Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius: forskare och litteraturkritiker i 1930-talets Uppsala
Göm menyn

Title:
En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius: forskare och litteraturkritiker i 1930-talets Uppsala
Author:
Marta Ronne: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
071
Pages:
861-869
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Med utg√•ngspunkt i Margit Abenius (1899‚Äď1970) karri√§r som forskare och sedermera inflytelserik litteraturkritiker ber√∂r jag i detta f√∂redrag fr√•gan om genus och forskaridentitet i 1930-talets svenska universitetsmilj√∂. Hur uppfattade en kvinnlig humanistisk forskare sig sj√§lv som medlem i ett vetenskapssamfund d√§r en implicit manlig norm genomsyrade de humanistiska √§mnenas kanonbildning? Hur kunde manligt mentorskap p√•verka en kvinnlig forskares karri√§rstrategier och hennes sj√§lvbild?

Margit Abenius disputerade 1931 i nordiska språk i Uppsala men valde sedan en karriär utanför akademin. Detta yrkesval kan ses som en resa (eller en pendling) mellan två delvis skilda fält: det akademiska å ena sidan och det finkulturella å det andra. Abenius val är i detta avseende representativt för många bland den tidens disputerade kvinnor. Här studeras hon även ur ett intersektionellt perspektiv där jag visar hur kön och klass samverkade vid formeringen av en kvinnlig forskares självuppfattning och yrkesval.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Marta Ronne
Title:
En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius: forskare och litteraturkritiker i 1930-talets Uppsala
References:

Otryckt material


Uppsala universitetsbibliotek


Margit Abenius 1. Dagb√∂cker 1916‚Äď1932


Margit Abenius 25. Biographica. Katalog; manuskript


I författarens ägo


Anteckningar från mitt samtal med Lisa Abenius den 2 nov. 2004


Tryckt material


Arnell; Anette; ‚ÄúI takt med tiden? N√§r Margit Abenius m√∂ter 40-talet ‚Äď exemplet Lars Ahlin‚ÄĚ i: Bokcaf√©ts magasin nr 21 (1991); s. 29‚Äď33.


Bauman; Zygmunt; Identity. Conversations with Benedetto Vecchi; Cambridge 2004


Bourdieu;Pierre; Homo Academicus; Stockholm/Stehag 1996 [orig. 1984].


Carls; Lina; V√•p eller nucka? Kvinnors h√∂gre studier och genusdiskursen 1930‚Äď1970; Lund 2004.


Lundgren; Solveig; Dikten i etern. Radion och sk√∂nlitteraturen 1925‚Äď1955; Uppsala 1994.


Markusson Winkvist; Hanna; Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft; Stockholm/Stehag 2003 [diss. Umeå].


Moi; Toril; ‚ÄúAppropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieus Sociology of Culture‚ÄĚ i: New Literary History; vol.22; nr 4; 1991; s. 1017‚Äď1049.


Moi; Toril; ‚ÄúVad √§r en kvinna? K√∂n och genus i feministisk teori‚ÄĚ i: Res Publica 1997:1‚Äď2.


Nordenstam; Anna; Begynnelser. Litteraturforskningens pionj√§rkvinnor 1850‚Äď1930; Stock-holm/Stehag 2001 [diss. G√∂teborg].


Register; Cheri; Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige; Stockholm 1977.


Ronne; Marta; ‚ÄĚKvinnliga studenter i litteraturhistoria 1900‚Äď1940. Studier; examina och kun-skapssyn‚ÄĚ i: Landgren; Bengt (red.) Universitets√§mne i brytningstider: Studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947‚Äď1995; Uppsala 2005 (Acta Universitatis Upsalien sis; Historia Litterarum 25); s. 627‚Äď704.


Roos; J.P.; Rotkirch; Anna; ‚ÄúF√§lt i skuggan av f√§lt: sensocialismens dubbelliv‚ÄĚ i: Broady; Donald (red.); Kulturens f√§lt [Cultural Fields]: en antologi; G√∂teborg 1998; s. 453‚Äď466


Rosengren; Karl Erik; The Climate of Literature. Sweden‚Äôs Literary Frame of Reference; 1953‚Äď1976; Lund 1983.


Rothblatt; Sheldon; The Modern University and its Discontents. The Fate of Newman’s Lega-cies in Britain and America; London & New York 1997.


Rothblatt; Sheldon; The University as Utopia; Uppsala 2003 (Salvia småskrifter; The Hans Rausing Lecture 2002).


Rydén; Per; Domedagar. svensk litteraturkritik efter 1880; Lund 1987.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Marta Ronne
Title:
En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius: forskare och litteraturkritiker i 1930-talets Uppsala
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21