Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | ”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI
Göm menyn

Title:
”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI
Author:
Minna Räsänen: Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden Sinna Lindquist: Skolan för datavetenskap och 44 Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
072
Pages:
871-879
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Antropologi och etnologi har under de senaste Ären fÄtt stor uppmÀrksamhet inom mÀnniskadatorinteraktion; MDI. MDI Àr ett multidisciplinÀrt forskningsomrÄde dÀr bland annat antropologier; industridesigners; ingenjörer; systemutvecklare; psykologer och grafiker möts. Forskningen Àr design- och problemorienterad och syftar till att pÄ olika sÀtt bidra till mer anvÀndbara tekniska system och artefakter. För att förstÄ mÀnniskors förutsÀttningar för teknikanvÀndning i vardagen; bÄde agerandet och kontexten som helhet; har de etnografiska metoderna fÄtt stor genomslagskraft inom MDI.

I den hĂ€r artikeln för vi en problematiserande diskussion om hur etnografi gestaltas inom MDI. Vilka konsekvenser fĂ„r dessa gestaltningar inom de etnografiska vetenskapernas identitet och legitimitet inom MDI? Vilken kunskapssyn blir rĂ„dande? Är antropologi och etnologi endast reducerat till beskrivningar av fĂ€ltstudier? Som exempel har vi i projektet CoPLand som syftar till att utveckla teknik för kunskapsutbyte inom nomadiserande lĂ€rargrupper; exempelvis modersmĂ„lslĂ€rare och svensklĂ€rare utomlands.

Inom MDI-relaterade forskningsprojekt blir reflektionen som mÄste till vid varje fÀltstudie; dÀr det skrivande subjektet ofta saknas; summan av projektdeltagarnas alla reflektioner och blir till den data som ska föras in i designen och i utvecklingsprojektet. Den djupa subjektiva reflektionen; som kanske för med sig en stark kÀnsla av nÄgot som inte berör teknikutveckling; lÀmnas dÀrhÀn. I CoPLand blev det annorlunda och en rapport som berör den studerade lÀrargruppens arbetsvillkor; men fokus pÄ social betydelse och maktaspekter ska snart publiceras.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Minna Räsänen, Sinna Lindquist
Title:
”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI
References:

Anderson; R. J. (1994): “Representations and Requirements: The Value of Ethnography in System Design”; Human-Computer Interaction Volume 9; 1994: 151–182. Lawrence Erl-baum Associates; Inc.


Arvola; Mattias. (2003): Good to use! Use quality of multi-user applications in the home. Li-centiat uppsats. Linköping: Linköpings universitet.


Bader; Gail och James M. Nyce (1998): “When Only the Self Is Real: Theory and Practice In the Development Community.” The Journal of Computer Documentation; February 1998; Vol 22; 1: 5–10.


Ball; Linden J. och Thomas C. Ormerod (2000): “Putting ethnography to work: the case for a cognitive ethnography of design”; International Journal of Human-Computer Studies Vol-ume 53; Issue 1; July 2000: 147–168. Academic Press.


Bentley; R.; Hughes; J.A.; Randall; D.; Rodden; T.; Sawyer; P.; Shapiro; D. och I. Som-merville (1992): “Ethnographically-Informed System Design for Air Traffic Control”; CSCW Proceedings; 3; November 1992: 123–129.


Blomberg; Jeanette (2003): “An Ethnographic Approach to Design.” Julie A. Jacko och An-drew Sears; (red.) The human-computer interaction handbook: fundamentals; evolving technologies and emerging applications; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; Inc. s. 964–986.


Blomberg; Jeanette L (1995): “Ethnography: Aligning field studies of work and system de-sign.” Andrey F. Monk och Nigel Gilbert (red.) Perspectives on HCI – Diverse Ap-proaches. London: Academic Press.


Blomberg; J.; Giacomi; J.; Mosher. A. och Swenton-Wall; P. (1993): “Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design.” D.


huler och A. Nimioka (red.) Participatory Design: Principles and Practice. London; UK: Lawrence Erlbaum Associates s. 123–155.


Bogdan; Cristian (2003): (avhandling) IT-design for Amateur Communities. Stockholm: KTH.


Bogdan; Cristian och Severinson-Eklundh; Kerstin (2003): “Fingerprint: Supporting Social Awareness in a Translucent Sensor-Mediated Cue-Based Environment”; Short paper pre-senterat pĂ„ CHI in Vienna; vĂ„ren 2003.


Bogdan; Cristian och Sandor; Ovidiu (2004): “Hand in Hand: Sustainability of System and Community Practice in Knowledge Support”. Workshop paper presenterat pĂ„ CSCW i Chicago; vĂ„ren 2004.


BĂždker; S.; Ehn; P.; Sjögren; D.; och Sundblad; Y. (2000): “Co-operative Design - perspec-tives on 20 years with ‘the Scandinavian IT Design Model’”. Proceedings of NordiCHI 2000.


Crabtree; Andy. 2003. Designing collaborative systems: a practical guide to ethnography. London: Springer.


Dekker; Sidney W.A.; Nyce; James M.; och Robert R. Hoffman (2003): “From Contextual Inquiry to Designable Futures: What Do We Need to Get There?” IEEE Intelligent Systems March/April 2003: 74–77.


Dekker; Sidney W.A. och James M. Nyce (2004): “How can ergonomics influence design? Moving from research findings to future systems”. Ergonomics; December 2004; vol. 47; No. 15: 1624–1639.


Forsythe; Diana E. (1999): “It’s Just a Matter of Common Sense: Ethnography as Invisible Work.” Computer Supported Cooperative Work; CSCW 8: 127–145.


Garsten; Christina (2000): “Korsdrag: Socialantropologi i blandade akademiska miljöer”. An-tropologiska Studier n:o 68–69 2000.


Greenbaum; J. och Kyng; M. (1991): Design at work: Cooperative design of computer sys-tems. Hillsdale; New Jersey: Lawrence Erlbaum.


Gemzöe; Lena (red.) (2004): Nutida Etnografi – Reflektioner frĂ„n mediekonsumtionens fĂ€lt. Nya Doxa.


Geertz; Clifford (1973/1993): The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press.


Hannerz; Ulf (2001): “Anthropology”. Smelser; Neil och Paul Baltes (red.) International En-cyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier.


Hughes; J.; King; V.; Rodden; T; och H. Andersen (1994): “Moving out from the control room: Ethnography in System Design” Proceedings of the conference on Computer sup-ported cooperative work October 1994. ACM Press New York; NY; USA.


Hudges; J. A.; Randall; D. och Shapiro; D. (1993): “From ethnographic record to system de-sign: Some experiences from the field”. Computer Supported Cooperative Work CSCW; 1: 123–141.


Lindquist; Sinna. (2005): “The researcher’s role at stake – The meeting between the objective researcher and the subjective individual.” CID publikationer; Stockholm: KTH. (Svensk kort version “Forskarrollen sĂ€tts pĂ„ prov- möte mellan den objektiva forskarrollen och den subjektiva mĂ€nniskan i forskning om teknik” i Book of abstracts; Genuskonferensen Teori möter verklighet; Malmö 2005.)


Nardi; Bonnie A. (1997): “The Use of Ethnographic Methods in Design and Evaluation – Chapter 15.” M. Helander; T.K. Landauer och P. Prabhu (red.) Handbook of Human-Com-puter Interaction; second edition; s. 361–366. Elsevier Science B.V.


Nyce; James M. och Bader; Gail (2002): “On Foundational Categories in Software Develop-ment.” C. Floyd; Y. Dittrich och R. Klischewski (red.) Social thinking – software in prac-tice. Cambridge: MIT Press.


Nyce; James M. och Löwgren; J. (1995): “Toward Foundational Analysis in Human-Com-puter Interaction.” Thomas; P.J. (red.) The Social and Interactional Dimensions of Human- Computer Interfaces. Cambridge University Press.


Palmenfelt; Ulf (1993): Per Arvid SÀves möten med mÀnniskor och sÀgner. Stockholm: Carlsson Bokförlag.


Pycock; James och John Bowers (1996): “Getting Others To Get It Right. An Ethnography of Design Work in the Fashion Industry.” Proceedings of the 1996 ACM conference on Com-puter supported cooperative work; 1996: 219 – 228. ACM Press; New York; NY; USA.


Sommerville; I.; Rodden; T.; Sawyer; P. och R. Bentley (1992): “Sociologists Can be Sur-prisingly Useful in Interactive Systems Design.” Proceedings of the HCI’92 Conference on People and Computers VII; 1992: 341–353.


Suchman; Lucy A. (1987): Plans and Situated Actions – The problem of human machine communication. Cambridge University Press.


Suchman; L. A.; Schuler; D.; och A.Namioka (1993): Participatory Design: Principles and Practices. Hillsdale; N.J.: Lawerence Erlbaum Associates.


Sundblad; Yngve (red.) (2004): Studies of Co-designed Prototypes in Family Context. Deliv-erable 1.3 & 2.3 ‱ 2004-02-09 (http://interliving.kth.se)


CoPLand projektet: http://copland.nada.kth.se/

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Minna Räsänen, Sinna Lindquist
Title:
”Och du ska göra lite etno”: Gestaltningar av etnografi inom MDI
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21