Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | Det binĂ€ras magi: Om den binĂ€ra kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinĂ€ras tankefigur

Title:
Det binÀras magi: Om den binÀra kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinÀras tankefigur
Author:
David Redmalm: Sociologi, HumUS, Örebro universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
005
Pages:
33-38
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Presentationen utforskar binĂ€ra kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhĂ„llningssĂ€tt till det binĂ€ra. För att studera detta abstrakta begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna och mĂ€nniska/djur med utgĂ„ngspunkt i texter av Michael Azar; Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jĂ€mförelse av dessa tre analyser visar jag att binĂ€r kategorisering blir möjlig; trots att de binĂ€ra begreppen saknar egentligt innehĂ„ll; genom ett antal principer – det binĂ€ras magi. UtifrĂ„n en diskussion om Gadamers syn pĂ„ satir; baserad pĂ„ Hegels verkehrt Welt; visar jag avslutningsvis att ett satiriskt socialpsykologiskt förhĂ„llningssĂ€tt genomsyrar Azars; Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhĂ€ver husdjuret som det antibinĂ€ras tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binĂ€ra kategoriseringar mĂ„ste sluta i frĂ„gan om vad det mĂ€nskliga Ă€r.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
David Redmalm
Title:
Det binÀras magi: Om den binÀra kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinÀras tankefigur
References:

Azar; M. (2001). ”Den Ă€kta svenskheten och begĂ€rets dunkla objekt” ss. 57–90 i Johansson; T.; & Sernhede; O. (eds.); Identitetens omvandlingar: black metal; magdans och hemlös-het. Göteborg: Daidalos.


Azar; M. (2006). Den koloniala bumerangen. FrÄn schibbolet till körkort i svenskhet. Eslöv: Symposion.


Birke; L.; Bryld; M.; & Lykke; N. (2004). ”Animal Performances. An Exploration of Inter-sections between Feminist Science Studies and Studies of Human/Animal relationships”; i Femnist Theory; 5(2); ss. 167–183.


Butler; J. (1990). Gender Trouble . New York och London: Routledge.


Butler; J. (2005). ”Imitation och genusmyteri”; i Rosenberg (red.); Könet brinner! Stockholm: Natur och Kultur.


Derrida; J. (2008). The Animal That Therefore I Am. (red. Marie-Louise Mallet). New York: Fordham University Press.


Derrida. J. (1982). “DiffĂ©rance”; ss. 1-27 i Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.


Gadamer; H-G. (1976). “Hegel’s Inverted World” i Hegel’s Dialectic. Five Hermeneutical Studies. New Haven och London: Yale University Press.


Haraway; D.J. (1989). Primate Visions. Gender; Race and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (1991). ”A Cyborg Manifesto: Science; Technology; and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”; i Simians; Cyborgs and Women. The Reinvention of Na-ture. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (2004). ”Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technos-cience”; i The Haraway Reader. New York: Routledge.


Haraway; D. J. (2005). The Companion Species Manifesto. Dogs; People; and Significant Otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press.


Haraway; D. J. (2008). When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.


Hedemalm; G. (1992). FrÄn kretsar till system. Upplands-VÀsby: Pagina.


Holmberg; T. (2005). Vetenskap pÄ grÀnsen. Lund: Arkiv.


Lévi-Strauss; C. (1971). Det vilda tÀnkandet. Stockholm: Bonniers.


Miegel; F.; & Schoug; F. (1998). ”Inledning”; i Dikotomier. Vetenskapsteoretiska reflektio-ner. Lund: Studentlitteratur


Redmalm; D. (2007b). Det binÀras magi. Om den gemensamma dynamiken i binariteterna svensk/invandrare; man/kvinna; mÀnniska/djur; och om möjligheter till motstÄnd. Magis-teruppsats; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen. LÀnk för fulltext: http://www.soc.uu.se/plugins/pdfdownload.php?id=404.


Redmalm. D. (2007a). Mellan mÀnniska och djur. Om det dilemmatiska möjliggörandet av husdjursrelationen. Kandidatuppsats; MÀlardalens högskola/Institutionen för samhÀlls- och beteendevetenskap. LÀnk för fulltext: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-282.


de Saussure; F. (1970). Kurs i allmÀn lingvistik. Bo Cavefors Bokförlag.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
David Redmalm
Title:
Det binÀras magi: Om den binÀra kategoriseringens principer och om husdjuret som det antibinÀras tankefigur
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment