Article | Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | HÄllpunkter för de yngsta förskolebarnens lÀrande av tidig matematik
Göm menyn

Title:
HÄllpunkter för de yngsta förskolebarnens lÀrande av tidig matematik
Author:
Camilla Björklund: Åbo Akademi, Finland
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
005
Pages:
71-87
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I mötet med omvĂ€rlden strĂ€var barn i 1–3-Ă„rsĂ„ldern stĂ€ndigt efter att skapa och kommunicera mening. De yngsta förskolbarnen möter dagligen kulturellt förmedlade matematiska begrepp; principer och strategier; som de formulerar innebörd och mening i utgĂ„ende frĂ„n sina egna erfarenheter. Tidigt uppfattar barnen nödvĂ€ndigheten av att förstĂ„ och göra sig förstĂ„dd i samspel med andra barn och vuxna. En intressant frĂ„gestĂ€llning blir dĂ„ vad det Ă€r som gör att grunden till matematisk förstĂ„else lĂ€ggs; det vill sĂ€ga vad det Ă€r som gör att lĂ€rande sker; eller inte sker? En kvalitativ analys av videografiskt insamlat material frĂ„n tvĂ„ smĂ„barnsavdelningar fokuserar hur lĂ€randet av grundlĂ€ggande aspekter av matematik gestaltar sig i mötet med andra barn och vuxna i förskolemiljö. I analysen framtrĂ€der vad barnen och de vuxna fokuserar men Ă€ven hur förstĂ„elsen kan framtrĂ€da och utvecklas. I artikeln diskuteras barns lĂ€rande av matematik utgĂ„ende frĂ„n ett autentiskt exempel frĂ„n en smĂ„barnsavdelning.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Camilla Björklund
Title:
HÄllpunkter för de yngsta förskolebarnens lÀrande av tidig matematik
References:

Aunio; P.; Niemivirta; M;. HautamĂ€ki; J.; Van Luit; J.; Shi; J. & Zhang; M. (2006). Young children’s number sense in China and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research; 20(5); 483–502.


Björklund; C. (2007). HĂ„llpunkter för lĂ€rande. SmĂ„barns möten med matematik (disserta-tion). Åbo: Åbo Akademis förlag.


Bowden; J. & Marton; F. (1998). The university of learning. London: Kogan Page.


Ernest; P. (1998). Social constructivism as a philosophy of mathematics. Albany: State Uni-versity of New York.


von Glasersfeld; E. (1995). Radical constructivism: a way of knowing and learning. Lon-don: The Falmer Press.


Hannula; M. (2005). Spontaneous focusing on numerosity in the development of early mathe-matical skills (dissertation). Turku: Annales Universitatis Turkuensis.


Hersh; R. (1997). What is mathematics; really? London: Jonathan Cape.


Hundeide; K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvĂ€rldar. Lund: Studentlitteratur.


Johansson; E. (2001). Morality in children’s worlds – rationality of thought or val-ues emanating from relations? Studies in Philosophy and Education; (20); 354–358.


Klein P. (1994). Molar assessment and parental intervention in infancy and early childhood: new evidence. In R. Feuerstein; P. Klein & A.


nnenbaum (Eds.); Mediated learning experience (MLE): theoretical; psychological and learning implications (pp. 213–239). London: Freund Publishing House Ltd.


Lave; J. & Wenger; E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cam-bridge: Cambridge University Press.


Lindahl; M. (1996). InlÀrning och erfarande. EttÄringars möte med förskolans vÀrld (disserta-tion). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Lindahl; M. (2002). VĂ„rda – vĂ€gleda – lĂ€ra. Effektstudie av ett interventionsprogram för pe-dagogers lĂ€rande i förskolemiljön. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Lindahl; M. & Björklund; C. (manus). Videografi som ansats.


Lindahl; M. & Pramling Samuelsson; I. (2002). Imitation and variation: reflections on toddlers’ strategies for learning. Scandinavian Journal of Educational Research; 46(1); 25–45.


Lþkken G. (2000). Using Merleau-Pontyan phenomenology to understand the tod-dler. Toddler interactions in child daycare. Nordisk pedagogik; 20(1); 13–23.


Markman; E. (1979). Classes and collections: conceptual organization and numeri-cal abilities. Cognitive Psychology; (11); 395–411.


Marton; F. (1992). PĂ„ spaning efter medvetandets pedagogik. Forskning om utbildning. Tidskrift för analys och debatt; (4); 28–40.


Marton; F. (1997). Mot en medvetandets pedagogik. I M. Uljens (red.); Didaktik (s. 98–119). Lund: Studentlitteratur.


Marton; F. & Booth; S. (2000). Om lÀrande. Lund: Studentlitteratur.


Mattinen; A. (2006). Huomio lukumÀÀriin. Tutkimus 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tukemisesta pÀivÀkodissa (dissertation).


ocus on numerosities. A study on supporting 3-year-old children’s mathematical development in day care] Turku: Turun Yliopisto.


McCrink; K. & Wynn; K. (2004). Large-number addition and subtraction by 9-month-old infants. Psychological Science; 15(11); 776–781.


Pramling Samuelsson; I. & Asplund Carlsson; M. (2003). Det lekande lÀrande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber.


Rogoff; B. (1990). Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context. New York: Oxford University Press.


Rogoff; B. (2003). The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press.


Runesson; U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sÀtt att behandla ett matematiskt inne-hÄll (dissertation). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


Runesson; U. (2005). Beyond discourse and interaction. Variation: a critical aspect for teaching and learning mathematics. Cambridge Journal of Education; 35(1); 69–87.


Runesson; U. & Marton; F. (2002). The object of learning and the space of varia-tion. In F. Marton & P. Morris (Eds.); What matters? Discovering critical conditions of classroom learning (pp. 19–38). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.


SÀljö; R. (2005). LÀrande och kulturella redskap. Om lÀrprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts Akademiska.


Vygotskij; L. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge; MA: Harvard University Press.


Vygotskij; L. (1980). Psykologi och dialektik. Stockholm: Norstedts & Söner.


Wittgenstein; L. (1978). Remarks on the foundations of mathematics. London: MIT Press.


Wynn; K. (1998). Numerical competence in infants. In Chris Donlan (Ed.); The de-velopment of mathematical skills (pp. 3–25). Hove: Psychology Press.


Öhberg C. (2004). Tanke och handling. EttĂ„ringars utforskande och problemlösande aktivite-ter (Rapport; 8). Vasa: Åbo Akademi; Pedagogiska fakulteten.

Att erövra vÀrlden. GrundlÀggande fÀrdigheter i lÀsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Camilla Björklund
Title:
HÄllpunkter för de yngsta förskolebarnens lÀrande av tidig matematik
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21