Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostÀder
Göm menyn

Title:
Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostÀder
Author:
Håkan Berglund-Laken: Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet, Campus HĂ€rnösand, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
091
Pages:
1159-1167
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2006-02-01
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Efterkrigstidens bostadspolitik med slagord som ”goda bostĂ€der Ă„t alla” gav materiella resul-tat i ett intensivt byggande av moderna bostĂ€der; vilket i ett slag kom att förĂ€ndra vardagens villkor för en stor del av Sveriges befolkning. Med exempel frĂ„n industriorten Kramfors dis-kuteras hur mĂ€nniskor upplevde och hanterade denna omvandling av boendets villkor under Ă„rtiondet efter krigsslutet. SynsĂ€ttet Ă€r att hem inte Ă€r nĂ„got pĂ„ förhand givet utan uppstĂ„r i boendets praktik; i struktureringen av de dagliga rutinerna och i görandet med tingen. Utan att ett intimt och kroppsligt brukande av lĂ€genheten kan den inte bli bebodd; bli ett hem. Det Ă€r denna process som Ă€r i fokus för diskussionen; hur hem skapas och reproduceras genom de dagliga sysslorna; i den kontinuerliga praktiken av stĂ€dning; matlagning; tvĂ€tt och förvĂ€rv; ordnande och kassering av ting. Det var ett görande som samtidigt handlade om att förankra sig pĂ„ en plats; att avgrĂ€nsa och reducera vĂ€rlden till nĂ„got eget; till nĂ„got greppbart och inom egen kontroll.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Håkan Berglund-Laken
Title:
Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostÀder
References:

Attfield; Judy (2000): Wild Things: The Material Culture of Everyday Life. Oxford: Berg.


Bengtsson; Jan (1988/1993): SamanflÀtningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos.


Berglund-Lake; HĂ„kan (2005a): ”Det dagliga görandets sjĂ€lvklarheter. Om att nĂ„ beröring med mĂ€nniskors dagliga vanor och rutiner i historisk kontext.” (Paper presenterat vid Svenska Historikermötet; 22-24 april 2005; Uppsala.) TillgĂ€nglig pĂ„ http://www-confer ence.slu.se/historiker2005/program/ekhist.


Berglund-Lake; HĂ„kan (2005b): “Public and Private Realms: The Spatiality of Dwelling in Modern Houses of the Post-War Period.” (Paper för presentation vid ISFNRs 14:e kon-gress; 26-31 juli 2005; Tartu; Estland.)


Casey; Edward 1987: Remembering: A Phenomenological Study. Bloomington: Indiana Uni-versity Press.


Casey; Edward (1996): “How to Get from Space to Place in a Fairly Short Stretch of Time: Phenomenological Prolegomena”; i Keith H Basso & Steven Feld (eds.); Senses of Place. Santa Fe: School of American Research Press.


de Certeau; Michel (1984): The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.


Dovey; Kimberly (1985): “Home and homelessness”; i Irwin Altman & Carol Werner (eds.); Home Environments. New York: Plenum Press.


Ekström von Essen; Ulla (2003): Folkhemmets kommun – socialdemokratiska idĂ©er om lokal-samhĂ€llet 1939-1952. Stockholm: Atlas.


Frykman; Jonas (1992): ”I rörelse. Kropp och modernitet i mellankrigstidens Sverige.” Kultu-rella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift; 1.


Frykman; Jonas (1993): ”Nationella ord och handlingar”; i Billy Ehn; Jonas Frykman & Orvar Löfgren; Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Stockholm: Natur och Kultur.


Gullestad; Marianne (1992): The Art of Social Relations: Essays on Cultural; Social Action and Everyday Life in Modern Norway. Oslo: Scandinavian University Press.


Göransdotter; Maria (1999): ”MöbleringsfrĂ„gan. Om synen pĂ„ heminredning i 1930- och 1940-talens bostadsvaneundersökningar.” Historisk Tidskrift; 3.


Harnesk; Paul (red.) (1947): Sundsvall; HÀrnösand; Kramfors och omgivningar. Uppsala: Ringström & Ringström.


Heidegger; Martin (1927/1981): Varat och tiden; 1. Göteborg: Daidalos.


Frykman; Jonas (1995): At Home in the World. Durham & London: Duke University Press.


Frykman; Jonas (1998): Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project. Chicago & London: The University of Chicago Press.


Löfgren; Orvar (1979): ”KĂ€nslans förvandling. Tiden; naturen och hemmet i den borgerliga kulturen”; i Jonas Frykman & Orvar Löfgren; Den kultiverade mĂ€nniskan. Lund: Liber.


Merleau-Ponty; Maurice (1945/1962): Phenomenology of Perception. London: Routledge.


Merleau-Ponty; Maurice (1961/2004): ”Ögat och anden”; i Maurice Merleau-Ponty; Lovtal till filosofin. EssĂ€er i urval. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag.


Miller; Daniel (2001): “Behind Closed Doors”; i Daniel Miller (ed.); Home Possessions: Ma-terial Culture behind Closed Doors. Oxford: Berg.


Nyström. Per (1989): ”Goda bostĂ€der Ă„t alla.” Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia; 41-42.


Ristilammi; Per-Markku (1997): ”Strandvisioner. Om skapelsen av ett modernt stadsrum”; i Katarina Saltzman; & Birgitta Svensson (red.); Moderna landskap. Identifikation och tra-dition i vardagen. Stockholm: Natur & Kultur.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Håkan Berglund-Laken
Title:
Mellan kropp och bostad: Boendets praktik och materialitet i efterkrigstidens moderna bostÀder
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21