Article | Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007 | The Cultural Transfer of a Concept: C. P. Snow’s “Two Cultures” and the Swedish Debate
Göm menyn

Title:
The Cultural Transfer of a Concept: C. P. Snow’s “Two Cultures” and the Swedish Debate
Author:
Emma Eldelin: Department of Culture and Communication, Linköping University, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2007
Conference:
Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007
Issue:
025
Article no.:
021
Pages:
185-203
No. of pages:
19
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2007-11-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

In the Cambridge Rede Lecture of 1959; C. P. Snow expressed his thoughts on “The Two Cultures and the Scientific Revolution”. His idea of “the two cultures”; described as a gap between scientists and “literary intellectuals”; attracted much attention in Swedish debate from the early 1960s onwards. In this essay; I present the concept of “the two cultures” as deeply grounded in Snow’s personal experiences and in a British social; political and cultural climate. Furthermore; I discuss the Swedish interpretations and transfigurations of Snow’s concept and; above all; how they differ from Snow’s views. “The two cultures” is here regarded as a concept which was discussed in relation to certain other concepts in a Swedish interpretative framework. In Sweden; “the two cultures” was related to concepts like Bildung; humanism; the humanities; and science. The Swedish debate on “the two cultures” often drew from historical perspectives on these concepts; and was affected by earlier influences from German intellectual traditions. These differences between Sweden and Britain; regarding cultural influences; languages and conceptions; contributed to a broader and partly different understanding of “the two cultures” in Swedish debate.

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Emma Eldelin
Title:
The Cultural Transfer of a Concept: C. P. Snow’s “Two Cultures” and the Swedish Debate
References:

After the Science Wars, ed. Keith M. Ashman & Philip Barringer (London, 2001).

Benner, Mats, “Naturvetenskapen intar humanvetenskapens domän”, Axess 2005:2

— “Humanising Biology”, Axess 2005:2 (Internet version), http://www.axess.se/english/2005/02/theme_benner.php (2007-06-25).

“Bildningsideal i rymdĂĄldern”, Dagens Nyheter,18 Mar. 1962.

Briens, Sylvain, “Vilken stad är ditt Paris?”, Svenska Dagbladet,19 May 2007.

Cordle, Daniel, Postmodern Postures: Literature, Science and The Two Cultures Debate (Aldershot, 2000).

Cultures in Conflict: Perspectives on the Snow-Leavis Controversy, ed. David K. Cornelius & Edwin St. Vincent (Chicago, 1964).

DĂĽring, Ingemar, “Humanister och naturvetare”, Dagens Nyheter,7 Jan. 1962.

Eldelin, Emma, “De tvĂĄ kulturerna” flyttar hemifrĂĄn: C. P. Snows begrepp i svensk idĂ©debatt 1959-2005 (diss. Linköping; Stockholm, 2006).

Enebakk, Vidar, “Science Wars og De to kulturer”, Kunnskapsmakt, ed. Siri Meyer & Sissel Myklebust, (Oslo, 2002).

— Mellom de to kulturer: oppkomsten av vitenskapsstudier og etableringen av Edinburghskolen 1966-76 (diss. Oslo, 2005).

Espagne, Michel & Michael Werner, Transferts: les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand: XVIIIe et XIXe siècle (Paris, 1988).

Ferrall, Charles, Modernist Writing and Reactionary Politics (Cambridge, 2001).

Frenander, Anders, Debattens vågor: om politiskt-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt (diss. Göteborg, 1999).

Granit, Ragnar, “Bildning och specialisering”, Dagens Nyheter,6 Feb. 1962.

Gyllensten, Lars, “Bildning och nytta”, Dagens Nyheter, 11 Feb. 1962.

GĂĄrding, Lars, “Program för gymnasiet”, Dagens Nyheter,16 Jan. 1962.

GĂĄrdlund, Torsten, “Den tredje kulturen”, Dagens Nyheter,12 Jan. 1962.

Halperin, John, C. P. Snow, an Oral Biography: Together with a Conversation with Lady Snow (New York, 1983).

Hansson, Jonas, Humanismens kris: bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933 (diss. Lund; Eslöv, 1999).

 

Hedenius, Ingemar, “Människointresse och bildning”, Dagens Nyheter, 4 Mar. 1962.

Hultberg, John, A Tale of Two Cultures: The Image of Science of C. P. Snow (diss. Göteborg, 1990).

Huxley, Aldous, Literature and Science (London, 1963).

Jarrick, Arne, “Ă„ven kulturvarelser förblir naturvarelser”, Axess 2005:2.

— “Cultural Beings vs Natural Beings”, Axess 2005:2 (Internet version), http://www.axess.se/english/2005/02/theme_jarrick.php (2007-06-25).

Jersild, P. C., “Det hotade förnuftet”, Sydsvenska Dagbladet,12 Aug. 1990.

— Humpty-Dumptys fall: livsåskådningsbok (Stockholm, 1990).

Klein, Georg, Korpens blick: essäer om vetenskap och moral (Stockholm, 1998).

Koselleck, Reinhart, The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, transl. by Todd Samuel Presner et al. (Stanford, 2002).

— Futures Past: On the Semantics of Historical Time, transl. by Keith Tribe (New York, 2004).

Leavis, F. R., Two Cultures?: The Significance of C. P. Snow (London, 1962).

Liedman, Sven-Eric, “Institutions and Ideas: Mandarins and Non-Mandarins in the German Academic Intelligentsia”, Comparative Studies in Society and History 1985:1 (vol 28).

— “In Search of Isis: General Education in Germany and Sweden”, The European and American University since 1800: Historical and Sociological Essays, ed. Sheldon Rothblatt & Björn Wittrock (Cambridge, 1993).

Lindberg, Bo, Humanism och vetenskap: den klassiska filologien i Sverige från 1800-talets början till andra världskriget (Stockholm, 1987).

Linder, Erik Hjalmar, Bildning i tjugonde seklet (Stockholm, 1962).

Linell, Per, Approaching Dialogue: Talk, Interaction and Contexts in Dialogical Perspectives (Amsterdam/Philadelphia, 1998).

Lohse, Britt Wilson, “Gymnasieskolans roll i bildningsdebatten - en tillbakablick pĂĄ sjuttio­talet”, Högskolans bildningsprogram - finns det?: om bildning och humaniora som allmän medborgarkunskap eller yrkesmässig kvalifikation: en seminariedokumentation, ed. Kenneth Abrahamsson (Stockholm, 1985).

Lyttkens, Sonja, “Humanisternas bildningsmonopol”, Dagens Nyheter, 2 Jan. 1962.

Mothe, John R. de la, C. P. Snow and the Struggle of Modernity (Austin, 1992).

Myrdal, Janken, “Den ensammes monografi och forskargängets pek”, Axess 2005:2.

— “Interdisciplinary Crafts”, Axess 2005:2 (Internet version), http://www.axess.se/english/2005/02/theme_myrdal.php (2007-06-25).

Nerman, Bengt, Demokratins kultursyn (Stockholm, 1962).

Nordin, Svante, “...och aldrig mötas de tvĂĄ”, Sydsvenska Dagbladet,5 Aug. 1990.

Nybom, Thorsten, “Kulturvetenskapens karaktär och nytta”, Tvärsnitt 1993:3.

Piltz, Anders, “Human, humaniora, humanism: kan man utbildas till människa?”, SprĂĄk i världen: broar och barriärer, ed. Jerker Blomqvist & Ulf Teleman(Lund, 1993).

Showalter, Elaine, Faculty Towers: The Academic Novel and Its Discontents (Philadelphia, 2005).

Shusterman, David, C. P. Snow (Boston, 1975).

Snow, C. P.  “The Two Cultures”, New Statesman, 6 Oct. 1956.

— The Two Cultures and the Scientific Revolution (Cambridge, 1959).

— De två kulturerna, transl. by Claes-Adam & Lillemor Wachtmeister (Uppsala/Malmö, 1961).

— The Two Cultures: And a Second Look (Cambridge, 1964).

— Public Affairs (London, 1971).

Snow, Philip, Stranger and Brother: A Portrait of C. P. Snow, new ed. (1982; London, 1983)

Thale, Jerome, C. P. Snow (Edinburgh, 1964).

The Science Wars: Debating Scientific Knowledge and Technology, ed. Keith Parsons (Amherst, NY, 2003).

Werskey, Gary, The Visible College (London, 1978).

Wiener, Martin J., English Culture and the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980 (Cambridge, 1981).

Wright, Georg Henrik von, “Enhet och splittring i vetenskapen”, Horisont 1962:5/6

— Explanation and Understanding (London, 1971).

Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Author:
Emma Eldelin
Title:
The Cultural Transfer of a Concept: C. P. Snow’s “Two Cultures” and the Swedish Debate
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21