Article | Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning | InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Göm menyn

Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Author:
Claes Klasander: Institutionen för samhÀlls- och vÀlfÀrdsstudier, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2006
Conference:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Issue:
017
Article no.:
004
No. of pages:
29
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2006-09-04
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Vi anvÀnder oss dagligen av tekniska system och de pÄverkar vÄra liv. Men vad Àr tekniska system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning?

Denna artikel bygger pÄ en studie dÀr empirin utgörs av sex nationers styrdokument för tekniknÀra Àmnen i det obligatoriska skolvÀsendet. Genom att undersöka hur dessa lÀnder formulerar sig i sina styrdokument sÀtts den svenska kursplanens systemperspektiv i en internationell kontext. Resultatet av studien visar att kursplanerna fokuserar vissa aspekter av systeminnehÄll och att det finns olika sÀtt att sprÄkligt behandla system i dessa texter. Dessutom antyds ett antal underliggande syften med undervisningen om tekniska system.

Att undervisa om tekniska system verkar vara viktigt. FörmÄgan att tÀnka i termer av systemÀr nÄgot som behöver trÀnas tillsammans med eleverna. Kursplanerna lyfter fram de tekniska systemaspekterna i bÄde rubriker; innehÄllsbeskrivningar; mÄlformuleringar och bedömningskriterier. De olika Àmnesfokus som hÄlls fram eller de systemsprÄk som anvÀnds presenterar inte enhetliga bilder av tekniska system; nÀr man lÀser de samlade dokumenten.

Till exempel Àr definitionen av systemen och grÀnsdragningen mot en omgivning bÄde centrala och svÄra moment att belysa; liksom komponenternas roller. Alla aspekterna finns parallellt i texterna. PÄ detta sÀtt bidrar de gemensamt till systeminnehÄllets utformning i kursplanerna.

Analysen av styrdokumenten bygger pÄ systemteorier och teorier om tekniska system. Studien visar att de senast etablerade teorierna och dessas begrepp Ànnu inte tagit sig in i kursplanetexterna.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Claes Klasander
Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
References:

Berg; G.; Att förstÄ skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund 2003.


Bertalanffy; L. v.; General system theory : foundations; development; applications. New York 1973.


Bijker; W. E.; Hughes; T. P. and Pinch; T. J.; The Social construction of technological systems : new directions in the sociology and history of technology. Cambridge; Mass. 1987.


Blomkvist; P. and Kaijser; A.; Den konstruerade vÀrlden : tekniska system i historiskt perspektiv. Eslöv 1998.


Boréus; K. and Bergström; G.; Textens mening och makt : metodbok i samhÀllsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund 2005.


Bugliarello; G. and Doner; D. B.; The history and philosophy of technology. Urbana 1979.


Bungum; B.; ”Transferring and Transforming Technology Education: A Study of Norwegian


Teachers’ Perceptions of Ideas from Design & Technology”; International Journal of Technology & Design Education 16: 1; (2006) 31-52.


Capra; F.; The web of life : a new scientific understanding of living systems. New York 1996.


Carr; W. and Kemmis; S.; Becoming critical : education knowledge and action research. London 1986.


Churchman; C. W.; Systemanalys. Stockholm 2002.


Ellul; J.; The technological system. New York 1980.


Englund; T.; ”PĂ„ vĂ€g mot en pedagogiskt dynamisk analys av innehĂ„llet”; 115–135; S. Selander; Forskning om utbildning : en antologi; Stockholm ; Stehag; 1992.


Great Britain. Department for Education and Employment. and Qualifications and Curriculum Authority (Great Britain). Design and technology : the National Curriculum for England. Key stages 1–4. London 1999.


Hughes; T. P.; ”The Seamless Web: Technology; Science; et cetera; et cetera”; 9–19; B. Elliott; Technology and social process.; Edinburgh:; 1988.


Hultman; G.; Intelligenta improvisationer : om lÀrares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund 2001.


Ingelstam; L.; ”System: Teknik och mĂ€nniskor i samspel”; 130–149; T. Ginner and G. Mattsson; Teknik i skolan; Lund; 1996.


Ingelstam; L.; System : att tÀnka över samhÀlle och teknik. Eskilstuna 2002.


Karlqvist; A.; Teknik och samhÀlle : en systemanalytisk introduktion; vÄren 1983. Linköping; 1983.


Lagerroth; E.; Nya tankar; nya vÀrlda Göteborg 1999.


Linde; G.; On curriculum transformation : explaining selection of content in teaching. Stockholm 1993.


Linde; G.; Det ska ni veta! : en introduktion till lÀroplansteori. Lund 2000.


Lundgren; U. P.; Frame factors and the teaching process : a contribution to curriculum theory and theory on teaching. Stockholm; 1972.


New Zealand. Ministry of Education; Technology in the New Zealand Curriculum. Wellington 1995.


O’Connor; J. and McDermott; I.; The art of systems thinking : essential skills for creativity and problem solving. London 1997.


Petrina; S.; ”The Political Ecology of Design and Technology Education: An Inquiry into Methods”; International Journal of Technology and Design Education 10: (2000) 207-237.


Petrina; S.; ”The Politics of Technological Literacy”; International Journal of Technology and Design Education 10: (2000) 181-206.


Rasinen; A.; ”An Analysis of the Technology Education Curriculum of Six Countries”; Journal of Technology Education 15: 1; (2003) 31-47.


Scottish Consultative Council on the Curriculum; Environmental studies; Society; science and Technology; 5–14 National Guidelines. 1999.


Senge; P. M.; Den femte disciplinen : den lÀrande organisationens konst. Stockholm 1995. Skolverket; Grundskolan : kursplaner och betygskriterier. Stockholm 2000.


Sundin; B.; Den kupade handen : historien om mÀnniskan och tekniken. Stockholm 1991. Technology for All Americans Project. and ITEA; Technology for all Americans : a rationale and structure for the study of technology. Reston; Va. 1996.


Technology for All Americans Project. and ITEA; Standars for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Reston; Va. 2000. the Dutch Ministry of Education; C. a. S.; ”Attainment targets basic sacondary education”; (1998-2003)


Waring; A.; Practical systems thinking. London 1996.


Wiener; N.; The human use of human beings; cybernetics and society. Boston; 1954.


Williams; P. J.; ”Design: The Only Methodology of Technology”; Journal of Technology Education 11: 2; (2000) 48-60.


Öquist; O.; Systemteori i praktiken : systemteorins tillĂ€mpning inom utbildning; vĂ„rd; socialt arbete. Stockholm 2003.


Östman; L.; Socialisation och mening : No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem. Uppsala; Stockholm 1995.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Claes Klasander
Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21