Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Profan illumination: Adorno; drömmar; konst och utopi
Göm menyn

Title:
Profan illumination: Adorno; drömmar; konst och utopi
Author:
Mattias Martinson: Uppsala Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
011
Pages:
127-133
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I f√∂rsta delen av Noten zur Literatur finns en text kallad ‚ÄĚRuckblickend auf den Surrealismus‚ÄĚ d√§r Adorno mycket skissartat utvecklar en teori om det surrealistiska subjektivietens sj√§lv-utsl√§ckning som analog (ej identisk) med dr√∂mmens; d√§r subjektet redan fr√•n b√∂rjan √§r fr√•nvarande. Adorno √§r kritisk till id√©n om att surrealismens kraft l√•g i dess dr√∂mlikhet med f√∂ljd att den skulle kunna tydas psykoanalytiskt; samtidigt menar han att b√•de dr√∂mmen och surrealismen representerar ett sorts l√∂fte. Resonemanget kopplas vidare till id√©n om en upplysningens dialektik; via en kommentar om Hegels frihetsbegrepp: subjektet f√∂rverkligar sig sj√§lv genom att upph√§va sig sj√§lv. Dr√∂mmen (men ocks√• surrealismen) erinrar om subjektets ursprung i en intentionsl√∂s natur; medan friheten √§r den natur-problematik/dialektik som uppst√•r n√§r subjektet f√∂rnekar detta f√∂rh√•llande till naturen. Bland annat genom att v√§nda mig till Adornos Traumprotokolle (samt vissa andra dr√∂mreferenser bl.a. i Minima moralia och Negative Dialektik); g√∂r jag n√•gra vidare unders√∂kningar av dessa kopplingar mellan dr√∂m och konst med syfte att s√§ga n√•got om kritisk teori och politik. Jag kommer √§ven att relatera diskussionen till Walter Benjamins text ‚ÄĚDer Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europ√§ischen Intelligenz‚ÄĚ (1929) och det politiska begreppet ‚ÄĚprofane Erleuchtung‚ÄĚ.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Mattias Martinson
Title:
Profan illumination: Adorno; drömmar; konst och utopi
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Mattias Martinson
Title:
Profan illumination: Adorno; drömmar; konst och utopi
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21