Article | Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 | Romanens arkiv; arkivets roman: En lÀsning av Magnus Dahlströms Hem

Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En lÀsning av Magnus Dahlströms Hem
Author:
Kristina Hermansson: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Issue:
025
Article no.:
025
Pages:
243-348
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-11-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under senare tid har intresset för dokumentation och kategorisering ökat inom sÄvÀl humanvetenskap och kulturstudier som fiktion. Arkivet utgör hÀr ett centralt omrÄde; dÀr frÄgor om vetande; makt och subjektivitet sammanstrÄlar. Begreppet lÀmpar sig dÀrför vÀl som ett analytiskt redskap för viss litteratur. I denna artikel prövas en lÀsning av Magnus Dahlströms Hem ur arkivperspektiv. Romanen utkom 1996 och skildrar en havererande undersökning genom socialsekreteraren Ingas perspektiv. Hon kopplas in i fallet efter att en 10-Ärig flicka har hittats död under oklara omstÀndigheter. Tre andra barn tros vara inblandade och Ingas uppgift Àr att besöka deras familjer för att samla information som kan lösa gÄtan. Men hennes förment objektiva position som myndighetsrepresentant ger gradvis vika för ett vÀxande tvivel. Fokus förskjuts frÄn frÄgan om vad som hÀnt för att riktas mot varseblivningens och vetandets premisser. I min lÀsning riktas ljuset pÄ just hur detta vetande produceras och ordnas. Begreppet arkiv anvÀnds i abstrakt mening; som beteckning för en princip eller logik snarare Àn en samling dokument eller institution. De teoretiska utgÄngspunkterna Àr förankrade i Michel Foucaults och Jacques Derridas respektive tankegÄngar om arkiv i denna vidare bemÀrkelse.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Kristina Hermansson
Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En lÀsning av Magnus Dahlströms Hem
References:

Bak; Krzysztof: ”Kosmos Ă„terupprĂ€ttat. Sex lĂ€sningar av Magnus Dahlströms prosa; TFL; 1992 22:4; s. 3-20.


Dahström; Magnus (1986): Papperskorg; Stockholm: Bonnier Alba.


Dahström; Magnus (1987): Fyr; Stockholm: Bonnier Alba.


Dahlström; Magnus (1996): Hem; Stockholm: Bonnier Alba.


Derrida; Jacques (1996): Archive Fever. A Freudian Impression; Chicago: University of Chicago.


Foucault; Michel (1970): The Order of Things. An Archeology of the Human Sciences; London & New York: Tavistock/Routledge.


Foucault; Michel (2002): Vetandets arkeologi; Lund: Arkiv förlag.


Kristeva; Julia (1990): Stabat Mater och andra texter i urval av Ebba Witt Brattström; Stockholm: Natur och kultur.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Kristina Hermansson
Title:
Romanens arkiv; arkivets roman: En lÀsning av Magnus Dahlströms Hem
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment