Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Nordiskt friluftsliv och allemansrĂ€tt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration
Göm menyn

Title:
Nordiskt friluftsliv och allemansrÀtt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration
Author:
Klas Sandell: Geografi och turism; Karlstads universitet, Sweden \ Stockholms universitet, UTEP, Idrottspedagogik, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
006
Pages:
39-49
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En ”nordisk friluftstradition” med allemansrĂ€ttspraktiken som viktigt element har haft och har en central roll i nationell identitet inte minst i Norge och Sverige. Samtidigt har denna friluftstradition sedan det moderna miljöengagemangets framvĂ€xt frĂ„n 1970-talet ocksĂ„ lyfts fram som viktig inspirationskĂ€lla och illustration till ekopolitiska perspektiv i linje av djupekologi och alternativ utveckling. Denna presentation kommer att illustrera diskussionerna om en nordisk friluftstradition parallellt med industrisamhĂ€llets framvĂ€xt och med sĂ€rskild fokusering pĂ„ Sverige och Norge och dess pedagogiska roll. Presentationen kommer Ă€ven att sĂ€rskilt uppmĂ€rksamma kopplingarna mellan Ă„ ena sidan denna diskussion och Ă„ andra sidan djupekologiska och konsumtionskritiska utvecklingsperspektiv. En koppling som ocksĂ„ uppmĂ€rksammats internationellt som ett nordiskt bidrag till att se fritidens naturumgĂ€nge ”the friluftsliv way” som en inspirationskĂ€lla för en alternativ samhĂ€llsutveckling.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Klas Sandell
Title:
Nordiskt friluftsliv och allemansrÀtt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration
References:

Ahlström; Ingemar 2008. Utomhus i konsumtionssamhĂ€llet. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.) Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Te-man i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm; s. 168–183.


AndkjĂŠr; SĂžren (red.) 2005. Friluftsliv under forandring: en antologi om fremtidens friluft-sliv. Bavnebanke; Slagelse; Danmark.


ArnegÄrd; Johan 2006. Upplevelser och lÀrande i Àventyrssport och skola. Diss. LÀrarhög-skolan; Stockholm.


Aronsson; Peter 2004. Historiebruk – att anvĂ€nda det förflutna. Studentlitteratur; Lund.


Bengtsson; Bertil 2004. AllemansrÀtten: Vad sÀger lagen? NaturvÄrdsverket; Stockholm. m.


Breivik; Gunnar & LÞvmo; Haakon (red.) 1978. Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til vÄre dager. Universitetsforlaget; Oslo.


Callicott; J. Baird & Nelson; P. Michael (eds.) 1998. The Great New Wilderness Debate. The University of Georgia Press; Athens and London.


Carson; Rachel 1963. Tyst vÄr. Tiden; Stockholm (Original: Silent Spring; 1962).


Dahlberg; Annika; Rohde Rick & Sandell Klas 2009. Public access; conservation and envi-ronmental justice: A comparison of national park policy in three countries (South Africa; Sweden and Scotland). Presentation at the conference “The Multifunctional Commons of the World Landscapes: Between Private Property and Public Use” by The Nordic Land-scape Research Network and Centre for Forest & Landscape; University of Copenhagen; 18th – 20th of March 2009; Slangerup; Denmark.


Edberg; Rolf 1974. Ett hus i kosmos. Esselte Studium; Stockholm.


Eichberg; Henning & Jespersen; Ejgil 1986. De grĂžnne bĂžlger; traek af natur- och friluft-slivets historie. Bavnebanke; Gerlev IdraetshĂžjskole; Slagelse; Danmark.


Eskilsson; Lena 1995. Fritiden: Om fritidens idĂ© och en utstĂ€llning i Ystad 1936. TvĂ€rsnitt; 17(4); 16–29.


Eskilsson; Lena 1996. Svenska Turistföreningen frĂ„n fjĂ€ll till friluftsliv: FrĂ„n den vetenskap-lige vildmarksmannen till den cyklande husmodern. Historiskt Tidskrift; No. 2; s. 257–282.


Eskilsson; Lena 2008. Fritid och demokratisering. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker; (red.) Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm; s. 67–83.


Faarlund; Nils 1973. Friluftsliv: Hva-Hvorfor-Hvordan. Norges IdrettshĂžgskole; Kompendium; No. 32; Oslo.


Faarlund; Nils 1979. SamhĂ€llsmaskinen. I Bergström; A.; Bragderyd; T.; Fogelberg; T.; Gustafson; K.; Hansson; C. (red.) En bok om frilufsliv. Stensunds folkhögskola; VagnhĂ€rad; s. 76–78.


Faarlund; Nils 1990. Om mþtet med fri natur som metode i miljþundervisningen. Mestrefjellet; No. 37; s. 21–23; Hemsedal; Norge.


Fogelquist; T. 1935. Om svenskt landskap och natursinne. Svenska turistföreningens Ă„rsskrift 1935; Svenska turisföreningens förlag; Stockholm; s. 107–120.


Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008a. Vilka Ă€r ute i naturen? Delresultat frĂ„n en nationell enkĂ€t om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 1; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i FörĂ€ndring; Östersund.


Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008b. Vara i naturen – varför eller varför inte? Delresultat frĂ„n en nationell enkĂ€t om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 2; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i FörĂ€ndring; Östersund.


Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008c. Besöka naturen – hemma eller borta? Delresultat frĂ„n en nationell enkĂ€t om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 3; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i FörĂ€ndring; Östersund.


Fredman; Peter; Karlsson; Sven-Erik; Romild; Ulla & Sandell; Klas (red.) 2008d. Vad Ă€r friluftsliv? Delresultat frĂ„n en nationell enkĂ€t om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 4; Forskningsprogrammet: Friluftsliv i FörĂ€ndring; Östersund.


Frykman; Jonas 1987 (1979). Hel och ren: kropp och tanke hos bönder och borgare. I Frykman; J. & Löfgren; O. Den kultiverade mĂ€nniskan; Liber; Stockholm; s. 133–220.


Frykman; Jonas 1996. De mĂ„ngtydiga nationella landskapen. I Kleiven; Jo (red.); Programmet tar form: Rapport fra det andre programseminariet om MiljĂžbetinget livskvalitet. Norges forskningsrĂ„d; Oslo; s. 7–15.


Gelter; Hans 2000. Friluftsliv: The Scandinavian Philosophy of Outdoor Life. Canadian J. of Environmental Education; No. 5; Summer; pp. 77–92.


Henderson; Bob & Vikander; Nils (eds.) 2007. Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Natural Heritage Books; Toronto.


Holm; Lennart & Schantz; Peter (red.) 2002. Nationalstadsparken: Ett experiment i uthĂ„llig utveckling – Studier av vĂ€rdefrĂ„gor; lagtillĂ€mpning och utvecklingslinjer. Formas; Stockholm.


Isberg; Roger 1991. FĂ€rd: möte – mĂ€nniska – natur. VĂ€gledarutbildningen pĂ„ Sjöviks folkhögskola; 775 00 Krylbo.


Isberg; Roger & Isberg; Sarah 2007. Simple Life ”Friluftsliv”: People Meet Nature. Trafford Publishing; Victoria (Canada) and Oxford (UK).


Johansson; Ella (red.) 2006. MÄngnatur: Friluftsliv och natursyn i det mÄngkulturella samhÀllet. MÄngkulturellt centrum och NaturvÄrdsverket; Stockholm.


Kaltenborn; Bjþrn; Haaland; Hanne & Sandell; Klas 2001. The Public Right of Access – Some Challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia. J. of Sustainable Tourism; 9(5); 417–433.


Karlsson; Sven-Erik 2006. Det Ă€r inte bara frĂ„ga om snö; det Ă€r mer komplext Ă€n sĂ„ – om nysvenskar och skidĂ„kning. Karlstad University Studies; No. 2006:47; Karlstad.


KvalĂžy; Sigmund 1976. Ekologisk kris – natur och mĂ€nniska. LT; Stockholm. (Incl. an English summary).


Lien; Inge 1977. Naturleg skiidrott. -Studie- og debatthefte No. 1; FOR-UT; Hemsedal; Norge.


Lisberg Jensen; Ebba 2002. Som man ropar i skogen: Modernitet; makt och mÄngfald i kampen om NjakafjÀll och i den svenska skogsbruksdebatten. Lund Studies in Human Ecology No. 3; Lund University Press; Lund.


Löfgren; Orvar 1987 (1979). KĂ€nslans förvandling: tiden; naturen och hemmet i den borgerliga kulturen. I Frykman; J. & Löfgren; O. Den kultiverade mĂ€nniskan; Liber; Stockholm; s. 21–127.


Löfgren; Orvar 1990. LÀngtan till landet Annorlunda. I LÀngtan till landet Annorlunda; om turism i historia och nutid. Gidlunds; Stockholm.


Löfgren; Orvar 1992. Det nationella; pĂ„ skĂ€mt och blodigt allvar. TvĂ€rsnitt; 14(2); 2–11.


Naess; Arne 1976 (1973). Økologi; samfunn og livsstil. Universitetsforlaget; Oslo (tidigaste utgĂ„vor: ӯkologi og filosofi”).


Nash; Roderick 1982 (1967). Wilderness and the American Mind (3rd ed.). Yale University Press; New Haven and London.


Nedrelid; Tove 1991. Use of Nature as a Norwegian Characteristic: Myths and Reality. Ethnologia Scandinavia; Vol. 21; pp. 19–33.


Oelschlaeger; Max 1991. The Idea of Wilderness: From Prehistory to the Age of Ecology. Yale University Press; New Haven and London.


Olson; Hans-Erik. 1987. Staten; turismen och rekreationen. Fritidspolitiska studier; No. 2; Stockholms universitet; förvaltningshögskolan; Stockholm.


Pedersen; Kirsti 1999. ”Det har bare vért naturlig”: Friluftsliv; kjþnn og kulturelle brytninger. Inst. f. samfunnsfag; Norges Idrettshþgskole; Oslo.


Rantatalo; Petra 2002. Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890–1940. UmeĂ„ universitet; Skrifter frĂ„n forskningsprogrammet Landskapet som arena; UmeĂ„. (The travelling pupil: the school journey movement within the Swedish elementary school 1890–1940.)


Rantatalo; Petra & Åkerberg; Sofia 2002. ”Ansikte mot ansikte med de verkliga tingen” – Folkskolans Ă„skĂ„dningsundervisning; Skansen och den nya nationalismen. Lychnos: Årsbok 2001 för idĂ©- och lĂ€rdomshistoria; s. 7–40.


Rantatalo; Petra 2008. Skogsmulleskolan. I Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.); Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons; Stockholm; s. 138–155.


Rickinson; M.; Dillon; J.; Teamey; K.; Morris; M.; Choi; M.Y.; Sanders; D.; & Benefield; P. 2004. A Review of Research on Outdoor Learning. Field Studies Council Publications; Shropshire.


Sandell; Klas 1997d. Naturkontakt och allemansrĂ€tt: Om friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgĂ€nglighet i Sverige 1880–2000. Svensk Geografisk Årsbok 1997; Vol. 73; s. 31–65.


Sandell; Klas 2000. Fritidskultur i natur. I Berggren; Leif (red.) Fritidskulturer. Studentlitteratur; Lund; s. 213–239.


Sandell; Klas 2004a. Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och landskapsrelationer. I LundegĂ„rd; Iann; Wickman; Per-Olof & Wohlin; Ammi (red.); Utomhusdidaktik; Studentlitteratur; Lund; s. 151–170.


Sandell; Klas 2004b. Friluftslivets vÀrden: En internationell forskningsutblick. Arbetsrapport No. 2004:20 frÄn forskargruppen Turism och Fritid; Karlstads universitet; Karlstad.


Sandell; Klas 2005. Reservatsdilemman eller utvecklingsomrĂ„den? En syntesdiskussion och tvĂ„ fallstudier: TornetrĂ€sk biosfĂ€romrĂ„de 1986 – 2004 och Södra JĂ€mtlandsfjĂ€llens nationalparksförslag 1995 – 2000. Rapport No. 17 för forskningsprogrammet ”FjĂ€llMistra”; UmeĂ„.


Sandell; Klas 2006a. Friluftsliv; platsperspektiv och samhĂ€llskritik. I MĂ„rald; Erland & Nordlund; Christer (red.); Topos: EssĂ€er om tĂ€nkvĂ€rda platser och platsbundna tankar. Carlssons; Stockholm; s. 274–291.


Sandell; Klas 2006b. Access Under Stress: the Right of Public Access Tradition in Sweden. In McIntyre; Norman; Williams; Dan R. & McHugh; Kevin E. (eds.) Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place; Home and Identity; CABI Publishing; Wallingford and New York; pp. 278–294.


Sandell; Klas 2009. För mĂ€nniskors skull – men för vilka och hur? Friluftsliv och naturturism som hot och möjlighet. I Lundgren; Lars J (red.); NaturvĂ„rd bortom 2009: Reflektioner med anledning av ett jubileum. Kassandra; Brottby; s. 151–178.


Sandell; Klas & Sörlin; Sverker (red.) 2008 (2a reviderade uppl.). Friluftshistoria – frĂ„n `hĂ€rdande friluftslifÂŽ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Carlssons bokförlag; Stockholm.


Sandell; Klas & Sörlin; Sverker 1994. Naturen som fostrare: Friluftsliv och ideologi i svenskt 1900-tal. Historisk Tidskrift; No. 1; s. 4–43.


Schmitt; Peter J. 1969. Back to Nature: The Arcadian Myth in Urban America; Oxford University Press; New York.


Statens stöd till friluftsliv och frÀmjandeorganisationer. 1999. Kulturdepartementet; Regeringskansliet; Ds 1999:78; Stockholm.


Svenonius; Fredr. 1886. RĂ„d för vandringslystna ungdomar. Svenska Turistföreningens Ă„rsskrift; 1886. Stockholm. s. 84–88.


Sörlin; Sverker 1995. Nature; Skiing and Swedish Nationalism. International J. of the History of Sport; 12(2); 147–163.


Tordsson; BjĂžrn 2003. Å svare pĂ„ naturens Ă„pne tiltale: En undersĂžkelse av meningsdimensjoner i norsk friluftsliv pĂ„ 1900-tallet og en drĂžftelse av friluftsliv som sosiokulturellt fenomen. Norges IdrettshĂžgskole; Oslo.


Vi och vÄr natur. 1935. Bonniers; Stockholm.


Waldén; Göran (red.) 2001. Argaladei: En otrolig historia. Föreningen Argaladei; u.o.


Wiklund; Tage 1995. Det tillgjorda landskapet: En undersökning av förutsÀttningarna för urban kultur i Norden. Korpen; Göteborg.


Zachrisson; Anna; Sandell; Klas; Fredman; Peter & Eckerberg; Katarina 2006. Tourism and protected areas: motives; actors and processes. Int. J. of Biodiversity Science and Management; 2(4); 350–358.


Öhman; Johan 2003. Miljöfostran i naturen. I Östman; Leif (red.); Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt. Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet; Uppsala; s. 65–89.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Klas Sandell
Title:
Nordiskt friluftsliv och allemansrÀtt: Nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21