Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning

Title:
Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
Author:
Wera Grahn: The Norwegian Institute for Cultural Heritage research (NIKU), Oslo, Norway
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
027
Pages:
311-326
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

FörestÀllningen om Norden och Skandinavien verkar inte vara starkt nÀrvarande metaforer i Norge. DÀremot förefaller konstruktionen av norskhet fortfarande att vara ett levande projekt som verkar dominera den förestÀllda samhÀllsgemenskapen. Den hÀr paperet tar utifrÄn ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot att synliggöra; kritiskt granska och fördjupa förstÄelsen av hur de sociala kategorierna kön; klass etnicitet och nationalitet Àr inskrivna och sammanflÀtade i de nationalstatskonstruerande berÀttelser som skapas inom en specifik sfÀr i den offentliga förvaltningsapparaten; nÀmligen kulturminnesförvaltningen.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Wera Grahn
Title:
Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
References:

Adolfsson; Gundula (1987). MĂ€nniska och objekt i smyckeskrin. Lund: Symposion.


Anderson; Benedict 1991/2000. Den förestÀllda gemenskapen. Reflexioner kring nationalis-mens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.


Amundsen; Arne Bugge & Brenna; Brita (2003). Museer og museumskunnskap. Et innledende essay. I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Rogan; & Margarethe Stang (red) Museer i fortid og nÄtid: essays i museumskunnskap. Oslo: Novus forlag.


Arcadius; Kerstin (1997a). Modernitet; identitet och museimÀn: en bild frÄn det tidiga 1900-talet. I: Gunnar Alsmark (red) Skjorta eller sjÀl?: kulturella identiteter i tid och rum. Lund: Studentlitteratur.


Arcadius; Kerstin (1997b). Museum pÄ svenska: lÀnsmuseerna och kulturhistorien. Stockholm: Nordiska museet.


Aronsson; Inga-Lill & Meurling; Birgitta (red.) Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.


Barad; Karen (2007). Meeting the universe halfway. London: Duke Univ. Press.


Berner; Boel (1996). Sakernas tillstÄnd: kön; klass; teknisk expertis. Stockholm: Carlsson.


Bennett; Tony (1995). The Birth of the Museum. History; theory; politics. London & New York: Routledge.


Berkaak; Odd Are. (1992). Ressursbruk; bevaringsideologier og antikvarisk praksis i fartÞyvernet. KolsÄs: Norsk Forening for FartÞyvern.


Björkroth; Maria (1999). Tiden. I: Kjellström; Rolf (red.); Museer som minnen – minnen av museer. Seminarium till minne av Göran Rosander. Stockholm: Nordiska museet.


Braidotti; Rosi (2002). Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming. Cambridge: Polity Press.


Collins; Patricia Hill (1998). It’s all in the Family: Intersections of Gender; Race and Nation. I: Hypatia. Vol 13 (3); s. 62–82.


Crenshaw; Kimnerlé Williams (1994). Mapping the margins: intersectionality; identity politics; and violence against women of color. I: Fineman and Mykitiuk (eds) The public nature of private violence. New York: Routledge.


de los Reyes; Paulina & Mulinari; Diana (2005). Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jÀmlikhetens landskap. Stockholm: Liber.


Ek-Nilsson; Katarina (1999). Teknikens befÀl. En studie av teknikuppfattning och civilingenjörer. Uppsala: Etnolore.


Gemzöe; Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag.


Grahn; Wera (2004). Representationer av kön pÄ Tekniska museet. I: Cecilia Trenter (red.) Tankar och texter om industrisamhÀllets kulturarv i VÀsternorrland. HÀrnösand: ISKA; Ramprogrammet för industrisamhÀllets kulturarv.


Grahn; Wera (2006). ”KĂ€nn dig sjĂ€lf”: Genus; historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer. Diss. Linköping: Tema Genus; Linköpings universitet. Full text PDF: http://www.ep.liu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7271


Grahn; Wera (2007). Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering. Uppsala: Upplandsmuseet.


Grahn; Wera (2009). Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. NIKU-rapport 27. Oslo: NIKU. Full text PDF: http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/NIKU%20Rapport%20pdf/Rapport%2027_Intersektionella%20konstruktioner.pdf


Hall; Stuart; (1997). The work of representation. I: Stuart Hall (ed) Representation. Cultural representations and signifying practices. London: Sage Publications.


Haraway; Donna (1989). Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden; New York City; 1908–36. I: Primate Visions. London: Routledge.


Haraway; Donna (1991). Simians; cyborgs; and women: the reinvention of nature. London: Free Association Books.


Hirdman; Yvonne (1993). Kvinnohistoriens historia. I: Det dolda budskapet: kön och makt – kvinnor och mĂ€n i museiutstĂ€llningar. Norrköping: Arbetets museum; RiksutstĂ€llningar.


Hooper-Greenhill; Eilean (1992). Museum and the shaping of knowledge. London: Routledge.


Hooper-Greenhill; Eilean (2000). Museums and the interpretation of visual culture. London: Routledge.


rigaray; Luce (1974/1985). Speculum of the other woman. Ithaca; New York: Cornell University Press.


Landzelius; Michael (1999). Dis(re)membering spaces: Swedish modernism in law courts controversy. Diss. Göteborg : Univ.


Latour; Bruno (1993). We have never been modern. New York: Harvester Wheatsheaf.


Losnedahl; Kari Gaarder (1993). Kvinne + museum = kvinnemuseum? Bergen: Senter for humanistisk kvinneforskning.


Lykke; Nina (2003). Intersektionalitet – ett anvĂ€ndbart begrepp för genusforskningen. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03; s. 47–56.


Lykke; Nina (2005). Nya perspektiv pĂ„ intersektionalitet. Problem och möjligheter. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2–3; s. 7–17.


Lþmo; Narve (2003). Aalesunds Arbeiderforening – litt historikk. I: R-ØST. NR. 8. Informasjonsblad for AALESUND ØST ROTARY KLUBB Klubb nr. 12703 – Distrikt 2280. November 2003


MiljĂžverndepartementet Pressmeddelande 07.08.2008.


Myklebust; Dag (1994). Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Historien 1844 –1994. Årsbok 1993. Oslo: Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.


NFR 2004. Kulturminner og kulturmiljĂžer – utredning av forskningsbehovet. Oslo: Norges ForskningsrĂ„d.


NFR 2008. Utlysningstext till MiljÞ 2015. Oslo: Norges ForskningsrÄd.


NOU 2002: 01. Fortid former framtid. Oslo: Statens forvaltningstjenste.


Pearce; Susan (1997). Cultural diversity developing museum audiences in Britain. I: Eilean Hooper-Greenhill (ed) Making other people. London: Leicester University Press.


Porter; Gaby (1988). Putting your house in order: representations of women and domestic life. I: Robert Lumley (ed) The museum time-machine. London: Routledge.


Porter; Gaby; (1996). Seeing through solidity: a feminist perspective on museums. I: Sharon Macdonald & Gordon Fyfe (eds.); Theorizing Museums. Oxford: Blackwell Publishers.


Pripp; Oscar; Plisch; Emil & Printz Werner; Saara (2004). Tid för mÄngfald: utgÄngspunkter och resultat; enkÀtundersökningen; kartlÀggning av Ärsredovisningar; intervjuunder-sökningen: en studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mÄngfald. Tumba: MÄngkulturellt centrum.


Riksantikvaren (1988). “Kvinneperspektiv pĂ„ kulturminnevern”: rapport fra Riksantikvarens seminar 30.1–1.12.1988 pĂ„ Isegran ved Fredrikstad. Oslo: Riksantikvaren.


Riksantikvaren (2004). Riksantikvarens oversikt over kulturminneforvaltningens kunnskaps-behov 2005–2009. Oslo: Riksantikvaren.


Riksantikvaren (2005). ALLE TIDERS KULTURMINNER – Riksantikvarens vernestrategi. Oslo: Riksantikvaren.


Said; Edward (1978). Orientalism. Stockholm: Ordfront.


Statens offentliga utredningar (SOU 1999: 18). FrÄgor till det industriella samhÀllet. SlutbetÀnkande av Utredningen om en statlig satsning pÄ det industrihistoriska kultur-arvet. Stockholm: Fritzes.


Statens offentliga utredningar (SOU 2007:50). MÄngfald Àr framtiden. Stockholm: Fritzes.


Stortingsmelding nr. 39 (1986–1987).


Stortingsmelding nr 16 (2004–2005). Leve med kulturminner. Oslo: Miljþverndepartementet.


ThurĂ©n; Britt-Marie (2003). Genusforskning – FrĂ„gor; villkor och utmaningar. Stockholm: VetenskapsrĂ„det.


Young; Iris Marion (1997). Intersecting voices: dilemmas of gender; political philosophy; and policy. Princeton; N J: Princeton University Press.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Wera Grahn
Title:
Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment