Article | Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 | PrÀsterna och pedagogiken pÄ Bona: ett doing-genderperspektiv

Title:
PrÀsterna och pedagogiken pÄ Bona: ett doing-genderperspektiv
Author:
Renée Frangeur: Forum för genusvetenskap och jĂ€mstĂ€lldhet, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Issue:
025
Article no.:
022
Pages:
205-216
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-11-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

The Swedish state decided to build and assume the responsibility for Bona; a big “Borstal” for bringing up “vicious” boys 1905 – 1948. The boys from 15 to 18 years old; were sentenced by the courts for petty crimes; but got their punishments transformed to compulsory upbringing with no time limit. Their education at Bona was steered by fear of God and work discipline; officially. This is an investigation about how some of the clergymen used their privileged positions within the insti¬tution to construct various gender ideals; some of them more arbitrary and ambivalent than others. By practising a doing gender-perspective the different relations; representations and practices; used by the clergymen towards the boys; will be analysed. R.W. Connell®s theory on masculinities and the often contradictory processes in a gender regime will thus be illustrated.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Renée Frangeur
Title:
PrÀsterna och pedagogiken pÄ Bona: ett doing-genderperspektiv
References:

Bonaarkivet VLA (Vadstena Landsarkiv): Dagbok över underhĂ„llningen Styrelseproto-koll; ÅrsberĂ€ttelser.


Arkivet för FĂ„ngvĂ„rdsanstalten i Norrköping; VLA:”Bildsköne Bengtssons berĂ€ttelse” ur Sinnesundersökningsjournalen.


Arvidsson; Malin; Den bildsköne (Malmö; 2005)


Connell; R. Masculinities (Berkeley; 1995).


Davidoff; Leonore & Hall; Cathrine. Family Fortunes: Men and Women of the English middle class (London; 1987).


Doing Gender; Doing Difference. Inequality; Power and Institutional Change; ed. Sarah Fenstermaker & Candace West (New York; London 2002).


Ekenstam; Claes. ”RĂ€dd att falla. GrĂ„tens och mansbildens sammanflĂ€tade historia” i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. FRN. Rapport 1999:4. Anne Marie Berggren (red.).


Esseveld; Johanna.”Kön/genus och sociologi i ett historiskt perspektiv” i Sociologisk forskning nr 3: 2004.


Florin; Christina & Johansson; Ulla. DÀr de hÀrliga lagrarna gro ... Kultur; klass och kön i det svenska lÀroverket 1850 - 1914 (Stockholm; 1993).


FornÀs; Johan. Moderna mÀnniskor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm; 2004)


Foucault ; Michel. Övervakning och straff (Stockholm; 1987; 1993).


rangeur; RenĂ©e. ”JĂ€mstĂ€llda mĂ€n och andra mĂ€n i folkhemmet” i Arbetarhistoria 2004/4.


Frangeur; RenĂ©e. Pojkar; pli och pedagogik – vanart och manligheter pĂ„ Bonaanstalten 1905–1948 (Stockholm; 2007).


Gunnarsson; Ewa. ”I skuggan av dominerande diskurser - Konstruktioner av kön bland nomader och ÂŽjordadeÂŽ i flexibla organisationslandskap” i Manlighetens mĂ„nga an-sikten - fĂ€der; feminister; frisörer och andra mĂ€n red. Thomas Johansson/Jari Ku-osmanen (Stockholm; 2003).


Hirdman; Yvonne. Genus- om det stabilas förÀnderliga former (Stockholm; 2001).


Holm; Ingvar. Drama pÄ scen (Stockholm; 1969).


Holm; Ingvar; Industrialismens scen (Stockholm; 1979).


Isling; Åke. Det pedagogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola (Stock-holm; 1988).


Johansson; Thomas. Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund; 2000).


KorsvÀgar - en antologi om mötet mellan unga och institutioner förr och nu; red. Kerstin Bergqvist; Kenneth Petersson & Maria Sundkvist (Stockholm 1995).


Kvande; Elin. ”Doing gender in Organizations - Theoretical Possibilities and Limita-tions” i Where have all the structures gone? Doing Gender in Organisations; Exam-ples from Finland; Norway and Sweden ed. Ewa Gunnarsson m fl (Stockholm 2003).


Liliequist; Jonas. ”FrĂ„n niding till sprĂ€tt. En studie av det svenska omanlighetsbegrep-pets historia frĂ„n vikingatid till sent 1700-tal” i Manligt och omanligt (se ovan).


Ljunggren; Jens. Kroppens bildning- linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm; 1999).


Ljunggren; Jens. KÀnslornas krig. Första vÀrldskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet (Stockholm; 2004).


Nilsson; Bo. Maskulinitet. Representation; ideologi och retorik (UmeÄ 1999).


Nilsson; Roddy. Kontroll; makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 - 1940 (Lund; 2003).


Nilsson; Roddy. Sanningen om ungdomen. Normer; vÀrderingar och förestÀllningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie (Centrum för kulturforskning; VÀxjö uni-versitet; 2001).


Olson; Hans-Erik. Staten och ungdomens fritid – kontroll eller autonomi?(Lund; 1992).


Socialdemokraten 5/7 1922.


Tjeder; David. ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse” i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv FRN 1999.


Theweleit; Klaus. Mansfantasier del 1 (Stockholm; 1996).


Ödman; Per-Johan. Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. del ll (Stockholm; 1995).

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Renée Frangeur
Title:
PrÀsterna och pedagogiken pÄ Bona: ett doing-genderperspektiv
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment