Article | Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 | Prästerna och pedagogiken på Bona: ett doing-genderperspektiv
Göm menyn

Title:
Prästerna och pedagogiken på Bona: ett doing-genderperspektiv
Author:
Renée Frangeur: Forum f√∂r genusvetenskap och j√§mst√§lldhet, Link√∂pings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Issue:
025
Article no.:
022
Pages:
205-216
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-11-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

The Swedish state decided to build and assume the responsibility for Bona; a big ‚ÄúBorstal‚ÄĚ for bringing up ‚Äúvicious‚ÄĚ boys 1905 ‚Äď 1948. The boys from 15 to 18 years old; were sentenced by the courts for petty crimes; but got their punishments transformed to compulsory upbringing with no time limit. Their education at Bona was steered by fear of God and work discipline; officially. This is an investigation about how some of the clergymen used their privileged positions within the insti¬¨tution to construct various gender ideals; some of them more arbitrary and ambivalent than others. By practising a doing gender-perspective the different relations; representations and practices; used by the clergymen towards the boys; will be analysed. R.W. Connell¬īs theory on masculinities and the often contradictory processes in a gender regime will thus be illustrated.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Renée Frangeur
Title:
Prästerna och pedagogiken på Bona: ett doing-genderperspektiv
References:

Bonaarkivet VLA (Vadstena Landsarkiv): Dagbok över underhållningen Styrelseproto-koll; Årsberättelser.

Arkivet f√∂r F√•ngv√•rdsanstalten i Norrk√∂ping; VLA:‚ÄĚBildsk√∂ne Bengtssons ber√§ttelse‚ÄĚ ur Sinnesunders√∂kningsjournalen.

Arvidsson; Malin; Den bildsköne (Malmö; 2005)

Connell; R. Masculinities (Berkeley; 1995).

Davidoff; Leonore & Hall; Cathrine. Family Fortunes: Men and Women of the English middle class (London; 1987).

Doing Gender; Doing Difference. Inequality; Power and Institutional Change; ed. Sarah Fenstermaker & Candace West (New York; London 2002).

Ekenstam; Claes. ‚ÄĚR√§dd att falla. Gr√•tens och mansbildens sammanfl√§tade historia‚ÄĚ i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. FRN. Rapport 1999:4. Anne Marie Berggren (red.).

Esseveld; Johanna.‚ÄĚK√∂n/genus och sociologi i ett historiskt perspektiv‚ÄĚ i Sociologisk forskning nr 3: 2004.

Florin; Christina & Johansson; Ulla. Där de härliga lagrarna gro ... Kultur; klass och kön i det svenska läroverket 1850 - 1914 (Stockholm; 1993).

Fornäs; Johan. Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm; 2004)

Foucault ; Michel. √Ėvervakning och straff (Stockholm; 1987; 1993).

rangeur; Ren√©e. ‚ÄĚJ√§mst√§llda m√§n och andra m√§n i folkhemmet‚ÄĚ i Arbetarhistoria 2004/4.

Frangeur; Ren√©e. Pojkar; pli och pedagogik ‚Äď vanart och manligheter p√• Bonaanstalten 1905‚Äď1948 (Stockholm; 2007).

Gunnarsson; Ewa. ‚ÄĚI skuggan av dominerande diskurser - Konstruktioner av k√∂n bland nomader och ¬ījordade¬ī i flexibla organisationslandskap‚ÄĚ i Manlighetens m√•nga an-sikten - f√§der; feminister; fris√∂rer och andra m√§n red. Thomas Johansson/Jari Ku-osmanen (Stockholm; 2003).

Hirdman; Yvonne. Genus- om det stabilas föränderliga former (Stockholm; 2001).

Holm; Ingvar. Drama på scen (Stockholm; 1969).

Holm; Ingvar; Industrialismens scen (Stockholm; 1979).

Isling; Åke. Det pedagogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola (Stock-holm; 1988).

Johansson; Thomas. Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund; 2000).

Korsvägar - en antologi om mötet mellan unga och institutioner förr och nu; red. Kerstin Bergqvist; Kenneth Petersson & Maria Sundkvist (Stockholm 1995).

Kvande; Elin. ‚ÄĚDoing gender in Organizations - Theoretical Possibilities and Limita-tions‚ÄĚ i Where have all the structures gone? Doing Gender in Organisations; Exam-ples from Finland; Norway and Sweden ed. Ewa Gunnarsson m fl (Stockholm 2003).

Liliequist; Jonas. ‚ÄĚFr√•n niding till spr√§tt. En studie av det svenska omanlighetsbegrep-pets historia fr√•n vikingatid till sent 1700-tal‚ÄĚ i Manligt och omanligt (se ovan).

Ljunggren; Jens. Kroppens bildning- linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm; 1999).

Ljunggren; Jens. Känslornas krig. Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet (Stockholm; 2004).

Nilsson; Bo. Maskulinitet. Representation; ideologi och retorik (Umeå 1999).

Nilsson; Roddy. Kontroll; makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 - 1940 (Lund; 2003).

Nilsson; Roddy. Sanningen om ungdomen. Normer; värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie (Centrum för kulturforskning; Växjö uni-versitet; 2001).

Olson; Hans-Erik. Staten och ungdomens fritid ‚Äď kontroll eller autonomi?(Lund; 1992).

Socialdemokraten 5/7 1922.

Tjeder; David. ‚ÄĚKonsten att blifva herre √∂fver hvarje lidelse‚ÄĚ i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv FRN 1999.

Theweleit; Klaus. Mansfantasier del 1 (Stockholm; 1996).

√Ėdman; Per-Johan. Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. del ll (Stockholm; 1995).

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Renée Frangeur
Title:
Prästerna och pedagogiken på Bona: ett doing-genderperspektiv
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21