Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Kulturens inflytande och utflytande: Aspektpolitik i staden
Göm menyn

Title:
Kulturens inflytande och utflytande: Aspektpolitik i staden
Author:
Per Möller: Tema Q, Kultur och samhĂ€lle, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
038
Pages:
437-457
No. of pages:
21
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

För kulturlivet har den kapitalets och produktionens kulturaliseringsprocess som pĂ„ senare tid populĂ€rt benĂ€mns den kreativa ekonomin inneburit en paradoxal tendens. Å ena sidan expanderar kulturen och blir mer central inom ekonomin. Å andra sidan utsĂ€tts kulturen för allt hĂ„rdare ekonomiska ansprĂ„k. Framförallt Ă€r denna tendens mĂ€rkbar pĂ„ lokal och regional politisk nivĂ„; var kulturpolitik i mĂ„nga fall sammanfaller med en övergripande politik för ekonomisk tillvĂ€xt. Den numer vedertagna uppfattningen att kulturella resurser och hĂ€ndelser Ă€r viktiga för att skapa ett attraktivt stadsvarumĂ€rke Ă€r inte bara ett tecken pĂ„ en generell politisk vĂ€ndning efter vĂ€lfĂ€rdstatens fall. Det Ă€r ocksĂ„ en ideologisk figur som hĂ€rigenom annekterar och modellerar kulturbegreppet genom att i första hand definiera kulturen utifrĂ„n dess vĂ€rde av upplevelse och attraktionskraft till staden-som-varumĂ€rke. Jag Ă€r intresserad av vilka vĂ€rden kulturen sĂ€gs och syns skapa; och vilka uttryck kulturbegreppet tar sig i denna kontext. Artikeln; som Ă€r ett led i mitt avhandlingsarbete kring Malmös stadsförnyelsearbete; tar sin utgĂ„ngspunkt i den nya statliga kulturutredningens vilja att se kulturen och kulturpolitiken i större utstrĂ€ckning som en ”aspektpolitik”. Jag menar att ett sĂ„dant synsĂ€tt; redan vĂ€letablerat i stadspolitiken; tenderar att inte bara försvaga kulturlivets redan prekĂ€ra situation; men ocksĂ„ riskerar urvattna den kulturella delaktigheten pĂ„ en samhĂ€llelig nivĂ„.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Per Möller
Title:
Kulturens inflytande och utflytande: Aspektpolitik i staden
References:

Albert Lin; Chien-ting “(Visual) Consumption of Cosmopolitanism in Tapei 101”; Interstice: A Journal of Literary and Cultural Studies; Vol. 1; No. 1 (2008).


Arendt; Hannah Mellan det förflutna och framtiden (Göteborg; 2004).


Arvidsson; Adam Brands: Meaning and Value in Media Culture (London; 2006).


Arvidsson; Adam ”The Logic of the Brand” (2007) http://www.scribd.com/doc/110246/The-Logic-of-the-Brand-by-Adam-Arvidsson.


Beckman; Svante & MÄnsson; Sten (red.) Kultursverige 2009: Problemanalys och statistik (Linköping; 2008).


Bell; Daniel The Coming of Post-Industrial Society (New York; 1999).


Benjamin; Walter The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (London; 2008).


Berg; Per Olof ”The Summoning of the Øresund Region”; Organizing Metropolitan Space and Discourse; red. Czarniawska; Barbara & Solli; Rolf (Malmö; 2001).


Bianchini; Franco & Landry; Charles The Creative City (London; 1995).


Böhme; Gernot ”Contribution to the Critique of the Aesthetic Econom.y”; Thesis Eleven 73:2003.


Dannestam; Tove Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet (Diss. Lunds universitet; 2009).
Eagleton; Terry En essÀ om kultur (Göteborg; 2001).


Elander; Ingemar (red.) Den motsÀgelsefulla staden: Vardagsliv och urbana regimer (Lund; 2001).


Florida; Richard Den kreativa klassens framvÀxt (Göteborg; 2006).


Frenander; Anders Kulturpolitiken som kulturpolitikens stora problem (Hedemora; 2005).


Gibson; Timothy A. ”Selling city living”; International Journal of Cultural Studies; Vol. 8; No. 3 (2005).


Hall; Tim & Hubbard; Phil (red.) The Entrepreneurial City: Geographies of Politics; Regime and Representation (Chichester; 1998).


Harvey; David “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism”; Geografiska Annaler B: 71 (1989).


Jameson; Fredric ”Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik”; Postmoderna tider? ; red. Löfgren; Mikael & Molander; Anders (Stockholm; 1986).


Jansson; AndrĂ© ”Den förestĂ€llda staden? Produktionen av Bo01. Framtidsstaden som socialt och imaginĂ€rt rum”; Storstadens omvandlingar; red. Sernhede; Ove & Johansson; Thomas (Göteborg; 2006).


KK-stiftelsen; Blandade upplevelser (Stockholm; 2000).


KK-stiftelsen; Aha Sweden! Om svensk upplevelseindustri och början pÄ nÄgot nytt (Stock-holm; 2001).


KK-stftelsen; Upplevelseindustrin 2003: Statistik och jÀmförelser (Stockholm; 2003).


Lash; Scott & Urry; John Economies of Signs & Space (London; 1999).


Lindeborg; Lisbeth Kultur som lokaliseringsfaktor: Erfarenheter frÄn Tyskland (Stockholm; 1991).


Lury; Celia Brands: The Logos of the Global Economy (Oxon; New York; 2004).


Malmö stad; ”Mötesplats MalmĂ¶â€ (2004).


Malmö stad; ”Plattform för kunskapsstaden MalmĂ¶â€ (2008).


Mangset; Per ”Kulturpolitiske modeller i Vest-Europa”; KulturĂ„rboka 1995; red. G. Arnestad (Oslo; 1995).


Marx; Karl ”Inledning till kritiken av den politiska ekonomin”; Marx och Engels. Skrifter i urval. Ekonomiska skrifter (Lund; 1975).


Marx; Karl Kapitalet. Första boken (Lund; 1997).


Mukhtar-Landgren; Dalia ”Entreprenörsstaden: Postindustriella Malmö öppnas upp och stĂ€ngs ner”; Den bĂ€sta av vĂ€rldar?; red. Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Magnus (HĂ€gersten; 2008).


Möller; Per ”NödvĂ€ndigheten i att inte dra förhastade slutsatser: En kommentar till Baumol och upplevelseindustrin”; Fronesis 2009:31 (kommande).


Nilsson; Sven Kulturens nya vÀgar (Malmö; 2003).


Nylander; Johanna Kulturskymning instÀlld (Stockholm; 2008).


Oudenampsen; Merijn ”Back to the Future of the Creative City”; Variant 31:2008.


Peck; Jamie ”Kreativitet som lösningen pĂ„ allt”; Fronesis 2007:24.


Region SkĂ„ne; ”VĂ€xa med kultur” (2003) .


Schulze; Gerhard Die Erlebnisgesellschaft (Frankfurt am Main; 1992).


Sennett; Richard Den nya kapitalismens kultur (Stockholm; 2007).


SOU 1995:84; Kulturpolitikens inriktning (Stockholm; 1995).


SOU 1995:85; Tjugo Ă„rs kulturpolitik 1974-1994 (Stockholm; 1995).


SOU 2009:16; Kulturutredningen (Stockholm; 2009).


Tepper; Steven Jay ”Creative Assets and the Changing Economy”; International journal of Arts management; Law; and Society; Vol. 32; No. 2 (2002).


Williams; Raymond Marx och kulturen; (Stockholm; 1980).


Williams; Raymond Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (London; 1988).


Willim; Robert Industrial Cool: Om postindustriella fabriker (Lunds Universitet; 2008)..


Zukin; Sharon The Culture of Cities (Oxford; 1995).


Internet


http://www.malmo.se/see/servlet/SeeController?cmd_type=document&nid=21107&p (20060803)..


http://malmo.se/bostadbygge/utvecklingsomraden/hyllie/aktuellabyggprojekt/emporiakop-centrum.4.15e57d2f10b3d9d3bbb80002387.html (20090815).


http://malmo.se/kultur/malmokulturstod/omdetfriakulturlivet.4.3101c0911206abdf073800021180.html (20090904).


http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetergamla/ilmarreepaluomprisettillturningtorso.5.33aee30d103b8f159168000114525.html.


http://www.torsogallery.se/upplevelsecentra.asp.


http://turningtorso.com (20090914).

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Per Möller
Title:
Kulturens inflytande och utflytande: Aspektpolitik i staden
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21