Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Memento vivere: FöremÄls betydelse i extrema livssituationer

Title:
Memento vivere: FöremÄls betydelse i extrema livssituationer
Author:
Margit Wettstein: Nobelmuseet, Stockholm, Sweden \ Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
085
Pages:
1083-1090
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

MÀnniskor har ett förhÄllande inte enbart till andra mÀnniskor utan Àven till saker. Kan per-sonliga Àgodelar som kanske inte har nÄgot vÀrde i sig plötsligt fÄ en ny innebörd och bli livs-viktiga? Jag försöker se ett samband mellan föremÄl och viljan att fortsÀtta leva efter trauma-tiska upplevelser. Nelly Sachs som i sista stund flydde undan nazisterna hade nÄgra smÄ saker med sig som fick ersÀtta det hon förlorade; Àlskade mÀnniskor; hemland och trygghet. En traumatisk hÀndelse i nutid Àr attacken pÄ World Trade Center. Det finns en likhet mellan det oförutsÀgbara i förintelsen och det oförutsÀgbara med attacken pÄ World Trade Center. Det som förenar de bÄda hÀndelserna Àr vÄldet mot och utplÄnandet av oskyldiga mÀnniskor; tom-rummet som uppstod efterÄt och oförmÄgan att kunna prata om det samt frÄgan hur ett liv kan se ut eller te sig i fortsÀttningen. Kan föremÄl bidra till viljan att fortsÀtta leva?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Margit Wettstein
Title:
Memento vivere: FöremÄls betydelse i extrema livssituationer
References:

Benjamin; W. (1955/1999). Illuminations. London; Random House.


Dant; T. (1999). Material Culture in the Social World. Buckingham; Philadelphia; Open Uni-versity Press.


Dinesen; R. (1992). Nelly Sachs. Eine Biografie. Frankfurt am Main; Suhrkamp Verlag.


Greenberg; J.; Ed. (2003). Trauma at Home. After 9/11. Lincoln and London; University of Nebraska Press.


Kallenberg; K. (2005). LivsĂ„skĂ„dningens betydelse i kris och katastrof. tvĂ€rsnitt. Humanistisk och samhĂ€llsvetenskaplig forskning: 2–6.


Kean; T. H. and L. H. Hamilton (2004). The 9/11 Commission Report. Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. New York; London; W.W. Norton & Company.


Lagercrantz; O. (1966). Den pÄgÄende skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning. Stock-holm; Wahlström & Widstrand.


Merleau-Ponty; M. (1945/1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg; Daidalos.


Olsson; A. (2005). Nelly Sachs och Lenke Rothman – NĂ„gra fragment. Sternverdunkelung Lotte Laserstein och Nelly Sachs – Om exilens illkor. Stockholm; Judiska Museet.


Ramirez; A. (2005). You Are Here; And That Says a Great Deal. The New York Times nytimes.com. New York; www.nytimes.com/2005/05/17/nyregion/17ink.html. 2005.


Rothman; L. (1990). Regn. Stockholm; Gidlunds.


Trabitz; J. J. (2002). World Trade Center Property; Give Your Voice For WTC Victims’ Families. 2005.


Winnicott; D. W. (2003/1971). Lek och verklighet. Stockholm; Natur och Kultur. ©MW.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Margit Wettstein
Title:
Memento vivere: FöremÄls betydelse i extrema livssituationer
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment