Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | FÀltvÀgen till positionen prins Eugen
Göm menyn

Title:
FÀltvÀgen till positionen prins Eugen
Author:
Christina G. Wistman: Konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
087
Pages:
1095-1105
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Christina G. Wistman
Title:
FÀltvÀgen till positionen prins Eugen
References:

Prins Eugens arkiv (PEA); Prins Eugens Waldemarsudde: Prins Eugens testamente (fotostat); Prins Eugens brevsamling (brev till och frÄn prinsen: Oscar II; drottning Sophia; Helena Nyblom; prins Wilhelm; Sigvard Bernadotte). I fotostat delar av brevvÀxling mellan Oscar II och Gunnar Wennerberg.


Prins Eugens Waldemarsuddes Ă€mbetsarkiv (PEWÄ): Överintendent Gustaf Lindgrens arkiv-del.


Nationalmuseum; Avdelningen för mÄleri och skulptur: konstinventariet.


Belk; Russell W.; “Collectors and Collecting”; Pearce; Susan M. (red.); Interpreting Objects and Collections; London 1994.


Bergh; Richard. EfterlÀmnade skrifter om konst och annat; Stockholm 1921.


Bourdieu; Pierre; Outline of a theory of practicež Cambridge 1977.


Bourdieu; Pierre; Texter om de intellektuella; Stockholm/Stehag 1992.


Bourdieu; Pierre; The field of cultural production; Cambridge 1993.


roady; Donald; Kapital; habitus och fÀlt. NÄgra nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi; Stockholm 1989.


Broady; Donald (red.); Kulturens fĂ€lt – en antologi; Göteborg 1998.


Broady; Donald; Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den hi-storiska epistemologin; Stockholm 1991.


Brummer; Hans Henrik (red.); Prins Eugen – Minnet av ett landskap; Stockholm 1998.


C.R.N. (Carl Rupert Nyblom?); ”Prins Eugen. Fyratio Ă„r”; Post och Inrikes Tidningar 1/8 1905.


Prins Eugen; Breven berÀtta; Norstedts förlag 1942.


Gauffin; Axel; ”En konstnĂ€r fyller 80 Ă„r”; Vecko-Journalen nr 30; 1945.


Gunneriusson; HÄkan (red.); Sociala nÀtverk och fÀlt. Opuscula Historica Upsaliensis 28; Uppsala 2002.


Pariserbref. KonstnĂ€ren Eva Bonniers brev 1883–1889; sammanstĂ€llda och kommenterade av Margareta Gynning; Stockholm 1999.


Lindwall; Bo i Lindgren et al. (red.) De sköna konsternas akademi. Konstakademien 250 Är; Stockholm 1986.


”MĂ„larprinsen 75 Ă„r”; osign. Karlstads-Tidningen 1/8 1940.


Pariserbref. KonstnĂ€ren Eva Bonniers brev 1883–1889; sammanstĂ€llda och kommenterade av Margareta Gynning; Stockholm 1999.


Pauli; Georg; Pariserpojkarne; Stockholm 1926.


”Prins Eugen”; osign. Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 18/8 1947.


Roosval; Jonny; ”Waldemarsudde”; Svenska slott och herresĂ€ten. Ny samling ”Uppland”; Natur och Kultur 1932.


”Svensk konst har förlorat ett vĂ€rdefullt stöd”; osign. Svenska Morgonbladet 18/8 1947.


Wistman; Christina G.; ”En konstsamlings kön. Prins Eugens konstsamling betraktad ur ett könsperspektiv”; Valör. Konstvetenskapliga studier nr 2; 2002.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Christina G. Wistman
Title:
FÀltvÀgen till positionen prins Eugen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21