Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Professorn och kärleken: Sexuellla trakasserier i fiktion och verklighet
Göm menyn

Title:
Professorn och kärleken: Sexuellla trakasserier i fiktion och verklighet
Author:
Christine Sarrimo: Malm√∂ h√∂gskola Området f√∂r konst, kultur och kommunikation (K3), Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
075
Pages:
923-938
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Christine Sarrimo
Title:
Professorn och kärleken: Sexuellla trakasserier i fiktion och verklighet
References:

Andersson; Ulrika (2004): Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp; diss. Lunds universitet; Lund: Bokbox förlag.


Bentham; Jeremy (1791): Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas; övers och introduktion Frans Lundgren; Nora: Nya Doxa 2002.


Camus; Albert (1942): Främlingen; övers Sigfrid Lindström; Stockholm: Albert Bonniers förlag 1998.


Coetzee J M (1999): Onåd; övers Thomas Preis; Stockholm: Månpocket 2000.


Doktorandhandboken; Högskoleverket; www.doktorandhandboken.nu/handledning; 2004-03-03.


Edgren; Monika (2004): ‚ÄĚAtt √•teruppr√§tta √§ran. Spr√•k; subjekt och sexuellt v√•ld i √§ldre tid‚ÄĚ; i Kvinnovetenskaplig tidskrift 3: 04.


Foucault; Michel (1975): ‚ÄĚLe Panoptisme‚ÄĚ; i Surveiller et Punir. Naissance de la prison; Paris: Gallimard.


Foucault; Michel (1976; 1984): Histoire de la sexualité; volym 1; La volonté de savoir; Paris: Gallimard 1976; volym 2; L’usage des plaisirs samt volym 3; Le souci de soi; Paris: Gal-limard 1984.


Moghissi; Haideh (1994): ‚ÄĚRacism and Sexism in Academic Practice: A Case Study‚ÄĚ; i The Dynamics of ‚ÄôRace‚Äô and Gender. Some Feminist Interventions; red. Haleh Afshar; Mary Maynard; London: Taylor & Francis.


Mählck; Paula (2003): Mapping Gender in Academic Workplaces. Ways of Reproducing Gen-der Inequality within the Discourse of Equality; diss. Umeå universitet; Sociologiska in-stitutionen; nr 33.


Spengler; Oswald (1918; 1923): Västerlandets undergång. Konturer till en morfologi om världshistorien; övers Martin Tegen; Stockholm: Atlantis volym 1 1996; volym 2 1997.


Handlingar från Lunds universitet samt Statens ansvarsnämnd


Redogörelse ställd till prefekten; biträdande handledare samt professor vid institutionen; bi-laga 8 i Anmälan 2003-12-01; Lunds universitet; Dnr 6036; Kategori I A 31; s. 4.


Utdrag ur brevväxling mellan den anmälde och biträdande handledare; bilaga 7 i Anmälan 2003-12-01; s. 3.


Redogörelse i Anmälan 2003-12-01.


Komplettering till anmälan 2004-03-05; Lunds universitet; utdrag ur mejlkorrespondens.


Skrivelse 2004-04-15 √Ą 2/2004 Aktbilaga 38; Statens ansvarsn√§mnd; Kommentar fr√•n anm√§-laren.


Skrivelse 2004-03-16 √Ą 2/2004 Aktbilaga 31; Statens ansvarsn√§mnd; Yttrande st√§llt till Sta-tens ansvarsn√§mnd fr√•n Sulf.


Redog√∂relse i √§rende om disciplinansvar; bifogat till Skrivelse 2004-03-16 √Ą 2/2004 Aktbi-laga 31; Statens ansvarsn√§mnd; bilaga 2; s. 2. Beslut 2004-06-23 √Ą 2/2004; Statens Ansvarsn√§md.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Christine Sarrimo
Title:
Professorn och kärleken: Sexuellla trakasserier i fiktion och verklighet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21