Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Slack Space eller det övergivna husets potential
Göm menyn

Title:
Slack Space eller det övergivna husets potential
Author:
Catharina Gabrielsson: Visiting Fellow, Cities Programme, London School of Economics, UK
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
019
Pages:
187-200
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Några veckor efter finanskrisen drabbat London hösten 2008 fylldes tidningarna med rapporter om hur ett konstnärskollektiv invaderat en tom 1700-talsbyggnad i Mayfair och öppnat den för allmänheten som ett ”icke-hierarkisk centrum för kunskap och lärande”; kallat Temporary School of Thought. Omgivet av ambassader; kontor och privatbostäder i mångmiljonklassen kom byggnaden på Charles street att under några månader utgöra basen för ett socialt; konstnärligt och insti-tutionellt experiment. Som en materialisering av ekonomiska transaktioner; lagar och förordningar är förekomsten av tomma hus ett välkänt problem i London; en stad med skriande bostadsbrist och med kanske världens högsta fastighetspriser. Med utgångspunkt i fallet ovan och som en del av en större undersökning är detta en analys av det tomma husets potential i termer av slack space; ett begrepp i tillblivelse. Slack space möjliggör ett annat sätt att tänka relationen mellan stad och arkitektur; när nu staden förvandlats till ”natur” – i betydelsen förefintligt faktum och kontext – och ”kultur” är en produktion med kraft att förändra detta faktum.

Keywords: Arkitektur; narrativitet; transmedialitet; slack space; squatting; husoc-kupation; hackerspace

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Catharina Gabrielsson
Title:
Slack Space eller det övergivna husets potential
References:
No references available

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Catharina Gabrielsson
Title:
Slack Space eller det övergivna husets potential
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21