Article | Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | Bild som text i lÀs- och skrivkontext
Göm menyn

Title:
Bild som text i lÀs- och skrivkontext
Author:
Carin Jonsson: Umeå Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
010
Pages:
157-173
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Barnet hanterar vĂ€rlden genom ett filter av ”texter” dĂ€r medierings- och tolkningsmöjligheterna ligger invĂ€vda i erfarenhet och sprĂ„kbruk. Bilder utgör inte pĂ„ samma sĂ€tt som skriftsprĂ„k ett system av överenskomna tecken med formella regler; men de anvĂ€nds ofta i samband med skrift­sprĂ„kslĂ€rande; just som ”text”. Bilden kan dĂ„ fungera som ett sinnligt och intellektuellt stöd för lĂ€rande samt som ett uttryck för och en följd av just lĂ€rande. NedanstĂ„ende text handlar om potentialen i bildens tilltal och kommunicerande retorik i samband med lĂ€s- och skrivundervisning och lĂ€rande. Barnet som kommer till skolan kan bĂ„de klara av att rita ord och skriva bilder samtidigt som det lĂ€r sig tĂ€nka pĂ„ skriftens villkor. Bar­nets berĂ€ttande i bild och ord kan förklaras som ett utryck för erövrade förstĂ„elser som barnet tillskriver mening. LĂ€raren har att tillvarata potentialen i det sprĂ„kliga mötet mellan barnet sjĂ€lvt; produkten av dess an­strĂ€ngningar och den undervisningspraktik dĂ€r barnet ingĂ„r.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Carin Jonsson
Title:
Bild som text i lÀs- och skrivkontext
References:

Ahlner-Malmström; E. (1998). En analys av sexÄringars bildsprÄk: Bilder av skolan (Akademisk avhandling). Lund: Lund University Press.


Björk; M.; Liberg; C. & Sandberg; I. (1995). Vi lÀser och skriver tillsammans. SprÄkutvecklande arbete för den tidiga lÀs- och skrivundervisningen. Stockholm: Natur & Kultur.


Björk; M. & Liberg; C. (1996). VĂ€gar in i skriftsprĂ„ket – tillsammans och pĂ„ egen hand. Stockholm: Natur & Kultur.


Björn; K. (1996). Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan (Akademisk avhandling). Stockholm: Stockholms universitet.


Clay; M. (2002). An observation survey of early literacy achievement. Auckland; New Zealand: Heinemann.


Danesi; M. & Perron; P. (1999). Analyzing cultures: An introduction and handbook. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.


Hagtvet; B. (1997). Fra skrivning till lesning? Om seksĂ„ringers oppdagelse av skriftkoden og skrivningens betydning for lesningen. I R. Söderberg (red.); FrĂ„n joller till lĂ€sning och skrivning (s. 238–249). Kristianstad: Gleerups.


HeilĂ€-Ylikallio; R. (1997). Vad berĂ€ttar barntexter? – Mönster i texter skrivna av barn i Ă„ldern sex till Ă„tta Ă„r (Akademisk avhandling). Åbo: Åbo Akademi; Pedagogiska fakulteten.


Holdaway; D. (1979). The foundation of literacy. Portsmouth; NH: Heinemann.


Jonsson; C. (2006). LÀsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns lÀs- och skrivutveckling (Akademisk avhandling). UmeÄ: UmeÄ universitet: Print och Media.


Jonsson; C. (2007). LĂ€s- och skrivlĂ€rande – ett potentiellt grundutbildningsĂ€mne. Tidskrift för lĂ€rarutbildning och forskning; 3; 95–103.


Jonsson; C. (2008a). Bildernas betydelse i samband med lĂ€s- och skrivlĂ€rande. Grundskoletidningen; (1); 24–31.


Jonsson; C. (2008b). Dokumentation; interaktion; reflektion – digitala examinationsformer och aktiva lĂ€rprocesser. I U. Ljungqvist; M.


Stigmar & E. Thorin (red.); Om examination och lĂ€rande. NSHU-Rapport (s. 61–75). VĂ€xjö: VĂ€xjö universitet; Universitetspedagogiskt centrum.


Kress; G. (2000). Design and transformation. In Bill Cope & Mary Kalantzis (Eds.); Multiliteracies (pp. 153–161). London: Routledge.


Kress; G. (2003) Literacy in the New Age Media. London and New York: Routledge.


Leimar; U. (1974). LÀsning pÄ talets grund. LÀsinlÀrning som bygger pÄ barnets eget sprÄk. Lund: Liber.


Löfstedt; U. (2001) Förskolan som lÀrandekontext för bildskapande (Akademisk avhandling). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Myndigheten för skolutveckling (2007). I Claes U. Frykholm (red.); Att lĂ€sa och skriva – en kunskapsöversikt baserad pĂ„ forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.


MĂ€kelĂ€; E. (2008). Kurragömma med ’literacy’ – Hydran; Herakles eller svĂ€rdet. Tidskrift för lĂ€rarutbildning och forskning; (1); 91–101.


Nikolajeva; M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur.


Nodelman; P. (2001). A is for
 what? The function of alphabet books. Journal of Early Childhood Literacy; 1; 235–351.


Rhedin; U. (2001). Bilderboken: PÄ vÀg mot en teori (2:a rev uppl.) (Akademisk avhandling). Stockholm: Alfabeta förlag.


Rose; G. (2001). Visual Methodologies. London: Thousand Oaks.


Skjelbred; D. (2000). Norske ABC-bĂžker 1777–1997 (Rapport; 2). TĂžnsberg: Högskolen i Vestfold.


WidebÀck; B. (1998). Förberedande lÀsning och skrivning i skolan (Akademisk avhandling). Stockholm: HLS förlag.


Vygotskij; L. S. (1934/2001). TÀnkande och sprÄk. Göteborg: Daidalos.


Wertsch; J. W. (1998). Mind as action. Cambridge; MA & London: Harvard University Press.


Winch; G.; Ross Johnston; R. & March; P. (2006). Literacy; Reading; Writing and Children’s Literature (3:rd Ed.). Singapore: Oxford University Press.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Carin Jonsson
Title:
Bild som text i lÀs- och skrivkontext
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21