Article | Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009 | GrĂ€nsgĂ„ngare eller gengĂ„ngare?: Transgena möss och urbana fĂ„glar
Göm menyn

Title:
GrÀnsgÄngare eller gengÄngare?: Transgena möss och urbana fÄglar
Author:
Tora Holmberg: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Issue:
040
Article no.:
002
Pages:
11-18
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2009-10-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har grĂ€nser mellan natur och kultur sedan lĂ€nge undersökts; problematiserats och omvĂ€rderats. Det Ă€r nu en sjĂ€lvklar utgĂ„ngspunkt att naturen inte upptĂ€cks; utan skapas. Vi har aldrig varit moderna; som Latour sĂ€ger; natur och kultur har aldrig varit Ă„tskilda. Men grĂ€nserna skapas och Ă„teruppfinns gĂ„ng pĂ„ gĂ„ng i vetenskaplig praktik. Med utgĂ„ngspunkt i nĂ„gra figurer som utmanar och samtidigt befĂ€ster dessa grĂ€nser – transgena möss och urbana djur – undersöks hur vi kan förstĂ„ vetenskapens roll i denna grĂ€nsproduktion. Slutligen vill jag med hjĂ€lp av transbegreppet diskutera och kritiskt granska idĂ©n om överskridanden; vad de innebĂ€r; vilka begrĂ€nsningar sjĂ€lva idĂ©n för med sig och vilka etiska och vetenskapliga implikationer som kan finnas.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tora Holmberg
Title:
GrÀnsgÄngare eller gengÄngare?: Transgena möss och urbana fÄglar
References:

Agamben; G. The Open. Man and Animal; Stanford University Press; Stanford: 2004.


Douglas; M. Renhet och fara; Nya Doxa; Nora: 1997 [1966].


Franklin; S. Dolly mixtures. The remaking of geneaology; Duke University Press: 2007.


Griffiths; H.; Poulter; I.; Sibley; D. Feral cats in the city; i Philo; C. & Wilbert; C.; (eds.) Ani-mal spaces; beastly places. New geographies of human-animal relations; London: Routledge: 2000.


Haraway; D.J. Simians; cyborgs and women. The reinvention of nature; New York: Routledge: 1991.


Haraway; D.J. Modest_Witness@Second_Millenium. FemaleMan©_Meets_OncoMouseℱ. Routledge: London & New York: 1997. 17


Haraway; D.J. When Species Meet; Minnesota University Press: 2008.


Hayward; E. Lessons from a starfish; i Griffith; N. & Hird; M.J. (eds.) Queering the Non-Hu-man; Ashgate; Aldershot: 2008.


Herzog; H.. The moral status of mice. ILAR Journal 31(1); 1989.


Holmberg; T. Vetenskap pÄ grÀnsen; Arkiv Förlag; Lund: 2005.


Holmberg; T. MĂ€nniskor; andra djur; och utmaningar för sociologin; Sociologisk Forskning nr. 1; 5–19: 2006.


Holmberg; T.; Ideland; M. Transgenic silences. The rhetoric of comparisons and the con-struction of transgenic mice as ‘ordinary exclusivities’; Biosocieties 4(2): 2009.


Holmberg; T. Tail tales. How researchers handle transgenic dilemmas; New Genetics and So-ciety: kommande.


Latour; B. We have never been modern; Harvard University Press: 1993.


Redmalm; D. Husdjurets genealogi; avhandlingsprojekt; Akademin för humaniora; utbildning och samhĂ€llsvetenskap (HumUS); Örebro universitet: kommande


Sanders; C. Understanding dogs. Living and working with canine companions; Temple Uni-versity Press. 1999.


Segerdahl; P. Undiciplined Animals; Centre for Gender Research; Uppsala University: kom-mande.


Serenander; K.; Lidell; K. Slottsskogens egen Fru von FÄgel; Göteborgsposten 5 september: 2003.


Serpell; J. In the company of animals; Oxford: Basil Blackwell: 1986.


Triq produktion; Trevligt att rÄkas; se http://www.triq.nu/arkiv/doku.html; besökt 10 augusti 2009: 2003


Trost; J.; Levin; I. Att förstÄ vardagen; med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv; Stu-dentlitteratur: 1996.


Urbanik; J. Geography and Animal Biotechnology: How Place and Scale are Shaping the Public Debate; Unpublished Ph.D. dissertation. Clark University; Worcester; MA: 2006.


Wolch; J. Anima urbis; Progress in Human Geography; 26(6): 721–742: 2002.

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Tora Holmberg
Title:
GrÀnsgÄngare eller gengÄngare?: Transgena möss och urbana fÄglar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21