Article | Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009 | Natur och kultur i f√∂rening?: Verksamheten i hembygdsf√∂reningar
Göm menyn

Title:
Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar
Author:
Anna Eskilsson: Linköping universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
015
Pages:
143-153
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan; fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia diskuteras i denna artikel hur intres-set för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man kan se en förändring över tid.

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Anna Eskilsson
Title:
Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar
References:
No references available

Kultur~Natur: Konferens f√∂r kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15‚Äď17 June 2009

Author:
Anna Eskilsson
Title:
Natur och kultur i förening?: Verksamheten i hembygdsföreningar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21