Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Idrottens grĂ€nstrakter: Om Ă€ventyrsidrott och friluftssport
Göm menyn

Title:
Idrottens grÀnstrakter: Om Àventyrsidrott och friluftssport
Author:
Johan Arnegård: Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden Klas Sandell: Karlstads universitet, Geografi och turism, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
011
Pages:
95-102
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Idrotten har alltid förĂ€ndrats – pĂ„verkat och pĂ„verkats – i förhĂ„llande till samhĂ€llet i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess ”grĂ€nstrakter” till delvis överlappande samhĂ€llsfenomen som sport; friluftsliv och naturturism. TvĂ„ dagsaktuella och sammanlĂ€nkade tendenser i dessa grĂ€nstrakter Ă€r friluftslivets sportifiering och idrottsaktiviteternas frigörelse frĂ„n landskapet. ”Sportifiering” innebĂ€r att instrumentella inslag frĂ„n tĂ€vlingsidrotten vunnit insteg i traditionella friluftsaktiviteter som annars kan karaktĂ€riseras som starkt upplevelseprĂ€glade utan inslag av uttalade tĂ€vlingsmoment. Idrottsaktiviteternas frigörelse frĂ„n landskapet handlar om den ökande tendensen till att aktiviteter dĂ€r mötet med det naturprĂ€glade landskapet har varit centralt och efterstrĂ€vansvĂ€rt; nu börjar utföras i sĂ€rskilt uppbyggda funktionsspecialiserade miljöer. Man frigör sig frĂ„n klimatzoner och Ă„rstidsvĂ€xlingar genom att bedriva ”friluftssporterna” i kontrollerade inomhusklimat. SĂ„ledes gĂ„r delar av friluftskulturen alltmer mot speciella utövandeformer. En förĂ€ndring av aktiviteternas bĂ€rande innehĂ„ll och attraktion sker till ett mer samhĂ€llsanpassat och tillrĂ€ttalagt aktivitetsmönster.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Johan Arnegård, Klas Sandell
Title:
Idrottens grÀnstrakter: Om Àventyrsidrott och friluftssport
References:

AndkjĂŠr; SĂžren (red.) (2005). Friluftsliv under forandring: en antologi om fremtidens frilufts-liv. Bavnebanke; Slagelse; Danmark.


ArnegĂ„rd; Johan (1997). Ӏventyrsidrott och Ă€ventyrsidrottare”. I Svensk Idrottsforskning; Ă„rg. 6; nr. 3; s. 26–31.


ArnegÄrd; Johan (2006). Upplevelser och lÀrande i Àventyrssport och skola. Studies in Educa-tional Sciences 80. Stockholm: HLS Förlag.


Backman; Erik (2007). Teaching and learning friluftsliv in Physical Education Teacher Edu-cation. Licentiatuppsats. LÀrarhögskolan i Stockholm.


Bale; John (1994). Landscapes of Modern Sport. London: Leicester University Press.


Bergström; Göran & Boréus Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: Metodbok i samhÀllsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.


Blom; K. Arne & Lindroth; Jan (2002). Idrottens historia: FrÄn antika arenor till modern massrörelse. Farsta: SISU idrottsböcker.


Bourdieu; Pierre (1984). Distinction. A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press.


Bourdieu; Pierre (1990). The logic of practice. California: Stanford University Press.


rown; David (2005). “An economy of gendered practices? Learning to teach physical edu-cation from the perspective of Pierre Bourdieu’s embodied sociology”. I Sport; Education and Society; 10(1); 3–23.


BĂ€ckström; Åsa (2005). SpĂ„r: Om brĂ€dsportkultur; informella lĂ€rprocesser och identitet. Studies in Educational Sciences 74. Stockholm: HLS Förlag.


Dahlgren; Lars Owe & Szczepanski; Anders. (1997). ”Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet: Ett försök till bestĂ€mning av utomhuspedagogikens identitet”. I Skapande Vetande; No. 31; Linköpings universitet.


Dahlgren; Lars Ove; Sjölander; Sverre; Strid; Jan Paul & Szczepanski; Anders (red.). (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskÀlla - nÀrmiljö blir lÀrmiljö. Lund: Studentlitteratur.


Engström; Lars-Magnus (1999). Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag.


Featherstone; M. (1994). Kultur; kropp och konsumtion. Stockholm: Brutus Östlings Bokför-lag Symposion.


FornĂ€s; Johan (1994). ”Undomskultur i Sverige”. I FornĂ€s; Johan et al.. (red.). Ungdomskul-tur: Identitet och motstĂ„nd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


FranzĂ©n; Mats. (1994). ”Gren och stil – eller sport som ungdomskultur”. I FornĂ€s; Johan; BoĂ«thius; Ulf; Forsman; Michael; Ganetz; Hillevi & Reimer; Bo (red.). Ungdomskultur i Sverige. FUS-rapport nr. 6. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Giddens; Athony (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.


Giddens; Athony (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.


Giddens; Anthony (2003). Sociologi. Lund: Studentlitteratur.


LundegÄrd; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.). (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.


Mitchell; Jr. Richard; G. (1983). Mountain experience: the psychology and sociology of ad-venture. Chicago: University of Chicago Press.


Nilsson; Per (1998). Fritid i skilda vÀrldar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.


Nilsson; Per (2000). ”Idrott och modernisering”. I Berggren; Leif (red.) Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur.


Redelius; Karin & Larsson; HÄkan (red.). (2005). Leve idrottspedagogiken! En vÀnbok tillÀg-nad Lars-Magnus Engström. Stockholm: HLS Förlag.


Riksidrottsförbundet (1996). Idrotten vill; verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Stockholm: Riksidrottsförbundet.


Sandell; Klas (1988). Ecostrategies in Theory and Practice: FarmersŽ Perspectives on Water; Nutrients and Sustainability in Low-resource Agriculture in the Dry Zone of Sri Lanka (diss.). Studies in Arts and Science 19. Linköpings universitet.


Sandell; Klas (2000). ”Fritidskultur i natur”. I Berggren; Leif (red.). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur.


Sandell; Klas (2004). ”Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och landskapsrela-tioner”. I LundegĂ„rd; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur.


Sandell; Klas (2005). Reservatsdilemman eller utvecklingsomrĂ„den? En syntesdiskussion och tvĂ„ fallstudier: TornetrĂ€sk biosfĂ€romrĂ„de 1986 - 2004 och Södra JĂ€mtlandsfjĂ€llens na-tionalparksförslag 1995 – 2000. Rapport No. 17 för forskningsprogrammet ”FjĂ€llMistra” (the Mountain Mistra Programme). UmeĂ„.


Sandell; Klas (2006). “The Right of Public Access: Potentials and Challenges for Ecotour-ism”. I Gössling; Stefan & Hultman; Johan (eds.). Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice. CABI; Wallingford.


Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.). (2008). 2a rev. uppl. Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Schantz; Peter (2008). ”Det tĂ€tortsnĂ€ra naturmötet”. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.). Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Stockholm: Carlssons bokförlag.


Tordsson; BjĂžrn (2003). Å svare pĂ„ naturens Ă„pne tiltale: En undersĂžkelse av meningsdi-mensjoner i norsk friluftsliv pĂ„ 1900-tallet og en drĂžftelse av friluftsliv som sosiokulturellt fenomen (A study of dimensions of meaning in friluftsliv and a discussion of friluftsliv as a socio-cultural phenomenon). Oslo: Norges IdrettshĂžgskole.


Ziehe; Thomas (1986). Ny ungdom. Om ovanliga lÀroprocesser. Stockholm: Norstedts För-lag.


Ziehe; Thomas (1989). Kulturanalyser. Ungdom; utbildning; modernitet. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Ziehe; Thomas (1994). ”Kulturell fristĂ€llning och narcissistisk sĂ„rbarhet”. I FornĂ€s; Johan et al. (red.). Ungdomskultur: Identitet och motstĂ„nd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Johan Arnegård, Klas Sandell
Title:
Idrottens grÀnstrakter: Om Àventyrsidrott och friluftssport
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21