Article | Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | Skolverkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3: en empirisk analys
Göm menyn

Title:
Skolverkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3: en empirisk analys
Author:
Arne Engström: Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
007
Pages:
101-115
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Ett flertal förÀndringar av skolvÀsendet Àr beslutade eller förutskickade. Bland annat har nationella mÄl i matematik och svenska införts Àven för Ärskurs 3. I föreliggande artikel presenteras en studie som analyserat Skolverkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3. Förslaget har analyserats utifrÄn Medelsta-studiens resultat av elevers faktiska prestationer i matematik. Analysen ger vid handen att Skolverkets förslag framstÄr som orealistiskt om avsikten Àr att alla elever ska uppnÄ all de föreslagna mÄlen. Den stora variationen i elevernas fÀrdigheter och kunskaper framstÄr som ett grundlÀggande dilemma. En revidering av den gÀllande lÀroplanen framstÄr som nödvÀndig.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Arne Engström
Title:
Skolverkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3: en empirisk analys
References:

Ekholm; M. (2007). ”LĂ€gg ned skolinspektionerna”. Göteborgs-Posten; 2007-05-16.


Engström; A. & Magne; O. (2003). Medelsta-matematik. Hur vĂ€l behĂ€rskar grundskolans elever lĂ€rostoffet enligt Lgr 69; Lgr 80 och Lpo 94? (Rapporter frĂ„n Pedagogiska in-stitutionen; 4). Örebro: Örebro Universitet.


Engström; A. & Magne; O. (2006). Medelsta-matematik III. Eleverna rĂ€knar (Rapporter frĂ„n Pedagogiska institutionen; 12). Örebro: Örebro Universitet.


Engström; A. & Magne; O. (2008). Medelsta-matematik IV. En empirisk analys av Skol-verkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3. (PiUS; PEK; 248). Lin-köping: Linköpings universitet.


Hartun; M. J. & Kerstan; T. (2004). Triumph der Tester. Die Zeit; (38).


Lgr 69; LÀroplan för grundskolan 1969. AllmÀn del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber Utbildningsförlaget.


Lgr 80; LÀroplan för grundskolan 1980. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Utbildnings-förlaget.


Lpo 94; LÀroplan för det obligatoriska skolvÀsendet 1994. Stockholm: Utbildningsdepar-tementet.


Magne; O. (1958). Dyskalkyli bland folkskoleelever. Göteborg: Göteborgs Universitet. Pedagogiska Institutionen.


Magne; O. (1990). Medelsta-matematik. Hur vÀl behÀrskar grundskolans elever lÀrostoffet enligt Lgr 69 och Lgr 80? (Pedagogiska Problem 539). Malmö: LÀrarhögskolan.


Magne; O. & Thörn; K. (1987). En kognitiv taxonomi för matematikundervisningen. Del 1–2 (Pedagogiska Problem; 471). Malmö: LĂ€rarhögskolan.


Nunes; T.; Bryant; P.; Evans; D.; Bell; D.; Gardner; S.; Gardner; A. & Carraher; J. (2007). The contribution of logical reasoning to the learning of mathematics in primary school. British Journal of Developmental Psychology; 25; 147–166.


Regeringens proposition 2007/08: 50. Nya skolmyndigheter. Stockholm: Utbildnings-departementet.


Skolverket (2007a). Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre Ă„r. Stockholm: Skolverket.


Skolverket (2007b). Delredovisning av uppdrag till Statens skolverk angÄende mÄl i Ärskurs 3. Bilaga 1. (2007-12-13). Dnr 73-2007: 3594


SOU 2007:28. Tydliga mÄl och kunskapskrav i grundskolan. Förslag til nytt mÄl- och uppfölj-ningssystem. BetÀnkande av Utredningen om mÄl och uppföljning i grundsko-lan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.


Utbildnings- och kulturdepartementet. Regeringsbeslut; U2006/8951/ S.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Arne Engström
Title:
Skolverkets förslag till mÄl att uppnÄ i matematik för Ärskurs 3: en empirisk analys
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21