Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Ungdomars köns- och identitetsarbete pÄ Internet
Göm menyn

Title:
Ungdomars köns- och identitetsarbete pÄ Internet
Author:
Malin Sveningsson: Institutionen för Kultur och Kommunikation, Karlstads universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
078
Pages:
977-996
No. of pages:
20
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Mötesplatserna pÄ Internet drar till sig mÄnga mÀnniskor; och framför allt Àr ungdomar stora anvÀndare. En av de mest populÀra svenska mötesplatserna pÄ NÀtet Àr Lunarstorm; som varje vecka besöks av sÄ mÄnga som 81% av alla svenska ungdomar mellan 15 och 20 Är. AnvÀn-dandet av mötesplatser pÄ NÀtet gör att de vuxnas inblick i och kontroll över vad ungdomarna gör pÄ sin fritid minskar; vilket ibland kan leda till moralisk panik. Under 2002 figurerade Lunarstorm i svenska medier. Det började med en serie artiklar som beskrev media hur ton-Ärsflickor blivit kontaktade pÄ Lunarstorm och övertalade att stÀlla upp för pornografiska bil-der. Detta ledde vidare till en diskussion om hur tonÄrsflickorna framstÀllde sig pÄ NÀtet; och det pÄstods att de ofta publicerade sexuellt utmanande bilder pÄ sig sjÀlva.

Mediediskursen kring Lunarstorm vÀcker frÄgor om kvinnors sexualitet; som ofta setts som ett hot; bÄde mot kvinnorna sjÀlva och mot samhÀllet i stort. Kvinnors sexualitet erkÀnns ofta inte ens; utan det antas allmÀnt att de fallit offer för mÀn som utnyttjar dem. Men Àr det möj-ligt att detta kan ha förÀndrats i dagens samhÀlle? Hur ser unga kvinnors attityder till sexuali-tet ut idag? Och vilken roll spelar mötesplatser pÄ NÀtet i dessa attityder? Kan mötesplatser pÄ NÀtet möjligen ses som ett rum dÀr unga kvinnor pÄ ett relativt sÀkert sÀtt kan experimentera med och utforska sexualitet och könsidentitet; och dÀr ett uppvisande av kroppen kan ske; kanske pÄ ett annat vis; och med delvis annan mening Àn i kontexter utanför nÀtet? En annan sida av problemet Àr att samtliga mediehistorier har handlat om tjejer och unga kvinnor; me-dan tonÄrspojkarnas framtrÀdanden och sjÀlvpresentationer inte problematiserats och diskute-rats över huvud taget. Men mötesplatser pÄ NÀtet innebÀr nya möjligheter Àven för dem att utveckla sina identiteter; experimentera med sexualitet och pröva ut nya; alternativa könsidentiteter - identiteter som de annars kanske inte skulle ha kunnat pröva pÄ grund av krav och förvÀntningar frÄn sin omgivning.

Syftet med denna studie Àr att se pÄ de olika sÀtt varpÄ unga mÀn och kvinnor presenterar sig sjÀlva pÄ Lunarstorm. Vilka aspekter av sig sjÀlva vÀljer anvÀndarna att lyfta fram i sina sjÀlvpresentationer? FramstÀlls kön och sexualitet pÄ stereotypa sÀtt eller uppmuntrar mediet till uttryckandet av nya alternativa former?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Malin Sveningsson
Title:
Ungdomars köns- och identitetsarbete pÄ Internet
References:

Ambjörnsson; Fanny (2004): I en klass för sig. Genus och sexualitet bland gymnasietjejer; Stockholm: Ordfront.


AndrĂ©asson; Jesper (2003): ”Brudar; bĂ€rs och bögar – maskulinitet och sexualitet i en enkö-nad miljĂ¶â€ I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvandlingar. Poli-tisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos; s. 25–46.


Bertilsdotter; Hanna (2003): ”Att fetischera det ”normala”. Bisexualitet utifrĂ„n nĂ„gra unga mĂ€ns berĂ€ttelser” I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvand-lingar. Politisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos; s. 239–270.


Bjerrum Nielsen; Harriet & Rudberg; Monica (1994): Psychological Gender and Modernity; Oslo: Scandinavian University Press.


BoĂ«thius; Ulf (1993): ”Ungdomar; medier och moraliska paniker” I Johan FornĂ€s; Ulf Bo-Ă«thius & Bo Reimer (red.); Ungdomar i skilda sfĂ€rer. FUS-rapport nr 5. Stock-holm/Stehag: Bruno Östlings förlag Symposion.


Cohen; Stanley (1972): Folk devils and moral panics: the creation of the mods and rockers; London: MacGibbon & Kee.


Connell; Robert W. (1995): Masculinities; Berkeley: University of California Press.


Dery; Mark (1994): (red.); Flame wars. The discourse of Cyberculture; Durham: Duke uni-versity Press.


Dubrovsky; Vitaly J.; Kiesler; Sara & Sethna; Beheruz N. (1991): “The Equalization Phe-nomenon: Status Effects in Computer-Mediated and Face-to-Face Decision-Making Groups”; Human-Computer Interaction; 6; s. 119–146.


Ess; Charles (2003): “Ethical decision.making and Internet research: recommendations from the AoIR Ethics Working Committee”; I Elizabeth A. Buchanan (red.); Virtual Research Ethics: Issues and Controversies; Hershey: Idea Group Publishing.


Frisell; Ann (1996): KÀrlek utan sex gÄr an- : -men inte sex utan kÀrlek : om gymnasieflickors tankar kring kÀrlek och sexualitet; Tumba: MÄngkulturellt centrum.


Ganetz; Hillevi (1992): ”Butiken; hemmet och kvinnligheten som maskerad. Drivplatser och platser för kvinnligt skapande”; I Johan FornĂ€s; Ulf BoĂ«thius; Hillevi Ganetz & Bo Reimer (red.); Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport nr 4. Stockholm/Stehag: Bruno Öst-lings förlag Symposion.


Giddens; Anthony (1991): Modernity and self-identity. Self and society in the late modern age; Cambridge: Polity Press.


Goffman; Erving (1959/1990): The Presentation of Self in Everyday Life; London: Penguin books.


Göthlund; Annette (1997): Bilder av tonÄrsflickor. Om estetik och identitetsarbete; Linkö-ping: Linköping studies in Art and Science; 167.


HammarĂ©n; Nils (2003): “Horor; players och de Andra. Killar och sexualitet i det nya Sve-rige”; I Tomas Johansson & Philip Lalander (red.); Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet; unga kristna och machokulturer; Göteborg: Daidalos.


HĂ„rd af Segerstad; Ylva (2000): “Swedish Chat Rooms”; M/C: A Journal of Media and Cul-ture 3(4). http://www.api-network.com/mc/0008/swedish.html (2000-10-30).


Karlsson; AnnaMalin (2002): Skriftbruk i förÀndring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan; Acta Universitatis Stockholmiensis. New series 25. Stockholm: Almquist & Wiksell.


Ladendorf; M. (2002) Cyberzines: Irony and parody as strategies in a feminist sphere. I FornÀs; J.; Klein; K.; Ladendorf; M.; Sundén; J.; & Sveningsson; M. (red.); Digital Bor-derlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet. Amherst: Peter Lang.


Lewis; Lisa A. (1993): “Being Discovered: The Emergence of Female Address on MTV”; I Lawrence Grossberg; Andrew Goodwin & Simon Frith (red.); Sound and Vision: The Mu-sic Video Reader; London: Routledge.


Ma; Ringo (1996): “Computer-Mediated Conversations as a New Dimension of Intercultural Communication between East Asian and North American College Students”; I Susan Her-ring (red.); Computer-Mediated Communication. Linguistic; Social and Cross-Cultural Perspectives; Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.


McRobbie; Angela & Garber; Jennie (1975); “Girls and Subcultures. An exploration”; I Stuart Hall & Tony Jefferson (red.); Resistance through rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London: Routledge.


Miller; D. & Slater; D. (2000) The Internet: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg.


Parks; Malcolm R. & Floyd; Kory (1996) Making friends in Cyberspace. Journal of Commu-nication 46(1).


Short; John A.; Williams; Ederyn; & Christie; Bruce (1976): The social psychology of tele-communications; New York: John Wiley & Sons.


Sproull; Lee & Kiesler; Sara (1991): Connections. New Ways of Working in the Networked Organization; Cambridge: MIT Press.


Sveningsson; Malin (2001a): Creating a Sense of Community. Experiences from a Swedish Web Chat; Linköping: Linköping Studies in Art and Science; 233.


Sveningsson; Malin (2001b): “An antisocial way to meet. Social representations of the Inter-net”; I Mohamed Chaib (red.); Perspectives on Computer Interactions – a multidisciplin-ary reader; Lund: Studentlitteratur.


Sveningsson; Malin (2002): “Cyberlove. Creating Romantic Relationships on the Net”; I Johan FornĂ€s; Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny SundĂ©n & Malin Sveningsson (red.); Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet; Amherst: Peter Lang Publishing.


Sveningsson; Malin (2003): “Ethics in Internet Ethnography”; I Elizabeth A. Buchanan (red.); Virtual Research Ethics: Issues and Controversies; Hershey: Idea Group Publishing.


Sveningsson; Malin (2005): Ungdomars sjĂ€lvpresentationer i en svensk webbgemenskap. Pa-per presented at the 17th. Nordic Conference on Media and Communication Research; Aalborg; August 11 –14; 2005.


Sveningsson; Malin; Lövheim; Mia & Bergquist; Magnus (red.) (2003): Att fÄnga NÀtet: Kvalitativa Metoder för Internetforskning; Lund: Studentlitteratur.


Van Gelder; Lindsy (1991): “The Strange Case of the Electronic Lover”; I Charles Dunlop & Rob Kling (red.); Computerization and Controversy. Value Conflicts and Social Choices; London: Academic Press.


Witmer; Diane F. & Katzman; Sandra Lee (1998): “Smile when you say that: graphic accents as Gender markers in Computer-mediated communication”; In Fay Sudweeks; Margaret McLaughlin & Sheizaf Rafaeli (red.); Network and Netplay. Virtual Groups on the Inter-net. Menlo Park: AAAI Press/The MIT Press.


Zickmund; Susan (2000): “Approaching the radical other: The discursive culture of cyber-hate”; I David Bell & Barbara. M. Kennedy (red.); The Cybercultures Reader; London: Routledge.


Övriga kĂ€llor:


Anneli Englund; FÀlt/förÀndringsarbetare Socialkontoret Centrum; Norrköping: personlig kommunikation (e-post).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Malin Sveningsson
Title:
Ungdomars köns- och identitetsarbete pÄ Internet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21