Article | Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping | Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
Göm menyn

Title:
Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
Author:
Stefan Samuelsson: Linköping Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Issue:
032
Article no.:
002
Pages:
9-22
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2008-11-10
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Tvillingar är först och främst en källa till glädje inom familjen. Tvillingar är emellertid också särskilt intressanta för forskare efter­som de representerar en unik möjlighet för oss att studera hur genetiska och miljömässiga förhållanden påverkar barnens utveckling. I det här kapitlet behandlas fyra frågeställningar som på olika sätt belyser hur tvillingar kan bidra till vår förståelse av genernas och miljöns betydelse för skriftspråklig utveckling och till vår kunskap om skolan och undervisningens roll för barns tidiga läs- och skrivutveckling.

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Stefan Samuelsson
Title:
Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
References:

Byrne; B.; Coventry; W.; Olson; R.; Samuelsson; S.; Corley; R.; Willcutt; E.; Wadsworth; S.; & DeFries; J. (in press). Genetic and environmental influences on aspects of literacy. Journal of Neurolinguistics.

Byrne; B.; Delaland; C.; Fielding-Barnsley; R.; Quain; P.; Samuelsson; S.; Hoien; T.; Corley; R.; DeFries; J. C.; Wadsworth; S.; Willcutt; E.; & Olson; R. K. (2002). Pre-liminary results from a longitudinal preschool twin study of early reading develop-ment. Annals of Dyslexia; 52; 49–73.

Byrne; B.; Olson; R.; Wadsworth; S.; DeFries; J. C.; & Samuelsson; S. (2005). Taking the learning in learning to read seriously: Evidence from intervention and twin studies. Scientific Studies of Reading; 9; 219–235.

Byrne; B.; Olson; R. K.; Samuelsson; S.; Wadsworth; S.; Corley; R.; DeFries; J. C.; & Willcutt; E. (2006). Genetic and environmental influences on early literacy. Journal of Research in Reading; 29; 33–49.

Byrne; B.; Samuelsson; S.; Wadsworth; S.; Huslander; J.; Corley; R.; DeFries; J. C.; Quain; P.; Willcutt; E.; & Olson; R. (2007). Longitudinal twin study of early literacy development: Preschool through Grade 1. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal; 20; 77–102.

Byrne; B.; Olson; R.; Hulslander; J.; Samuelsson; S.; Wadsworth; S.; DeFries; J. C.; Corley; R.; Coventry; W.; & Willcutt; E. (2008). A behaviour-genetic analysis of orthographic learning; spelling; and decoding. Journal of Research in Reading; 31; 8–21.

Harlaar; N.; Spinath; F. M.; Dale; P. S. & Plomin; R. (2005). Genetic and environ-mental influences on word recognition abilities and disabilities: A study of 7 year old twins. Journal of Child Psychology and Psychiatry; 46; 373–384.

Samuelsson; S.; Byrne; B.; Quain; P.; Wadsworth; S.; Corley; R.; DeFries; J. C.; Willcutt; E.; & Olson; R. K. (2005). Environmental and genetic influences on prereading skills in Australia; Scandinavia; and the United States. Journal of Educational Psychology; 97; 705–722.

Samuelsson; S.; Byrne; B.; Wadsworth; S.; Corley; R.; DeFries; J. C. Willcutt; E.; Hulslander; J.; & Olson; R. K. (2007). Genetic and environmental influences on prereading skills and early reading and spelling development: A compari-son between United States; Australia; and Scandinavia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal; 20; 51–75.

Samuelsson; S.; Byrne; B.; Wadsworth; S.; Corley; R.; DeFries; J. C.; Willcutt; E.; Hulslander; J.; & Olson; R. K. (2008). Response to early literacy instruction in United States; Australia; and Scandinavia-A behavioral-genetic analysis. Learning and Individual Differences; 18; 289–295.

Willcutt; E.; Betjemann; R.; Wadsworth; S.; Samuelsson; S.; Corley; R.; DeFries; J. C.; Byrne; B.; & Olson; R. K. (2007). Preschool twin study of the relation between attention-deficit/hyperactivity disorder and prereading skills. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal; 20; 103–125

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Stefan Samuelsson
Title:
Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21