Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
Göm menyn

Title:
Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
Author:
Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
034
Pages:
397-408
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under; och i fokus för min framstĂ€llning stĂ„r berĂ€ttelsens behandling av förestĂ€llningar om döden som knuten till naturen och som nĂ„got ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik.

I Six Feet Under behandlas en rad Àmnen centrala för det vÀsterlÀndska samhÀllets diskurser om natur; kultur; moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001; efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehÄll; nÄgot om dess mottagande; samt gör ett an-tal exemplifierande nedslag i nÄgra av seriens episoder; för att visa pÄ hur reso-nemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berÀttelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hÄllning till och inför döden. Jag tar fasta pÄ hur musik; rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina lÀsningar av Six Feet Under hÀmtar jag bland annat frÄn intermedialitetsforskning.

Den text som hĂ€r presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under Ă€r en modifierad version av min essĂ€ ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under”; publicerad i volymen FörgĂ€ngligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling; karaktĂ€rer och reception; för att sedan via ett antal nedslag diskutera hur serien pĂ„ olika sĂ€tt gestaltar döden som kulturell konstruktion och naturfenomen. DĂ€refter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Mikael Askander
Title:
Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
References:

Askander; Mikael (2009). ”Levandet och döendet i symbios – tankar om tv-serien Six Feet Under” i FörgĂ€ngligheter. Åtta essĂ€er (red. Mikael Askander); Lund.


Broberg; Gunnar (2009). ”Konsten att dĂ¶â€ i Til at stwdera lĂ€kedom. Tio studier i svensk medicinhistoria; red. Gunnar Broberg; Lund.


ClĂŒver; Claus (2007). ”Intermediality and Interarts Studies” i Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality; red. vidson/Askander/Bruhn/FĂŒhrer; Lund.


Davidson Bremborg; Anna; ”Den döda kroppen i ljuset av Six Feet Under” i RIT 2003:5; pĂ„ http://www.teol.lu.se/rit/5.html (090914).


Eagleton; Terry (2001) En essÀ om kultur; (The Idea of Culture 2000); sv. övers. Svenja Hums; Göteborg ;2:a uppl. 2004.


Featherstone; Mike (1994). Kultur; kropp och konsumtion. Kultursociologiska texter i urval och översÀttning av Fredrik Miegel och Thomas Johansson; Stockholm/Stehag.


Jacobsson; Andreas (2009). Döden pÄ film. En motivstudie med vÀrldsfilmsperspektiv; Göteborg.


Kylhammar; Martin (1985). Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam; Stockholm.


Lagerroth; Ulla-Britta; ”Intermedialitet. Ett forskningsomrĂ„de pĂ„ frammarsch och en utmaning för litteraturvetenskapen” i Tidskrift för litteraturvetenskap; 2001:1.


Lund; Hans (2002). ”Medier i samspel” i Intermedialitet. Ord; bild och ton i samspel; (red. Hans Lund); Lund.


Masters; Edgar Lee (1915). Spoon River Anthology.


Nilmander; Urban; ӁterstĂ€ller döda utan att försköna” i Sydsvenskan 21.8.2009.


Nilsson; Louise och Persson; Mathias (red.) (2008). Den mediala döden. Idéhistoriska variationer; Lund.


Nilsson; Sven (2003). Kulturens nya vÀgar. Kultur; kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige; Malmö.


Reading Six Feet Under. TV TO DIE FOR (red. Kim Akass & Janet McCabe); London/New York 2005.


Storey; John (2001). Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction; Harlow; England/London/New York.


von Wright; Georg Henrik; Humanismen som livshÄllning; Stockholm 1978/1990.


DVD


Six Feet Under. The Complete DVD Collector’s Edition 2001-2005; TV-serie; producerad av HBO; DVD-box utgiven 2006 (i Sverige av Warner Home Video).


Internet


http://www.IMDB.com


ttp://www.hbo.com/sixfeetunder/

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Mikael Askander
Title:
Att sminka de döda: Estetiseringen av döden i tv-serien Six Feet Under
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21