Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?
Göm menyn

Title:
Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?
Author:
Leo Bartonek: Stockholm, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
010
Pages:
89-93
No. of pages:
5
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Frågan i rubriken kommer jag att försöka besvara med hjälp av tre steg. Till att börja med tas begreppskombinationen kulturell mångfald upp i ett kritiskt perspektiv. I fokus befinner sig begreppskombinationens centrala gråzon: den outredda relationen mellan ’kultur’ och ’tradition’. Därefter presenteras en pro-filskiss av en socialteoretiskt reflekterad kulturteori som inte sätter något bestånd av traditioner (Värderingar etc.) i brännpunkten; utan något beständigt pågående: aktörernas vardagliga reproduktion av resp. tradition. Föredraget avslutas genom att med hjälp av en kritisk kommentar till de ledande socialteoretikernas (Bourdieu / Giddens) reproduktionskoncept ge en aning om det meningsfulla i att även utveckla pendangen till denna kulturteori: en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. Dessa tre steg kan ses som ett försök att motivera min tes; att kulturteorin behöver socialteorin för att ’kultur’ skall kunna emancipera sig gentemot ’tradition’ – och att socialteorin i sin tur behöver kulturteorin för att få grepp om sitt konceptuella huvudproblem: den sociala reproduktionen.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Leo Bartonek
Title:
Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?
References:
No references available

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Leo Bartonek
Title:
Kulturteori och socialteori: mer än goda grannar?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21