Article | Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009 | Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
Göm menyn

Title:
Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
Author:
Johan Hedrén: Tema Vatten i natur och samh√§lle, Link√∂ping University, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
037
Pages:
431-436
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Miljödiskursen är förvisso ännu förhållandevis ung; men har likväl hunnit genomgå en dramatisk förändring från att vara präglad av tydliga och utmanande konfliktrelationer under 1960-; 1970- och 1980-talen till ett tillstånd som är betydligt svårare att greppa och beskriva. På motsvarande sätt har de initialt livliga utopiska energier som genererade en mångfald av framtidsalternativ nu tunnats ut i det töcken av retoriska klichéer och ekologiska begreppsfragment som den kommersiella världen sedan 1990-talet bombarderar oss med. I denna presentation ges några inblickar i denna förändring; men framförallt kommenteras reklam och information som lånar sin semantik från den politiska ekologins diskurs. Vad utmärker denna varufierade fas och hur ser den politiska ekologins samtida idélandskap ut? Här finns inte utrymme för några uttömmande analyser; utan endast några; förhoppningsvis; illustrativa nedslag.

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Johan Hedrén
Title:
Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
References:

Glacken; Clarence J (1976 [1967]). Traces on the Rhodian Shore. Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century; University of California Press; Berkely; Los Angeles; London.

Hajer ; Maarten A. (1995). The politics of environmental discourse: ecological modernization and the policy process; Oxford: Clarendon.

Harvey; David (1996). Justice; Nature and the Geography of Difference; Blackwell Publi-shers: Oxford.

Hedr√©n; Johan & Gunilla Asplund 1992. ‚ÄĚDen politiska ekologin. En granskning av dess √∂verideologiska funktion och f√∂ruts√§ttningar‚ÄĚ i Vest.

Tidskrift f√∂r vetenskapsstudier; nr 4; s. 3‚Äď12.

Hedr√©n; Johan (2006). ‚ÄĚNaturen som spegel‚ÄĚ; Motiv nr 7.

Hedr√©n; Johan & Bj√∂rn-Ola Linn√©r (2008a). ‚ÄúUtopian Thought and Sustainable Develop-ment‚ÄĚ; Futures 41:4.

Hedr√©n; Johan & Bj√∂rn-Ola Linn√©r (2008b). ‚ÄúUtopian thought and the politics of Sustainable Development‚ÄĚ; Futures 41:4.

Jameson; Fredric (1994). Seeds of Time; Columbia University Press; New York.

Laclau; Ernesto & Chantal Mouffe (2001 [1985]). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics; 2:a upplagan; London; New York: Verso.

Soper; Kate (1995). What is Nature; Oxford; Cambridge: Blackwell.

Williams; Raymond (1997 [1980]). Problems in Materialism and Culture; Verso; London and New York.

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Johan Hedrén
Title:
Ekologi som kris; livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och utopiska energier
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21