Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | En analys av GenoChoice av Virgil Wong
Göm menyn

Title:
En analys av GenoChoice av Virgil Wong
Author:
Karin Wagner: Centrum för kunskapsbildning och kommunikation, Chalmers, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
082
Pages:
1047-1063
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Som en trov√§rdig webbsajt f√∂r ett sjukhus ter sig detta satiriska n√§tkonstverk; d√§r bes√∂karen f√•r l√§mna sin DNA-kod och best√§lla ett skr√§ddarsytt barn och minimera dess genetiska defekter efter en fastst√§lld prislista. Konstn√§ren utnyttjar mediets interaktivitet och sin kunskap om webbdesignens konventioner; f√∂r att dra in bes√∂karen i verket. GenoChoice fokuserar p√• etiska fr√•gor om reproduktion och t√§njer p√• gr√§nserna f√∂r v√•r tillit till vetenskapen. Hur skapas vetenskaplig auktoritet; b√•de vad det g√§ller medicin och datateknik? Vilka beslut m√•ste f√∂r√§ldrar vara beredda att fatta i framtiden? √Ąr verkets scenario s√• osannolikt eller √§r det p√• gr√§nsen till m√∂jligt redan nu? Analysen av detta verk tar upp dessa fr√•gor och belyser det samtidigt i ljuset av annan samtidskonst.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Karin Wagner
Title:
En analys av GenoChoice av Virgil Wong
References:

Andersson; Lennart; ‚ÄĚAtt beg√§ra √§ktenskap och adoption √§r inte queer‚ÄĚ; G√∂teborgs Fria Tid-ning; 050423.


Assisterad befruktning; yttrande från Statens medicinsk-etiska råd 04051995; http://www.smer.gov.se/svenska/yttranden/befruktning.htm 050505


Barthes; Roland (1982): ‚ÄĚThe reality effect‚ÄĚ; French literary theory today. A reader; i Tzve-tan Todorov (red.); Cambridge: Cambridge University Press; s. 11‚Äď17.


-----; (1969): Mytologier; Staffanstorp: Cavefors.


Buchanan; Allen; Dan W. Brock; Norman Daniels & Daniel Wikler (1997): From Chance to Choice. Genetics and Justice; Cambridge: Cambridge Univ. Press.


Bäck-Wiklund; Margareta & Thomas Johansson (red.) (2003): Nätverksfamiljen. Modernitet och mångfald; Stockholm: Natur och kultur.


Celander-Jörgensen; Lena (2003): Föräldraskap och vårdnadsansvar ur ett manligt genusper-spektiv; examensarbete i civilrätt; Stockholms universitet.


Environmental Health Educators’ Quarterly; maj 2002; http://sciencepark.mdanderson.org/cred/newsletters/2002-05.html 050505.


Fitzgerald; Jennifer (1998): ‚ÄĚGeneticizing Disability: The Human Genome Project and the Commodification‚ÄĚ; i Issues in Law & Medicine; vol. 14; nr 2.


Franklin; Sarah & Susan McKinnon (red.) (2001): Relative Values: Reconfiguring Kinship Studies. Durham; NC: Duke University Press. Genetiska fingeravtryck; Ds 2004:35 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/27189 050524


Genette; Gérard (1997): Paratexts. Tresholds of interpretation; Cambridge: Cambridge Univ. Press.


Ginzburg; Carlo (1989): ‚ÄĚLedtr√•dar. Det teckentydande paradigmets r√∂tter‚ÄĚ; i Ledtr√•dar. Ess√§er om f√∂rbjuden kunskap och dold historia; Stockholm: H√§ften f√∂r kritiska studier; s. 8‚Äď39.


Hayles; Katherine N. (1998): ‚ÄĚThe Condition of Virtuality‚ÄĚ; i Peter Lunenfeld (red.); The Digital Dialectic; Cambridge; Mass: MIT Press; s. 68‚Äď94.


----- (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics; Literature and Informatics; Chicago; Ill.: Univ. of Chicago Press.


Larsson Sj√∂berg; Kristina (2000): Barndom i l√§nkade familjesystem. Om samh√∂righet och √•tskillnad. √Ėrebro: √Ėrebro Studies 19.


Meininger; Herman; Parental Decisions After Prenatal Diagnosis of Foetal Defects. Papper presenterat på 10th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities; 8 juli 1996. Helsinki; Finland.


Pinto Sherer; Theresa; Can two men make a baby? Researchers say it’s possible; but lawmak-ers must pave the way.
http://archive.salon.com/mwt/feature/2001/01/31/eggs/print.html 050505.


Stock; Gregory (2002): Redesigning humans: Our inevitable genetic future; Boston: Hough-ton Mifflin.


echnology; Teaching; and Learning; kurs vid University of California; ht 2004


tp://tepserver.ucsd.edu/courses/tep203/fa04/b/classnotes/hoax.html 050505


Tatchell; Peter; ‚ÄúNot tickling Mugabe‚Äôs fancy‚ÄĚ; Tribune; 971024.


Wagner; Karin (2003): Fotografi som digital bild. Narration och navigation i fyra nordiska konstverk; Studies in Art and Architecture; 17. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gotho-burgensis.


Åsberg; Cecilia (2005): Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer; Linköping studies in arts and science; 303. Diss. Linköping: Tema genus; Linköpings universitet.


Konstprojekt


Anker; Suzanne; Geneculture; http://www.geneculture.org/cmp/babies.shtml 050505


Collins; Susan; Tate in Space; http://www.tate.org.uk/space/default.htm 050505


Samtal mellan Susan Collins och Jemima Rellie 040220


www.dshed.net/digest/04/content/week2/tate.pdf 050505


Piccinini; Patricia; We are family;.http://www.patriciapiccinini.net/ 050505


Shulgin; Alexei; Electroboutique; http://www.electroboutique.com 050505


Wong; Virgil; GenoChoice; http://www.genochoice.com 050505


√Ėvriga webbsidor


Ivinson Memorial Hospital; http://www.ivinsonhospital.org/ 050505


Mumsnet Web guide; http://www.mumsnet.com/webguide/22.html 050505


Museum of Hoaxes; http://www.museumofhoaxes.com/hoaxsites.html 050505


Nyack Hospital; http://www.nyackhospital.org/default.htm 050505


Bildreferens


W. Eugene Smith; The walk to paradise garden; http://www.masters-of-photography.com/S/smith/smith_children_walking_full.html 050505 1063

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Karin Wagner
Title:
En analys av GenoChoice av Virgil Wong
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21