Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
Göm menyn

Title:
Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
Author:
In ês Bartolo: Universitetet i Oslo, Norway
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
013
Pages:
147-156
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Med utgangspunkt i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres (1941) unders√łkes forholdet mellom litteratur og retorikk. I sitt essay beskriver Paulhan en bevegelse som har dominert det litter√¶re feltet siden romantikken. Denne bevegelsen gis navnet Terror. Det som forener Terrorens medlemmer; er forakten for retorikken og dens beskjeftigelse med regler; sjangere og faste uttrykk. Terrorens kritikk av retorikken er i virkeligheten en radikal avvisning av spr√•ket; hevder Paulhan. Ved hjelp av en rekke oppdiktede eksempler (fabler; anekdoter og sammenligninger) setter han sp√łrsm√•lstegn ved denne avvisningen av spr√•ket; og forsvarer retorikkens posisjon i litteraturen. Et studium av eksemplene i teksten avsl√łrer imidlertid at konflikten er oppkonstruert og at det finnes like mye terrorisme hos Paulhan som det finnes retorikk i Terroren. Paulhans eksempler tjener som argumenter; bevismidler og illustrasjoner; og har en klar bel√¶rende funksjon. Imidlertid har disse sm√• fortellingene ogs√• en √•penbar litter√¶r og estetisk dimensjon som overskrider og problematiserer det rent didaktiske: Like mye som teksten forsvarer retorikkens rolle i litteraturen; reflekterer den over egen spr√•kbruk og argumentasjon.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
In ês Bartolo
Title:
Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
References:

Blanchot; Maurice; ‚ÄĚComment la litt√©rature est-elle possible?‚ÄĚ; in Faux Pas [1943]; Paris; Gallimard; 1971.


Gelley; Alexander (red.); Unruly Examples; Stanford; California; Stanford University Press; 1995.


Lyons; John D.; Exemplum; The Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy; Princeton; Princeton University Press; 1989.


Milne; Anna-Louise; The Extreme In-Between; Jean Paulhan’s Place in the Twentieth Century; Legenda; 2006.


Paulhan; Jean; Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres [1941]; Edition augmentée; établie et présentée par Jean-Claude Zylberstein; Paris; Gallimard; Coll. Folio Essais; 1990.


Quintilian; Institutio Oratoria (Opplæring av talaren) I-III; overs. Hermund Slaattelid; Oslo; Det norske samlaget; 2004.


Syrotinski; Michael; Defying Gravity; SUNY; New York; 1998.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
In ês Bartolo
Title:
Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21