Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur lĂ€ngre.”
Göm menyn

Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur lĂ€ngre.”
Author:
Camilla Flodin: Uppsala universitet, Filosofiska institutionen, avd. för estetik, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
009
Pages:
105-113
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

För Adorno Ă€r idĂ©n om att konsten medlar mellan mĂ€nniska och natur central; liksom den var för det stora flertalet romantiska filosofer och konstnĂ€rer. Adorno Ă„terkommer till Hölderlins dikt ”Bergvinkeln i Hardt” (”Der Winkel von Hardt”) i sin essĂ€ ”Parataxis”; i Ästhetische Theorie och i sina förelĂ€sningar om historia och frihet. I Hölderlins dikt beskrivs naturen som ”alls icke omyndig” (”nicht gar unmĂŒndig”). Naturen bĂ€r i dikten spĂ„r av det förflutna och vittnar om ett historiskt skeende. I sina förelĂ€sningar om historia och frihet menar Adorno att denna dikt Ă€r den bĂ€sta modellen för att förstĂ„ vad han sjĂ€lv menar med sitt begrepp ”naturhi-storia”. Jag vill utreda varför sĂ„ Ă€r fallet samt pĂ„ vilket sĂ€tt Adorno menar att den modernis-tiska konsten vĂ€nder sig mot (den romantiska) idĂ©n om konsten som en försoning mellan mĂ€nniska och natur; sĂ„ att denna försoning endast kan gestaltas negativt. I Becketts Slutspel (Fin de partie) sĂ€ger en av huvudpersonerna: ”Det finns ingen natur lĂ€ngre.” PjĂ€sen framstĂ€l-ler enligt Adorno en komplett förtingligad vĂ€rld; dĂ€r ingenting som inte tillverkats av mĂ€nni-skor har nĂ„gon plats. PĂ„ vilket sĂ€tt kan Becketts verk Ă€ndĂ„ sĂ€gas peka mot en möjlig förso-ning mellan mĂ€nniska och natur? Hur talar naturen i detta verk jĂ€mfört med i Hölderlins dikt?

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Camilla Flodin
Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur lĂ€ngre.”
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Camilla Flodin
Title:
Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur lĂ€ngre.”
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21