Article | Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning | Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
Göm menyn

Title:
Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
Author:
Thomas Ginner: Centrum f√∂r tekniken i skolan, Link√∂pings universitet, Sweden Jonas Hallström: Centrum f√∂r tekniken i skolan, Link√∂pings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2006
Conference:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Issue:
017
Article no.:
001
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2006-09-04
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Thomas Ginner, Jonas Hallström
Title:
Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
References:

de Vries; Marc J.; ‚ÄĚEditorial;‚ÄĚ International Journal of Technology and Design Education 13 (2003); 199-205.

Elgström; Ole och Ulla Riis; Läroplansprocesser och förhandlingsdynamik. Exemplet obligatorisk teknik i grundskolan; Linköping Studies in Arts and Science nr. 52. Linköping: Tema teknik och social förändring; 1990.

Hickman; Larry; ‚ÄúDoing and Making in a Democracy: Dewey‚Äôs Experience of Technology‚ÄĚ i R. C. Scharff och V. Dusek; red.; Philosophy of Technology: The Technological Condition: An Anthology. Oxford: Blackwell; 2003.

Ingelstam; Lars; ‚ÄĚSystem: Teknik och m√§nniskor i samspel‚ÄĚ i T. Ginner och G. Mattsson; red.; Teknik i skolan. Perspektiv p√• teknik√§mnet och tekniken. Lund: Studentlitteratur; 1996.

Jarvis; Tina; Teaching Design and Technology in the Primary School. London & New York: Routledge; 1993.

Kimbell; Richard; Assessing Technology: International Trends in Curriculum and Assessment: UK - Germany - USA - Taiwan - Australia. Buckingham: Open University Press; 1997.

‚ÄĒ‚ÄĒ‚ÄĒ; ‚ÄĚInnovative Performance and Virtual Portfolios: A Tale of Two Projects; ‚ÄĚ Design and Technology Education: An International Journal 11:1 (2006);18‚Äď30.

Korp; Helena; Kunskapsbed√∂mning ‚Äď hur; vad och varf√∂r? Stockholm: Myndigheten f√∂r skolutveckling; 2003.

Kursplan f√∂r √§mnet Teknik i grundskolan; 2000-07; www.skolverket.se; 2006-08-30. Lindstr√∂m; Lars; ‚ÄĚProdukt- och processv√§rdering i skapande verksamhet‚ÄĚ i Att bed√∂ma eller d√∂ma. Tio artiklar om bed√∂mning och betygss√§ttning. Stockholm: Skolverket; 2002.

Lindström; Lars och Viveca Lindberg; Pedagogisk bedömning. Att dokumentera; bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS förlag; 2005.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Thomas Ginner, Jonas Hallström
Title:
Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21