Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur
Göm menyn

Title:
Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur
Author:
David Redmalm: Sociologi, HumUS, Ă–rebro universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
005
Pages:
33-38
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Presentationen utforskar binära kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhållningssätt till det binära. För att studera detta abstrakta begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna och människa/djur med utgångspunkt i texter av Michael Azar; Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jämförelse av dessa tre analyser visar jag att binär kategorisering blir möjlig; trots att de binära begreppen saknar egentligt innehåll; genom ett antal principer – det binäras magi. Utifrån en diskussion om Gadamers syn på satir; baserad på Hegels verkehrt Welt; visar jag avslutningsvis att ett satiriskt socialpsykologiskt förhållningssätt genomsyrar Azars; Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhäver husdjuret som det antibinäras tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binära kategoriseringar måste sluta i frågan om vad det mänskliga är.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
David Redmalm
Title:
Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur
References:

Azar; M. (2001). ”Den äkta svenskheten och begärets dunkla objekt” ss. 57–90 i Johansson; T.; & Sernhede; O. (eds.); Identitetens omvandlingar: black metal; magdans och hemlös-het. Göteborg: Daidalos.


Azar; M. (2006). Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i svenskhet. Eslöv: Symposion.


Birke; L.; Bryld; M.; & Lykke; N. (2004). ”Animal Performances. An Exploration of Inter-sections between Feminist Science Studies and Studies of Human/Animal relationships”; i Femnist Theory; 5(2); ss. 167–183.


Butler; J. (1990). Gender Trouble . New York och London: Routledge.


Butler; J. (2005). ”Imitation och genusmyteri”; i Rosenberg (red.); Könet brinner! Stockholm: Natur och Kultur.


Derrida; J. (2008). The Animal That Therefore I Am. (red. Marie-Louise Mallet). New York: Fordham University Press.


Derrida. J. (1982). “Différance”; ss. 1-27 i Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.


Gadamer; H-G. (1976). “Hegel’s Inverted World” i Hegel’s Dialectic. Five Hermeneutical Studies. New Haven och London: Yale University Press.


Haraway; D.J. (1989). Primate Visions. Gender; Race and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (1991). ”A Cyborg Manifesto: Science; Technology; and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”; i Simians; Cyborgs and Women. The Reinvention of Na-ture. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (2004). ”Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technos-cience”; i The Haraway Reader. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (2005). The Companion Species Manifesto. Dogs; People; and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.


Haraway; D. J. (2008). When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.


Hedemalm; G. (1992). Från kretsar till system. Upplands-Väsby: Pagina.


Holmberg; T. (2005). Vetenskap på gränsen. Lund: Arkiv.


Lévi-Strauss; C. (1971). Det vilda tänkandet. Stockholm: Bonniers.


Miegel; F.; & Schoug; F. (1998). ”Inledning”; i Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektio-ner. Lund: Studentlitteratur


Redmalm; D. (2007b). Det binäras magi. Om den gemensamma dynamiken i binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna; människa/djur; och om möjligheter till motstånd. Magis-teruppsats; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen. Länk för fulltext: http://www.soc.uu.se/plugins/pdfdownload.php?id=404.


Redmalm. D. (2007a). Mellan människa och djur. Om det dilemmatiska möjliggörandet av husdjursrelationen. Kandidatuppsats; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap. Länk för fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-282.


de Saussure; F. (1970). Kurs i allmän lingvistik. Bo Cavefors Bokförlag.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
David Redmalm
Title:
Det binäras magi: Om den binära kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinäras tankefigur
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21