Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Gör platsen patienten?: Rumsliga förestĂ€llningar i psykiatrin
Göm menyn

Title:
Gör platsen patienten?: Rumsliga förestÀllningar i psykiatrin
Author:
Ebba Högström: Institutionen för samhĂ€llsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
030
Pages:
339-353
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

1974 startar Nackaprojektet – ett av de första försöken i Sverige sektoriserad psy-kiatri. Tre öppenvĂ„rdsmottagningar etablerades i en kommun utanför Stockholm och ledorden för verksamheten var bl.a. geografisk decentralisering; tillgĂ€nglighet och teamarbete. Lokalerna hade en lĂ„gmĂ€ld framtoning och var belĂ€gna ”mitt i den lokala miljön”; i kontrast mot mentalsjukhusens monumentalitet och avskildhet.

Att patientbesökets vanliga rutiner (reception; inskrivning; tidsbokning; journalskrivande) styrde mot en förförstÄelse om att individernas problematik var psykiatrisk uppfattades som ett problem av Nackaprojektets behandlare. Genom tvÄ exempel undersöker jag hur man inom Nackaprojektet anvÀnde rumslig förflyttning resp. struktur i syfte att undkomma förförstÄelsen. Jag diskuterar rummet som aktant i en berÀttelse om institutionalisering; kontroll och om att fördröja eller förhindra övergÄngen frÄn individ till patient.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Ebba Högström
Title:
Gör platsen patienten?: Rumsliga förestÀllningar i psykiatrin
References:

Berggren; B & Cullberg; J (1978). Nacka-projektet – bakgrund; praktik; erfarenhet; Spri 7/78; Stockholm.

Crafoord Clarence (1988). Den möjliga och omöjliga psykiatrin Stockholm.

Czarniawska Barbara (2005). En teori om organisering Lund.

Czarniawska; Barbara & Hernes; Tor (red.) (2005). Actor-network theory and organizing. 1. uppl. Malmö: Liber Czarniawska-Joerges & Joerges; Lingusitic Artifacts at Services of Organizational Control ur Gagliardi; Pasquale (red.) (1990) Symbols and Artefacts: views of the corporate landscape Berlin; New York.

Dovey; Kim (1999/2008) Framing places - mediating power in built form London.

EivergÄrd; Mikael; (2003). Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvÄrd 1850-1970. Diss. UmeÄ: Universitet.

Ericsson; Urban; Molina; Irene & Ristilammi; Per-Markku; (2002) Miljonprogram och media. FörestÀllningar om mÀnniskor och förorter. RiksantikvarieÀmbetet; Integrationsverket; Stockholm; Norrköping.

Goffman; Erving (1961/2004). Totala institutioner: fyra essÀer om anstaltslivets sociala villkor. Stockholm: ePan .

Krantz; Ann-Marie & Levander; Sonja (1983). Annsofiprojektet – t arbete i grĂ€nslandet mellan psykiatri och socialvĂ„rd. Sfph:s monografiserie nr 18; Stockholm.

KĂ€rrholm; Mattias (2004) Arkitekturens territorialitet; Lunds universitet; Lund.

KÀrrholm; Mattias (2008). The Territorialisation of a Pedestrian Precinct in Malmö: Materialities in the Commersialisation of Public Space; Urban Studies 2008:45:1903 http://usj.sagepub.com/cgi/content/abstract/45/9/1903; nedladdad 2009-05-08.

Markus; Thomas A.; (1993/2004). Buildings and Power Freedom and Control in the Origins of Modern Building Types London New York.
Latour; Bruno Where are the missing masses? Sociology of a Door; http://www.bruno-latour.fr/articles/article/050.html; nedladdad 2009-05-14.

Latour; Bruno (2005). Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford: University Press.

Law; John (1992/2001) Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering; Strategy and Heterogeneity; published by the centre for Science Studies; Lancaster University; Lancaster LA1 4YN; at http://www.comp.lanc.ac.uk/sociology/ papers/Law-Notes-on-ANT.pdf; nedladdad 2009-05-22.

Salzer-Mörling; Miriam (2002). Changing corporate landscapes ur Holmberg; Salzer-Mörling & StrannegĂ„rd (red.) Stuck in the future? tracing ’the new economy’ Stockholm.

Spri 54/81 (1981). ÖppenvĂ„rdslokaler för psykiatri; delrapport 1: probleminventering; kravanalys Stockholm.

Sundin; Bertil (1970). Individ; institution; ideologi Stockholm.

Szecsödy; Hansson; Hessle; Nordahl (1982). Architectural Boundaries and their impact on social organisation ur Pines & Rafaelsen (ed.) International congress of group psychotherapy. The individual and the group: boundaries and interrelations. Vol. 1; Theory. New York London.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Ebba Högström
Title:
Gör platsen patienten?: Rumsliga förestÀllningar i psykiatrin
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21