Article | Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009 | Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturomr√•den: litteratur; teater och museum
Göm menyn

Title:
Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur; teater och museum
Author:
Linnéa Lindsköld: Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap, H√∂gskolan i Borås, Sweden / Biblioteksh√∂gskolan, H√∂gskolan i Borås, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
023
Pages:
257-269
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Genusperspektiv har varit fr√•nvarande i den kulturpolitiska forskningen; f√∂relig-gande paper vill √§ndra p√• detta genom att samla texter om svensk kulturpolitik och genus inom tre olika kulturomr√•den: litteratur; teater och museum. Den teore-tiska ramen tar sin utg√•ngspunkt i en problematisering av den estetik som utvecklades av framf√∂r allt Immanuel Kant i slutet av 1700-talet. Kant utvecklade tanken att konst b√∂r uppfattas som skild fr√•n samh√§llet och bed√∂md p√• egna grunder med ett eget v√§rde. FD Kristina Fjelkestam kritiserar Kants estetikdiskurs ur ett genus-perspektiv; det hon vill visa √§r att estetiska begrepp; och v√§rderingar om vad som √§r god eller kvalitativ konst; inte √§r oskyldiga eller apolitiska utan √§r med och formar politiken och vice versa. Syftet med papret √§r att genom en komparativ studie visa exempel p√• hur ett genusperspektiv har anv√§nts samt vad som √§r gemensamt och vad som skiljer sig √•t i genusarbetet mellan de olika omr√•dena relaterat till hur kvalitet diskuteras. I litteraturexemplet studeras recensioner av Maja Lundgrens Myggor och tigrar (2007) och Lars Nor√©ns En dramatikers dag-bok (2008). I exemplet om teater s√• redog√∂rs bland annat f√∂r SOU 2006:42 Plats p√• scen och det sista exemplet om museum s√• utg√•r fr√•n Ds 2003:61 Genus p√• museer. Resultaten visar bland annat att konst som handlar om m√§n upplevs som allm√§ngiltig; medan konst som handlar om kvinnor upplevs som specifik och d√§r-f√∂r s√§mre. Det finns en klar bild inom kulturomr√•dena om vad kvalitet och konst √§r eller b√∂r vara som sedan krockar med s√• kallade ‚ÄĚperspektiv‚ÄĚ som j√§mst√§lldhet; p√• s√• s√§tt positioneras kvalitet och j√§mst√§lldhet mot varandra. De skillnader mellan kulturomr√•dena som funnits beror till viss del p√• utg√•ngspositionerna f√∂r de texter som studerats; men det g√•r att urskilja att kroppen (r√§tten till personlig integritet) √§r i fokus i teaterexemplet tillsammans med organisatoriska fr√•gor. P√• museet √§r det forskning och vidareutbildning som prioriteras f√∂r att √∂ka j√§mst√§lldhet. Inom litteraturen; som inte √§r platsbunden som de √∂vriga exemplen; s√• √§r det upplevelsen av texten som √§r i fokus; det vill s√§ga att det upplevs som att m√§n skriver mer kvalitativt och √§n kvinnor; √§ven om de skriver p√• samma s√§tt. Avslutningsvis noteras att det finns ett intresse f√∂r fr√•gor om genus och kulturpolitik; men det saknas ordentliga teoretiska forskningsarbeten.

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Linnéa Lindsköld
Title:
Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur; teater och museum
References:

Aronsson; Inga-Lill & Meurling; Birgitta (red.) (2005). Det bekönade museet: genusperspek-tiv i museologi och museiverksamhet. Uppsala: Uppsala universitet.


Battersby; Christine (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women’s Press.


Bennett; Tony (1995). The birth of the museum: history; theory; politics. London: Routledge.


Bourdieu; Pierre (2000). Konstens regler: Det litter√§ra f√§ltets uppkomst och struktur; Stock-holm/ Stehag: Brutus √Ėstlings Bokf√∂rlag Symposion.


Butler; Judith (2005). Könet brinner!: texter. Stockholm: Natur och kultur.


Dahlerup; Pil ‚ÄĚOmedvetna attityder hos en recensent‚ÄĚ i Arping; √Ösa och Nordenstam; Anna (red.) (2005). Feministiska litteraturanalyser 1972-2002; Lund: Studentlitteratur. s. 17-24


Ds 2003:61; Genus på museer; http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/21/ad681a92.pdf; (2009-06-06).


Egeland; Helene (2007). Det ekte; det gode og det coole: Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen. Diss. Linköping : Linköpings universitet; 2007.


Engberg; Jens (2004). ‚ÄĚHvad er kulturpolitik?‚ÄĚ i Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2004:01; s. 24-42.


Fjelkestam; Kristina (2008) ‚ÄĚEstetik som politik‚ÄĚ i Tidskrift f√∂r litteraturvetenskap 2008:3-4; s. 75-86.


Frenander; Anders (2005). Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet; Hedemora: Gidlunds förlag.


Guerrilla Girls: More Herstory; http://www.guerrillagirls.com/admin/moreherstory.shtml; (2009-06-03).


Harding; Tobias (2007). Nationalising culture: the reorganisation of national culture in Swedish cultural policy 1970-2002. Diss. Linköping : Linköpings universitet; 2007.


Hemmungs Wirten; Eva (1999). Fences and wide-open spaces: Cultural policy and globaliza-tion. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift; nr. 2 år 1999; s. 58-80.


Hermele; Vanja (2007) I väntan på vadå? Teaterförbundets guide till jämställdhet; Stock-holm: Premiss förlag.


Hirdman; Yvonne (2004) ‚ÄĚGenussystemet ‚Äď reflexioner kring kvinnors sociala underordning‚ÄĚ i Carlsson Wetterberg; Christina och Jansdotter; Anna (red.) Genushistoria ‚Äď en histo-riografisk expos√©. Lund: Studenlitteratur; s. 113-134.


Karlsson; David; ‚ÄĚKulturskeppet har kastat loss‚ÄĚ i Dagens Nyheter; 2009-02-16; http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kulturutredningen-1.799481; (2009-06-01).


Malmberg; Carl-Johan (2007) ‚ÄĚObehaglig grundton av illvilja‚ÄĚ i Svenska dagbladet; 2007-08-07; http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_35394.svd; (2009-06-03).


Malmberg; Carl-Johan (2008) ‚ÄĚNor√©n - v√•r tids k√§nsligaste radar‚ÄĚ i Svenska dagbladet; 2008-04-25; http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_1176647.svd; [2009-06-03].


Oscarsson; Stina et al; ‚ÄúSkuggutredningen underk√§nner kulturutredningen i sitt remissvar‚ÄĚ i Dagens Nyheter; 2009-05-18; http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/skuggutredningen-underkanner-kulturutredningen-i-sitt-remissvar-1.868406; (2009-06-01).


Peterson; Frans Josef; ‚ÄĚBara m√§n i Modernas finrum‚ÄĚ i Aftonbladet; 2009-06-02; http://www.aftonbladet.se/kultur/article5283229.ab (2009-06-03).


Rosenberg; Tiina (2000). Byxbegär. Göteborg: Anamma.


Statens Kulturråd 2009. Litteraturstöd; http://kulturradet.se/sv/Bidrag/Litteratur/Litteraturstod/; (2009-06-03).


Stavrum; Heidi (2007) ‚ÄĚHvorfor er kj√łnn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?‚ÄĚ i Nordisk kulturpolitisk tidskrift 2007; vol. 10; no. 2; s. 7-17.


SOU 2006:46; Plats på scen; http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/29/02/4e61f43d.pdf; (2009-04-06).


SOU 2009:16; Betänkandet av Kulturutredningen; http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf; (2009-06-06).


Wallenstein; Sven Olof (2003) ‚ÄĚ√Ėvers√§ttarens f√∂rord‚ÄĚ i Kant; Immanuel Kritik av omd√∂meskraften; Stockholm: Thales; s. 7-18.


Wilhelmson; Marcus (2006). ‚ÄĚDessa f√•r garanterad f√∂rfattarpenning‚ÄĚ i Dagens Nyheter; 2006-11-12; http://www.dn.se/dnbok/dessa-far-garanterad-forfattarpenning-1.561163; (2009-06-03).

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Linnéa Lindsköld
Title:
Kvalitet och genus: En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur; teater och museum
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21