Article | Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 | Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem
Göm menyn

Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem
Author:
Kristina Hermansson: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Issue:
025
Article no.:
025
Pages:
243-348
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-11-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under senare tid har intresset för dokumentation och kategorisering ökat inom såväl humanvetenskap och kulturstudier som fiktion. Arkivet utgör här ett centralt område; där frågor om vetande; makt och subjektivitet sammanstrålar. Begreppet lämpar sig därför väl som ett analytiskt redskap för viss litteratur. I denna artikel prövas en läsning av Magnus Dahlströms Hem ur arkivperspektiv. Romanen utkom 1996 och skildrar en havererande undersökning genom socialsekreteraren Ingas perspektiv. Hon kopplas in i fallet efter att en 10-årig flicka har hittats död under oklara omständigheter. Tre andra barn tros vara inblandade och Ingas uppgift är att besöka deras familjer för att samla information som kan lösa gåtan. Men hennes förment objektiva position som myndighetsrepresentant ger gradvis vika för ett växande tvivel. Fokus förskjuts från frågan om vad som hänt för att riktas mot varseblivningens och vetandets premisser. I min läsning riktas ljuset på just hur detta vetande produceras och ordnas. Begreppet arkiv används i abstrakt mening; som beteckning för en princip eller logik snarare än en samling dokument eller institution. De teoretiska utgångspunkterna är förankrade i Michel Foucaults och Jacques Derridas respektive tankegångar om arkiv i denna vidare bemärkelse.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Kristina Hermansson
Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem
References:

Bak; Krzysztof: ‚ÄĚKosmos √•teruppr√§ttat. Sex l√§sningar av Magnus Dahlstr√∂ms prosa; TFL; 1992 22:4; s. 3-20.


Dahström; Magnus (1986): Papperskorg; Stockholm: Bonnier Alba.


Dahström; Magnus (1987): Fyr; Stockholm: Bonnier Alba.


Dahlström; Magnus (1996): Hem; Stockholm: Bonnier Alba.


Derrida; Jacques (1996): Archive Fever. A Freudian Impression; Chicago: University of Chicago.


Foucault; Michel (1970): The Order of Things. An Archeology of the Human Sciences; London & New York: Tavistock/Routledge.


Foucault; Michel (2002): Vetandets arkeologi; Lund: Arkiv förlag.


Kristeva; Julia (1990): Stabat Mater och andra texter i urval av Ebba Witt Brattström; Stockholm: Natur och kultur.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Kristina Hermansson
Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En läsning av Magnus Dahlströms Hem
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21