Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Dammsugarens gestaltning i tidskriften RĂ„d and Rön
Göm menyn

Title:
Dammsugarens gestaltning i tidskriften RÄd and Rön
Author:
Sophie Elsässer: SOL-centrum, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
022
Pages:
235-255
No. of pages:
21
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Tidskriften RĂ„d & Rön utkom 1958 med sitt första nummer och har sedan dess varit en kĂ€lla till konsumentupplysning för sina lĂ€sare. Men formerna för denna har naturligtvis förĂ€ndrats i takt med att samhĂ€llet – och tidskriftens direktiv – förĂ€ndrats. I början fungerade tidskriften som ett slags hemkunskapslĂ€rare. DĂ„ stod hushĂ„llen inför stora förĂ€ndringar med den tekniska utvecklingen och kvinnornas uttĂ„g pĂ„ arbetsmarknaden. Under 70-talet och delvis 80-talet kom de tekniska apparaterna i skymundan i RĂ„d & Rön. Apparaterna var ju dĂ„ vĂ€lbekanta i hemmen och tidskriften fokuserade mer pĂ„ annat material. Med tiden Ă„terkom dammsugaren alltmer i tidskriften. Den vanligaste vinkeln har under alla Ă„r varit tester av funktionen. PĂ„ 2000-talet testas dammsugare tĂ€mligen frekvent; tidskriften gör nu mĂ„nga av testerna tillsammans med sina internationella systertidskrifter. Jag kommer att göra en jĂ€mförelse mellan dammsugartester frĂ„n nĂ„gra utvalda Ă„r. Vilka förĂ€ndringar i synen pĂ„ konsumtionens funktioner och vĂ€rden kan utlĂ€sas ur dessa exempel?

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Sophie Elsässer
Title:
Dammsugarens gestaltning i tidskriften RÄd and Rön
References:

Intervjuer


Intervju med Carina Lundgren; 081104.


Internet


http://www.dammsugarpasar.nu


http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Tester-ska-ge-battre-produkter/ 090415; utskrift i författarens Àgo.


http://www.international-testing.org


http://www.menalux.nu


http://www.mrdustbag.se


http://www.radron.se


http://www.smartson.se


http://www.smartson.se/test/fritid/test-av-tio-dammsugare-2008.htm 090505; utskrift i författarens Àgo.


http://www.sverigeskonsumenter.se


http://testklubben.smartson.se/blogs/nilfisk_extreme_x300_under_luppen/default.aspx 090506; utskrift i författarens Àgo.
Riksdagstrycket


Nr 105 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angÄende anslag till konsumentvaruforskning och konsumentupplysning; m. m.; given Stockholms slott den 2 mars 1956; Bihang till riksdagens protokoll 1956; Riksdagen; Stockholm.


SOU 1971:37; Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation; betÀnkande avgivet av Konsu-mentutredningen; Stockholm; 1971.
Tidningar och tidskrifter


RĂ„d & Rön; 1958–2008.


Strömberg; Lena och Lars-Erik Gustafsson; ”RĂ„d & Rön kritiseras för test”; Göteborgs-Pos-ten; 071004.
Litteratur


Du Rietz; Peter; ”Nya vindar pĂ„ en mĂ€ttad marknad”; i Dammsugare – stĂ€dning och Electro-lux; Du Rietz; Peter (red.); Dammsugare – stĂ€dning och Electrolux; Tekniska museet; Stockholm; 2002.


Hagberg; Jan-Erik; Tekniken i kvinnornas hÀnder. HushÄllsarbete och hushÄllsteknik under tjugo- och trettiotalen; Diss: Linköpings universitet; Liber förlag; Malmö; 1986.


Holme-Gustafsson; Brita & Leander; Ulla; Rent hus – metoder; medel och redskap för stĂ€d-ning; Statens institut för konsumentfrĂ„gor; Stockholm; 1958.


HemförsÀljning av dammsugare och symaskiner; SPK:s utredningsserie 1979:18; Statens pris- och kartellnÀmnd; Stockholm; 1979.


Jacobsson; Maria & Broman Norrby; Anna; Allt Àr möjligt. En handbok i mediekritik; Tredje [omarb. och utvidgade] uppl.; Allt Àr möjligt; Göteborg; 2004.


Lundgren; Kristina; Ney; Birgitta & ThurĂ©n ;Torsten; Nyheter – att lĂ€sa tidningstext; Ord-front; Stockholm; 1999.


Lövgren; Britta; Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete; Sverige 1930–40-talen; och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut; Diss. Stockholms universitet; Almqvist & Wiksell International; Stockholm; 1993.


Rent till varje pris? En debattbok om stÀdning; Konsumentverket; Stockholm; 1978.


Thiberg; Sven; Konsumentverkets provningsverksamhet. Instrument för marknadspÄverkan; konsumentinformation och produktutveckling; Konsumentverket; Stockholm; Rapport 2000:7.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Sophie Elsässer
Title:
Dammsugarens gestaltning i tidskriften RÄd and Rön
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21