Article | Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning | InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument

Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Author:
Claes Klasander: Institutionen för samhÀlls- och vÀlfÀrdsstudier, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2006
Conference:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Issue:
017
Article no.:
004
No. of pages:
29
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2006-09-04
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Vi anvÀnder oss dagligen av tekniska system och de pÄverkar vÄra liv. Men vad Àr tekniska system egentligen och hur tas de upp i skolans undervisning?

Denna artikel bygger pÄ en studie dÀr empirin utgörs av sex nationers styrdokument för tekniknÀra Àmnen i det obligatoriska skolvÀsendet. Genom att undersöka hur dessa lÀnder formulerar sig i sina styrdokument sÀtts den svenska kursplanens systemperspektiv i en internationell kontext. Resultatet av studien visar att kursplanerna fokuserar vissa aspekter av systeminnehÄll och att det finns olika sÀtt att sprÄkligt behandla system i dessa texter. Dessutom antyds ett antal underliggande syften med undervisningen om tekniska system.

Att undervisa om tekniska system verkar vara viktigt. FörmÄgan att tÀnka i termer av systemÀr nÄgot som behöver trÀnas tillsammans med eleverna. Kursplanerna lyfter fram de tekniska systemaspekterna i bÄde rubriker; innehÄllsbeskrivningar; mÄlformuleringar och bedömningskriterier. De olika Àmnesfokus som hÄlls fram eller de systemsprÄk som anvÀnds presenterar inte enhetliga bilder av tekniska system; nÀr man lÀser de samlade dokumenten.

Till exempel Àr definitionen av systemen och grÀnsdragningen mot en omgivning bÄde centrala och svÄra moment att belysa; liksom komponenternas roller. Alla aspekterna finns parallellt i texterna. PÄ detta sÀtt bidrar de gemensamt till systeminnehÄllets utformning i kursplanerna.

Analysen av styrdokumenten bygger pÄ systemteorier och teorier om tekniska system. Studien visar att de senast etablerade teorierna och dessas begrepp Ànnu inte tagit sig in i kursplanetexterna.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Claes Klasander
Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
References:

Berg; G.; Att förstÄ skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund 2003.


Bertalanffy; L. v.; General system theory : foundations; development; applications. New York 1973.


Bijker; W. E.; Hughes; T. P. and Pinch; T. J.; The Social construction of technological systems : new directions in the sociology and history of technology. Cambridge; Mass. 1987.


Blomkvist; P. and Kaijser; A.; Den konstruerade vÀrlden : tekniska system i historiskt perspektiv. Eslöv 1998.


Boréus; K. and Bergström; G.; Textens mening och makt : metodbok i samhÀllsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund 2005.


Bugliarello; G. and Doner; D. B.; The history and philosophy of technology. Urbana 1979.


Bungum; B.; ”Transferring and Transforming Technology Education: A Study of Norwegian


Teachers’ Perceptions of Ideas from Design & Technology”; International Journal of Technology & Design Education 16: 1; (2006) 31-52.


Capra; F.; The web of life : a new scientific understanding of living systems. New York 1996.


Carr; W. and Kemmis; S.; Becoming critical : education knowledge and action research. London 1986.


Churchman; C. W.; Systemanalys. Stockholm 2002.


Ellul; J.; The technological system. New York 1980.


Englund; T.; ”PĂ„ vĂ€g mot en pedagogiskt dynamisk analys av innehĂ„llet”; 115–135; S. Selander; Forskning om utbildning : en antologi; Stockholm ; Stehag; 1992.


Great Britain. Department for Education and Employment. and Qualifications and Curriculum Authority (Great Britain). Design and technology : the National Curriculum for England. Key stages 1–4. London 1999.


Hughes; T. P.; ”The Seamless Web: Technology; Science; et cetera; et cetera”; 9–19; B. Elliott; Technology and social process.; Edinburgh:; 1988.


Hultman; G.; Intelligenta improvisationer : om lÀrares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund 2001.


Ingelstam; L.; ”System: Teknik och mĂ€nniskor i samspel”; 130–149; T. Ginner and G. Mattsson; Teknik i skolan; Lund; 1996.


Ingelstam; L.; System : att tÀnka över samhÀlle och teknik. Eskilstuna 2002.


Karlqvist; A.; Teknik och samhÀlle : en systemanalytisk introduktion; vÄren 1983. Linköping; 1983.


Lagerroth; E.; Nya tankar; nya vÀrlda Göteborg 1999.


Linde; G.; On curriculum transformation : explaining selection of content in teaching. Stockholm 1993.


Linde; G.; Det ska ni veta! : en introduktion till lÀroplansteori. Lund 2000.


Lundgren; U. P.; Frame factors and the teaching process : a contribution to curriculum theory and theory on teaching. Stockholm; 1972.


New Zealand. Ministry of Education; Technology in the New Zealand Curriculum. Wellington 1995.


O’Connor; J. and McDermott; I.; The art of systems thinking : essential skills for creativity and problem solving. London 1997.


Petrina; S.; ”The Political Ecology of Design and Technology Education: An Inquiry into Methods”; International Journal of Technology and Design Education 10: (2000) 207-237.


Petrina; S.; ”The Politics of Technological Literacy”; International Journal of Technology and Design Education 10: (2000) 181-206.


Rasinen; A.; ”An Analysis of the Technology Education Curriculum of Six Countries”; Journal of Technology Education 15: 1; (2003) 31-47.


Scottish Consultative Council on the Curriculum; Environmental studies; Society; science and Technology; 5–14 National Guidelines. 1999.


Senge; P. M.; Den femte disciplinen : den lÀrande organisationens konst. Stockholm 1995. Skolverket; Grundskolan : kursplaner och betygskriterier. Stockholm 2000.


Sundin; B.; Den kupade handen : historien om mÀnniskan och tekniken. Stockholm 1991. Technology for All Americans Project. and ITEA; Technology for all Americans : a rationale and structure for the study of technology. Reston; Va. 1996.


Technology for All Americans Project. and ITEA; Standars for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. Reston; Va. 2000. the Dutch Ministry of Education; C. a. S.; ”Attainment targets basic sacondary education”; (1998-2003)


Waring; A.; Practical systems thinking. London 1996.


Wiener; N.; The human use of human beings; cybernetics and society. Boston; 1954.


Williams; P. J.; ”Design: The Only Methodology of Technology”; Journal of Technology Education 11: 2; (2000) 48-60.


Öquist; O.; Systemteori i praktiken : systemteorins tillĂ€mpning inom utbildning; vĂ„rd; socialt arbete. Stockholm 2003.


Östman; L.; Socialisation och mening : No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem. Uppsala; Stockholm 1995.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Claes Klasander
Title:
InnehÄllsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning: En studie av sex olika nationers styrdokument
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment