Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | PÄ vandring i naturens teater: Natur och kultur pÄ naturhistoriska riksmuseet
Göm menyn

Title:
PÄ vandring i naturens teater: Natur och kultur pÄ naturhistoriska riksmuseet
Author:
Anna Samuelsson: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
073
Pages:
881-906
No. of pages:
26
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Med utgĂ„ngspunkt i en studie av Naturhistoriska riksmuseets samtida utstĂ€llningar; samt museihistoriska tillbakablickar; diskuterar papret berĂ€ttelser om naturens ordning och (re)produktionen av natur och kultur. Det analytiska perspektivet Ă€r semotiskt- dekonstruktivistiskt. En utgĂ„ngspunkt Ă€r att distinktionen mellan natur (naturalia) och kultur (artificialia); vilken kommer till uttryck i bĂ„de vetenskapernas och museernas indelningar; och i utstĂ€llningarnas exkluderingar av konventionella tecken för mĂ€nniska och kultur; Ă€r problematisk dĂ„ miljöproblemen kan sĂ€gas hĂ€nda i skĂ€rningspunkten mellan dessa. Exempel pĂ„ mer konkreta frĂ„gestĂ€llningar: Vilken roll spelar bildkonstens konstruktion av naturen? Hur framstĂ€lls mĂ€nniskan? Hur kommer ekologin in i utstĂ€llningarna och i sĂ„ fall vilken ekologi? Hur kommer kulturella vĂ€rderingar och förestĂ€llningar om kön och normalitet till uttryck? Vad betyder kuriosans försvinnande
.?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Samuelsson
Title:
PÄ vandring i naturens teater: Natur och kultur pÄ naturhistoriska riksmuseet
References:

AriĂšs; Philippe. Images of man and Death. Cambridge; Mass. Harvard University Press; London 1985.


Bachtin; Michail; Rabelais och skrattets historia. Franqois Rabelais verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renÀssansen. Anthropos 1991 (1965).


Beckman; Jenny; Naturens palats. Nybyggnad; vetenskap och utstĂ€llning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866 – 1925 (Diss). Atlantis; Stockholm 1999.


Bellman; RA; ”Museets dolda skatter” i Göteborgs tidningen 980708.


Bennett; Tony; The Birth of the Museum. History; Theory; Politics; Routhledge; London 1995.


Brusewitz; ”Riksmuseet genom tiderna” i Engström; Kjell (red.); Naturen berĂ€ttar – utveck-ling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet; Naturhistoriska riksmuseet; Stockholm 1989.


Carlsson; Göran – Ågren; Per Uno; UtstĂ€llningssprĂ„k – Om utstĂ€llningar för upplevelse och kunskap; Prisma; Stockholm 1982.


Crist; Eileen; Images of Animals. Antropomorphism and the Animal Mind. Temple University Press; Philadelphia 2000 (1999).


Douglas; Mary; Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu. Nya Doxa; Nora 1997 (1966).


Edström; Per Simon; ”SpĂ„ren av vaxkabinettet”; i Ett resande vaxkabinett; Statens historiska museums utstĂ€llningskatalog nr 328; Stockholm 1999.


Engström; Kjell (red.); Naturen berÀttar. Utveckling och forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. 1989


Ekenstam; Claes; Kroppens idĂ©historia. Disciplinering och karaktĂ€rsdaning i Sverige 1700–1950. Gidlund 1993.


Elias; Norbert; Sedernas historia. Del 1 av Norbert Elias civilisationsteori. Atlantis; Stock-holm 1989 (1939)


Elias; Norbert; FrÄn svÀrdet till plikten. SamhÀllets förvandlingar. Del 2 av Norbert Elias civilisationsteori. Atlantis; Stockholm 1989 (1939)


Florin; Maja; ”Med bion i taket kom besökarna – och vinsten”; Veckans affĂ€rer nr 6 1994.


Foucault; Michel; Övervakning och straff: FĂ€ngelsets födelse. Arkiv förlag; Lund 1987 (1975).


Frykman; Jonas – Löfgren; Orvar; Den kultiverade mĂ€nniskan. Liber förlag; Malmö 1987 (1979).


Göteborgs museum 1861–1911 af musei ombudsman; Göteborg 1911.


Ganetz; Hillevi; ”Skogens konung och djurens konung i TV. Natur; kultur och genus i naturfilm”; i Nordicom Information nr 1 2004.


Hallgren; Clas; FrÄn Darwinism till konst; Det etnografiska Museet i Stockholm vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet; Etnografiska museet; Stockholm; 2003 (e-bok)


Haraway; Donna; “Teddy Bear Patriarchy. Taxedermy in the garden of Eden; New York City 1908–1936.” Primate Visions. Gender; Race and Nature in the world of modern science; Routhledge; London 1989.


Holmberg; Tora; Vetenskap pÄ grÀnsen. (Diss; sociologiska institutionen; Uppsala univer-sitet); Arkiv; Lund 2005.


Hooper-Greenhill; Eilean; Museums and the Shaping of Knowledge. Routhledge; London 1992.


Isaksson; Anne Adre; ”Mycket att ta tag i för Riksmuseets nya chef”; i DIK-forum nr 9 2002


Johannisson; Karin; Kroppens tunna skal – sex essĂ€er om kropp; historia och kultur. Nor-stedts förlag; Stockholm 1997.


Johannisson; Karin; Medicinens öga. Sjukdom; medicin och samhĂ€lle – historiska erfaren- heter. Norstedts; Stockholm 1990.


JĂ€gerskiöld; L. A.; Naturhistoriska Museet i Slottsskogen – dess historia; byggnad; inredning och invigning; Göteborg 1924.


Kaufman; Joe; SĂ„ funkar kroppen. Carlsen/if 1976.


Lakoff; George – Johnson; Mark; Metaphors we live by; The University of Chicago Press; Chicago 1980.


Larsson; Margareta; Kroppens rationalisering. FolkhÀlsoupplysning under 1700-talets andra hÀlft. Stockholm; sociologiska institutionen 1993.


Lindroth; Sten; Kungliga svenska vetenskapsakademins historia II. Tiden 1783–1818.


Löfquist och Valmet i Svenska Museer 1/1990.


Löwgren; Yngve; Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet. Ett bidrag till zoologiens his-toria. Lychnos bibliotek 13; Uppsala 1952.


Lupton; Deborah; Medicine as Culture – Illness; Disease and the Body in Western Societies. Sage Publications; London 1994.


Macgregor; Arthur – Impey; Oliver (red.); The Origins of Museums – The Cabinett of Curi-osities in Sixteenth and Seventeeth- century Europe. Clarendon Press; Oxford 1985.


Mauries; Patrick; Cabinets of Curiosities. Thames and Hudson; London 2002.


McNeil; John; Something new under the sun. An environmental history of the twentieth cen-tury. Penguin 2000.


Merleau-Ponty; Kroppens fenomenologi. Daidalos; Göteborg 1999.


Naturhistoriska riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling. Almqvist och Wiksell. Stockholm 1916.


Rotkirch; Anna; ”Naturligtvis? Moderskap; essentialism och evolutionsteori”; i Kvinnofor-skning nr 3 2003.


Samuelsson; Anna; Döden; kroppen och moderniteten – En studie av dödens visuella uttryck i samhĂ€llshistorisk kontext. C- uppsats; sociologiska institutionen; Uppsala Universitet 1999.


SidĂ©n; Karin; ”MĂ€nniskokroppen som ideal och avvikelse”; i Kroppen. Konst och vetenskap. Nationalmusei utstĂ€llningskatalog nr 642; 2005.


Sjögren; Lennart; ”Den absurda möjligheten”; i Ellenius; Allan; Brummer; Hans Henrik (red); Naturen som livsrum. Ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst.


Sörlin; Sverker; ”Den museala naturen”; i Lundberg; Bengt – RĂ„dberg; Per (red.); Kunskap-sarv och museum: rapport frĂ„n museidagarna 1995 och 1996 i UmeĂ„. UmeĂ„ Universitet 1997.


Stilleben. Nationalmusei utstÀllningskatalog 580; Bra Böcker; Stockholm 1993.


horman; Staffan; ”Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”; i Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi. Carlsson: RĂ„den för museivetenskaplig for-skning 1997.


Weimarc; Torsten; Akademi och Anatomi; Brutus Östlings bokförlag Symposion Stock-holm/Stehag 1996.


Wonders; Karen; Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums of Natural History. Almqvist och Wiksell; Uppsala 1993.


Wright; Georg Henrik von; Vetenskapen och förnuftet. Ett försök till orientering. MÄnpocket; Stockholm 1988 (1986).


ÅhrĂ©n Snickare; Eva; “Kroppar av vax. Modeller och preparat i konst och vetenskap”; i Krop-pen; konst och vetenskap. Nationalmusei utstĂ€llningskatalog nr 642; 2005.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Samuelsson
Title:
PÄ vandring i naturens teater: Natur och kultur pÄ naturhistoriska riksmuseet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21