Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Film och existentiella frågor.: En empirisk studie om betydelsen av film i människors liv med sociokognitiv inriktning. Axplock ur ett enkätresultat och djupintervjuer
Göm menyn

Title:
Film och existentiella frågor.: En empirisk studie om betydelsen av film i människors liv med sociokognitiv inriktning. Axplock ur ett enkätresultat och djupintervjuer
Author:
Tomas Axelson: Högskolan Dalarna, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
090
Pages:
1141-1158
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tomas Axelson
Title:
Film och existentiella frågor.: En empirisk studie om betydelsen av film i människors liv med sociokognitiv inriktning. Axplock ur ett enkätresultat och djupintervjuer
References:

Augoustinos; Martha och Walker; Iain (1995) Social Cognition. An Integrated Introduction. London: Sage Publications


Berger; Peter. och Luckmann; Thomas; (1979) Kunskapssociologi; Stockholm: Wahlström & Widstrand


Bordwell; David; Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge: Harvard University Press; 1989.


Bossius; Thomas (2003) Med framtiden i backspegeln; black metal- och transkulturen: ungdomar; musik och religion i en senmodern värld. Göteborg: Daidalos


Bråkenhielm; Carl-Reinhold (2001) (red) Världsbild och mening. En empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige. Falun: Nya Doxa


Bruner; Jerome (1990) Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press


Cole; Michael (1996) Cultural Psychology. A Once and Future Discipline. Cambridge: Harvard University Press


Erstad; Ola; (1998) ‚ÄĚMedia Literacy among Young People‚ÄĚ I Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. Ed. H√∂ijer; Birgitta och Werner; Anita. G√∂teborg: Nordicom


Fiske; S. T. Och Taylor; S. E. (1991) Social Cognition. New York: McGraw-Hill.


Gripsrud; Jostein (1999) Mediekultur Mediesamhälle. Göteborg: Daidalos


Hagen; Ingunn (1998) ‚ÄúCreation of Socio-Cultural Meaning‚ÄĚ; I H√∂ijer; Birgitta och Werner; Anita. Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. G√∂teborg: Nordicom


Häger; Andreas (2001) Religion; rock och pluralism: en religionssociologisk studie av kristen diskurs om rockmusik. Uppsala: Teologiska institutionen


Häger; Andreas (2004) Tro; pop och kärlek: en antologi om religion och populärmusik. Åbo: Åbo Akademi


Höijer; Birgitta (1995) Genreföreställningar och tolkningar av berättande i TV. Uppsala: Skriftserien 1995:1; JMK Stockholms universitet


Höijer; Birgitta; (1998a) Det hörde vi allihop! Etermedierna och publiken under 1900-talet. Värnamo: Stiftelsen Etermedierna i Sverige; nr 9.


Höijer; Birgitta; (1998b)Cognitive and Psycho-Dynamic Perspectives on Reception of Television Narration; i Birgitta Höijer och Anita Werner (red): Cultural Cognition; Göteborg: NORDICOM.


H√∂ijer; Birgitta; (1998c) ‚ÄúSocial psychological perspectives in reception analysis.‚ÄĚ I R. Dickinsson; O. Linn√© and R. Harindranath; (red) Approaches to Audiences. London: Edward Arnold


H√∂ijer; Birgitta; ‚ÄĚCultural-Cognitive Perspectives on Communication‚ÄĚ G√∂teborg: Nordicom Review; 21(2);: 2000.


Larsson; Göran (2002) Virtuell religion : globalisering och Internet. Lund: Studentlitteratur


Linderman; Alf (1996) The Reception of Religious Television: Social Semeiology to an Empirical Case Study. Stockholm: Almqvist & Wiksell International


Lövheim; Mia (2004) Intersecting identities: Young People; Religion and Interaction on the Innternet. Uppsala: Universitetstryckeriet


L√∂vheim; Mia (2003) ‚ÄúReligi√∂s identitet p√• Internet‚ÄĚ I Larsson; G√∂ran (red) Talande tro. Ungdomar; religion och Internet. Lund: Studentlitteratur.


Minsky; M. (1975) ‚ÄúA Framework for Representing Knowledge‚ÄĚ I Winston; P. H. (red) The Psychology of Computer Vision. New York: McGraw-Hill.


Moscovici; Serge (1995) ‚ÄúFr√•n kollektiva till sociala representationer: en kort historik.‚ÄĚ i Mohamed Chaib och Birgitta Orfali; (red) Sociala representationer. Om vardagslivets sociala fundament. G√∂teborg: Daidalos.


Moscovici; Serge (2000) Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cornwall: Blackwell Publishers Ltd


Park; Jin Kyu (2004) Constructing the Religious Self through Mediated Meanings: Media Audiences¬īDiscursive Strategies for the Self and Identity. Paper submitted to the 4th International Conference on Media; Religion and Culture; Louisville; KY; USA.


Persson; Per (2003) Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery. New York: Cambridge University Press


Rydin; Ingegerd; (1998) ‚ÄúHow Children Make Sense of TV-narratives‚ÄĚ I Cultural Cognition. New perspectives in audience theory. Ed. H√∂ijer; Birgitta och Werner; Anita. G√∂teborg: Nordicom.


Schank; R. C.; och Abelson; R. P.; (1977) Scripts; Plans; Goals and Understanding. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.


Shelley Taylor; J; Crocker. (1981) ‚ÄĚSchematic Bases of Social Information Processing.‚ÄĚ I Higgins; Herman och Mark P. Zanna (red) Social Cognition: The Ontario Symposion; vol 1. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.


Sjöborg; Anders (2003) Bibeln i nya medier. Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning bland svenska ungdomar. (Diakonivetenskapliga institutets skriftserie; nr 6). Uppsala: Diakonivetenskapliga institutionen.


Sperber; Dan (1996) Explaining culture. A Naturalistic Approach. Oxford: Blackwell Publishers Ltd


Staiger; Janet; Interpreting films. Studies in th Historical Reception of American Cinema. Princeton: Princeton University Press; 1992.


Sundén; Hjalmar; Religionen och rollerna; Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag; 1959.


Jayne Svenungsson; (2004) Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi. Munkedal: Glänta production


Van Dijk; Teun A. (1998) Ideology. A Multidisciplinary Approach. London: SAGE Publications.


Waldahl; Ragnar; (1998) ‚ÄĚA Cognitive Perspective on Media Effects.‚ÄĚ I Birgitta H√∂ijer och Anita Werner (red) Cultural Cognition; G√∂teborg: NORDICOM. 1158

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tomas Axelson
Title:
Film och existentiella frågor.: En empirisk studie om betydelsen av film i människors liv med sociokognitiv inriktning. Axplock ur ett enkätresultat och djupintervjuer
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21