Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Postmodern vitalism: frĂ„n DArcy Thompson till Mandelbrot
Göm menyn

Title:
Postmodern vitalism: frÄn DArcy Thompson till Mandelbrot
Author:
Fernando Flores: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
013
Pages:
113-130
No. of pages:
18
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Man har gett namnet ”vitalister” till de tĂ€nkare som tillskriver den levande materian en sĂ€rskild status. Den sĂ€rskilda statusen krĂ€ver vissa uppoffringar. Vitalismen Ă€r tvungen att erkĂ€nna ett orsaksbegrepp som avviker markant frĂ„n det dominerande mekanistiska modellen i det modernistiska programmet. Den vitala ”kraften” eller ”principen”; agerar genom den organiska vĂ€vnaden för att orsaka den rörelseform som vi annars kallar ”tillvĂ€xten”. Om alla kroppar i universumet Ă€r underordnade fysiska lagar (som t.ex. gravitationen) Ă€r de levande kropparna ocksĂ„ underordnade en annan kraft eller princip som jag har valt att hĂ€r kalla levitations-principen. De organiska kropparna underordnas ocksĂ„ de fysiska lagarna men Ă€r i en viss mĂ„n dess negation.ÂŽ

Vitalismens dagar inom den vetenskapliga biologin tycks vara en produkt av 1800– talet; men som epistemologi har utvecklats vidare i samband med den postmoderna informationens teknologi och i allmĂ€nhet med anknytning till den filosofi; som genererades under 1900– talet i förhĂ„llande till datorerna och robot-tekniken. Inom den allmĂ€nna vĂ€rldsförestĂ€llningen; överlever vitalismen i futuristiska sagor; som i den filmsagan ”StjĂ€rnornas krig” av filmskaparen Georg Lucas.

Under 1900– talets senare hĂ€lft finner vitalismen andra – icke biologiska – utgĂ„ngspunkter. LĂ„ngt ifrĂ„n biologiska studier och som en konsekvens av de lavinartade framgĂ„ngar som sker inom omrĂ„den som informatiken och associerade teknologier; utvecklas efter andra vĂ€rldskriget en vitalism; som finner livet i artifici-ella kroppar; nĂ€mligen i maskinerna sjĂ€lva. Medan den historiska vitalismen alltid har opponerat maskinerna till det levande; gör den nya vitalismen maskinerna till en förutsĂ€ttning för det levande.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Fernando Flores
Title:
Postmodern vitalism: frÄn DArcy Thompson till Mandelbrot
References:
No references available

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Fernando Flores
Title:
Postmodern vitalism: frÄn DArcy Thompson till Mandelbrot
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21