Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Dekonstruktiv konst; genus och dÄtid
Göm menyn

Title:
Dekonstruktiv konst; genus och dÄtid
Author:
Ann Werner: Tema Kultur och samhÀlle, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
084
Pages:
1075-1082
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I den avantgardiska feministiska konsten idag finns exempel pĂ„ hur konst/kultur frĂ„n dĂ„tid Ă„teranvĂ€nds; dekonstrueras och skapar ny mening. Genom att anvĂ€nda berĂ€ttelser om kvinnor som inte vanligtvis inkluderas i historien eller konsten sĂ„ ifrĂ„gasĂ€tts den dominerande ”stora” berĂ€ttelsen. Att anvĂ€nda kultur frĂ„n dĂ„tid pĂ„ ett sĂ€tt som belyser likheter och skillnader i re-presentationer av kvinnor dĂ„ och nu riktar kritik mot bĂ„de dĂ„tidens och nutidens maktord-ningar. I det hĂ€r pappret diskuteras tvĂ„ exempel pĂ„ svensk samtidskonst; som arbetar med feministisk dekonstruktion av dĂ„tidens kultur. Hur förhĂ„ller sig verken till dĂ„tid och nutid samt vilken betydelse fĂ„r receptionen av dem? PĂ„ vilket sĂ€tt pĂ„verkar genreindelningar recep-tion av samtidskonst? Hur skapas grĂ€nser mellan historia; politik och konst och vad blir re-sultatet av dessa grĂ€nser? Syftet med att lĂ€sa tvĂ„ samtida verk; ”Blondie” och ”Talking Puz-zaya”; Ă€r inte att analysera dem med hjĂ€lp av dekonstruktiv teori utan att visa hur de korre-sponderar med de teoretiska strömningarna.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Ann Werner
Title:
Dekonstruktiv konst; genus och dÄtid
References:

Aronsson; Peter (2004): Historiebruk; Lund: Studentlitteratur.

Elam; Diane (1994): Feminism and Deconstruction: Ms. en Abyme; London: Routledge.

Eriksen; Anne (1999): Historie; minne og myte; Oslo: Pax Forlag A/S.

Hall; Stuart (1997): Representation: Cultural Representations and Signifying Practises; Lon-don: Sage.

Horgby; Björn & Dag Lindström (2002): ”Begreppet kulturarv – nĂ„got för historievetenska-pen?” i Historisk tidskrift 2002:2.

Karp; Ivan & Fred Wilson (1996): ”Constructing the Spectacle of Culture in Museums” I Reesa Greenberg; Bruce W Ferguson & Sandy Nairne (red.): Thinking about Exhibitions; London: Routledge.

Kirshenblatt-Gimblett; Barbara (1998): Destination Culture: Tourism; Museums and Heri-tage; Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Persson; Eva (2004): ”Det kannibalistiska museet” i Nordisk Museologi; nr. 1 2004.

Pollock; Griselda (1995): ”Det moderna och kvinnlighetens rum” i Anna Lena Lindberg (red.): Konst; kön och blick: Feministiska bildanalyser frĂ„n renĂ€ssans till postmodernism; Stockholm: Nordstedts.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Ann Werner
Title:
Dekonstruktiv konst; genus och dÄtid
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21