Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Coachning som bekĂ€nnelse: FörĂ€ldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
Göm menyn

Title:
Coachning som bekÀnnelse: FörÀldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
Author:
Magnus Dahlstedt: REMESO, Linköping University
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
032
Pages:
367-385
No. of pages:
19
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

FörĂ€ldracoachning Ă€r nĂ„got av ett tidens tecken. FörĂ€ldracoachning Ă„terspeglar rĂ„dande idĂ©er om hur förĂ€ldrar bör tĂ€nka och leva för att bli ”ansvarstagande”. I följande artikel analyseras SOS familj; en svensk tv-serie som sĂ€ndes pĂ„ TV3 hösten 2008. Med utgĂ„ngspunkt i den teoretisering kring makt och styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspĂ„r analyseras de förĂ€ldraideal som tv-serien förmedlar; som en form av governmentality – styrning genom mentalitet. Ett viktigt inslag i den förĂ€ldracoachning som Ă€ger rum i SOS familj Ă€r dess intermedialitet. Programmet Ă€r inte endimensionellt i den meningen att det enbart riktar sig till de tittare som sitter i tv-soffan. Programmet kan snarare ses som en mĂ„ngfacetterad ansamling av medierade teknologier; med ett stort mĂ„tt av interaktivitet; dĂ€r var och en pĂ„ egen hand har möjlighet att pĂ„ egen hand söka tips och rĂ„d. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt mĂ„ngfaldigas inte bara de tekniker varigenom förĂ€ldrar bearbetas. Samtidigt mĂ„ngfaldigas de arenor dĂ€r sĂ„dan bearbetning utspelas.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Magnus Dahlstedt
Title:
Coachning som bekÀnnelse: FörÀldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
References:

Andrejevic; Mark (2004). Reality TV: The Work of Being Watched; Lanham: Rowman & Lit-tlefield.


Ashing; Inger & Modig; Cecilia (2008). ”Barn Ă€r mĂ€nniskor med egna rĂ€ttigheter”; Göte-borgs-Posten; 18 november.


Aslama; Minna & Pantti; Mervi (2006). ”Talking Alone: Reality TV; Emotions and Authen-ticity”; European Journal of Cultural Studies; 9 [2]; 167-184.


Bratich; Jack Z. (2007). ”Programming Reality: Control Societies; New Subjects and the Powers of Transformation”; i: Heller; Dana (red.) Makeover Television: Realities Remod-elled; London: I.B. Tauris.


Cruikshank; Barbara (1999). The Will to Empower: Democratic Citizens and Other Subjects; Ithaca Cornell University Press.


Dahl; Thomas (2003). ”SamhĂ€llsvaccin i etern – kampen mot barnolycksfall 1954-1980”; i: Sandin; Bengt (red.) Politik; pĂ„verkan och vĂ€gledning: Om barn; jĂ€mstĂ€lldhet; mat och olycksfall i utbildningsprogrammen; VĂ€rnamo: Stiftelsen Etermedierna i Sverige.


Dahlstedt; Magnus (2009). Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium; Malmö: Liber.


Donzelot; Jacques (1997) [1977]. The Policing of Families; London: John Hopkins Press.


Ericsson; Urban (2007) BelĂ€grade mĂ€nniskor – belĂ€grade rum: Om invandrargöranden och förorter; Institutionen för kulturantropologi och etnologi; Uppsala universitet.


Fejes; Andreas & Nicoll; Katherine [red.] (2008). Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject; London: Routledge.


Foucault; Michael (1980a). Sexualitetens historia: vol. 1. Viljan att veta; SödertÀlje: Gidlunds.


Foucault; Michel (1980b). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault; New York: Pantheon.


Foucault; Michel (2008) [1988]. ”SjĂ€lvteknologier”; i: Diskursernas kamp; Stehag: Sympo-sion.


Furedi; Frank (2004). Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age; Rout-ledge: London.


Gleichmann; Lee (2004). FörÀldraskap mellan styrning och samhÀllsomvandling: En studie av syn pÄ förÀldrar och relation mellan familj och samhÀlle under perioden 1957-1997; Stockholm: HSL.


Grant; Julia (1998). Raising Baby by the Book: The Education of American Mothers; New Haven: Yale University Press.


HalldĂ©n; Gunilla (1986). Alva Myrdals förĂ€ldracirkel 1931 – en pedagog beskriven via sina anteckningar; Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet.


Heyes; Clessida J. (2007). ”Cosmetic Surgery and the Televisual Makeover: A Foucauldian Feminist Reading”; Feminist Media Studies; 7 [1]; 17-32.


Hultqvist; Kenneth (1990). Förskolebarnet: En konstruktion för gemenskapen och den indi-viduella frigörelsen; Stehag: Symposion.


Hunt; Alan (1999). Governing Morals: A Social History of Moral Regulation; Cambridge: Cambridge University Press.


HĂ€gglund; Göran & Larsson; Maria (2006). ”’Svenska supernannys ska hjĂ€lpa familjer med problem’”; Dagens Nyheter; 28 januari.


Illouz; Eva (2003). Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular Culture; New York: Columbia University Press.


Johansson; Thomas (2006). Makeovermani: Om Dr Phil; plastikkirurgi och illusionen om det perfekta jaget; Stockholm: Natur och Kultur.


Johansson; Thomas (2007). Experthysteri: Kompetenta barn; curlingförÀldrar och supernan-nies; Stockholm: Atlas.


Kellner; Douglas (2003). Media Spectacle; London: Routledge.


Kindblom; Tina (2005). Nannyboken: VÄga vara förÀlder!; Stockholm: Bonnier fakta.


Lewis; Tania (2008). Smart Living: Lifestyle Media and Popular Experience; New York: Pe-ter Lang.


Livingstone; Sonia M. (1993). Talk on Television: Audience Participation and Public Debate; Florence: Routledge.


Lunt; Peter (2008). ”Little Angels: The Mediation of Parenting”; Continuum: Journal of Me-dia and Cultural Studies; 22 [4]; 537-546.


Miller; Toby (2007). Cultural Citizenship: Cosmopolitanism; Consumerism; and Television in a Neoliberal Age; Philadelphia: Temple University Press.


Morley; David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure; London: Comedia.


Morreale; Joanne (2007). ”Faking It and the Transformation of Identity”; i: Heller; Dana (red.) Makeover Television: Realities Remodelled; London: I.B. Tauris.


Murray; Susan & Ouellette; Laurie [red.] (2004). Reality TV: Remaking Television Culture; New York: New York University Press.


Nikunen; Kaarina (2007). ”The Intermedial Practices of Fandom”; Nordicom Review; 28 [2]; 111-128.


Nordberg; Karin (1998). Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925-1950; Stehag: Symposion.


Ouellette; Laurie (2004). ”’Take Responsibility for Yourself’: Judge Judy and the Neoliberal Citizen”; i: Murray; Susan & Ouellette; Laurie (red.) Reality TV: Remaking Television Culture; New York: New York University Press.


Palmer; Gareth (2003). Discipline and Liberty: Television and Governance; Manchester: Manchester University Press.


Palmer; Gareth (2004). ”’The New You’: Class and Transformation in Lifestyle Television”; i: Holmes; Sue & Jermyn; Deborah (red.) Understanding Reality Television; London: Routledge.


Pitts; John (2007). ”Who Cares what Works?”; Youth and Policy; 95; 5-24.


Richardson; Diane (1993). Women; Motherhood and Childrearing; Basingstoke: Macmillan.


Rose; Nikolas (1989). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self; London: Routledge.


Rose; Nikolas (1996). Inventing Ourselves: Psychology; Power and Personhood; Cambridge: Polity Press.


Rose; Nikolas (1999). Powers of Freedom: Reframing Political Thought; Cambridge: Cam-bridge University Press.


Seifarth; Sofia (2007). RÄd i radion: Modernisering; allmÀnhet och expertis 1939-1968; Stockholm: Carlssons.


Street; John (2001). Mass Media; Politics and Democracy; Basingstoke: Palgrave.


Taylor; Lisa (2002). ”Gardening Lifestyle Television from Ways of Life to Lifestyle: The ’Ordinari-ization’ of British Gardening Lifestyle Television”; European Journal of Com-munication; 17 [4]; 479-493.


Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Magnus (2008). ”TĂ€rningen Ă€r kastad! Entreprenören; kasinosamhĂ€llet och postpolitikens moral”; i: Tesfahuney; Mekonnen & Dahlstedt; Mag-nus (red.) Den bĂ€sta av vĂ€rldar? Betraktelser om en postpolitisk samtid; Stockholm: Tankekraft.


Wahlberg; Marie (2004). Coachning för förÀldrar: Lyssna; stödja; frÄga; utveckla och motiv-era!; Falun: Pinestream Publishing.


Zizek; Slavoj (1998). ”Risk Society and Its Discontents”; Historical Materialism; 2 [1]; 143-164.


Internet


Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/wendela/article3510118.ab?service=print (besökt 09-09-09).


Barnupproret: http://sites.google.com/site/barnuppropet (besökt 09-02-18)


Stockholms stad: http://www.kometprogrammet.se (besökt 09-09-09)


Titan: http://www.titan.se/site/tv_familj.html (besökt 08-10-20)


TV3: http://www.tv3.se/program/sos-familj (besökt 08-10-20).

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Magnus Dahlstedt
Title:
Coachning som bekÀnnelse: FörÀldracoachning och fostran av neoliberala medborgare
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21