Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturbegreppets anvÀndningar och sociala betydelser
Göm menyn

Title:
Kulturbegreppets anvÀndningar och sociala betydelser
Author:
Oscar Pripp: Institutionen för språk och kultur, Södertörns högskola, Sweden Magnus Öhlander: Institutionen för språk och kultur, Södertörns högskola, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
069
Pages:
835-850
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Oscar Pripp, Magnus Öhlander
Title:
Kulturbegreppets anvÀndningar och sociala betydelser
References:

Bethoui; Alireza (2004): ”NĂ€tverksrekrytering och diskriminering av invandrare”; i Oscar Pripp (red.); MĂ„ngfald i kulturlivet; Botkyrka: MĂ„ngkulturellt centrum.


Bhabha; Homi K. (1994): The Location of Culture; London: Routledge.


Borevi; Karin (2002): VÀrldfÀrdsstaten i det mÄngkulturella samhÀllet; Uppsala: Uppsala uni-versitet; Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala.


Brune; Ylva (red.) (1998): Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare; flyktingar och rasism; Stockholm: Carlsson.


Brune; Ylva (2003): ”Invandrare i mediearkivets typgalleri”; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklĂ€dnader. Kön; klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En festskrift till Wuokko Knocke; Stockholm: Atlas.


Canclini; NĂ©stor GarcĂ­a (1995): Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Moder-nity; Minneapolis: University of Minnesota Press.


de los Reyes; Paulina & Irene Molina (2003): “Kalla mörkrets natt! Kön; klass; ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige”; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklĂ€dnader. Kön; klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. En fest-skrift till Wuokko Knocke; Stockholm: Atlas.


Edström; Nina & Saara Printz-Werner (2004): Mylla för mÄngfald. Om strategier och stöt-testenar i kommunalt mÄngfaldsarbete; Tumba: MÄngkulturellt centrum.


Eriksson; Cataharina; Maria Eriksson Baaz & HÄkan Thörn (red.) (1999): Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mÄngkulturella samhÀllet; Nora: Nya Doxa.


Essed; Philomena (1996): Diversity; Gender; Color & Culture; Amherst: University of Mas-sachusetts Press.


Fink; Hans (1988): ”Et hyperkomplekst begrep. Kultur; kulturbegrep og kulturrelativisme”; i Hans Hauge & Henrik Horstbþll (red.) 1988; Kulturbegrebets kulturhistorie; Århus: Aar-hus Universitetsforlag.


Fioretos; Ingrid (2002): ”Patienten som kulturellt objekt”; i Finnur MagnĂșsson (red.); Etniska relationer i vĂ„rd och omsorg; Lund: Studentlitteratur.


Fredrickson; George M. (2003): Rasism. En historisk översikt; Lund: Historiska media.


Giddens; Anthony (1993): “Problems of Action and Structure”; i Philip Cassel (red.); The Giddens Reader; London: MacMilliam.


Gilroy; Paul (1990): “The Pecularity of the Black English. The Politics of Race and Racism in Britian”; i Flemming Rþgilds (red.); Every Cloud has a Silver Lining. Lectures on Every-day Life; Cultural Production and Race; Kþbenhavn: Akademisk Forlag; Studies in Cul-tural Sociology no. 28.


Hall; Stuart (1992): “The West and the Rest. Discourse and Power”; i Stuart Hall & Bram Gieben (red.); Formations of Modernity; Cambridge: Polity Press.


Hannerz; Ulf (1992): Cultural Complexity. Studies in the Social Organisation of Meaning; New York: Colombia University Press.


Hauge; Hans (1988): ”Begrebet culture. Fra Colridges kirke til Hillis Millers dekonstruktion”; i Hans Hauge & Henrik Horstbþll (red.); Kulturbegrebets kulturhistorie; Århus: Aarhus Universitetsforlag.


Hertzberg; Fredrik (2003): GrÀsrotsbyrÄkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstÄr en etniskt segregerad arbetsmarknad; Stockholm: Arbetslivsinstitutet. (Diss.)


Hoseini-Kaladjahi; Hassan (2002): ”Lokal integration”; i Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.); Fittja; vĂ€rlden och vardagen; Botkyrka: MĂ„ngkulturellt centrum.


Hörnfeldt; Helena (2005): ”Deras kultur och vĂ„r kunskap”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur anvĂ€nds och görs socialt verksamt; Lund: Studentlitteratur.


Integrationsverket (2003): Rapport integration; Norrköping: Integrationsverket.


Integrationsverket (2004): Statistikrapport; Norrköping: Integrationsverket.


Knudsen; Anne & Lisanne Wilken (1997): Kulturella vÀrldar. Kultur och kulturkonflikter i Europa; Lund: Tiedlund förlag.


O’Dell; Tom (2002): ”Etnicitet i spĂ€nningsfĂ€ltet mellan kultur och biologi”; i Finnur MagnĂșs-son (red.); Etniska relationer i vĂ„rd och omsorg; Lund: Studentlitteratur.


Pripp; Oscar (2001): Företagande i minoritet. Om etnicitet; strategier och resurser bland assyrier och syrianer i SödertÀlje; Botkyrka: MÄngkulturellt centrum. (Diss.)


Pripp; Oscar (2002): ”Media och levd erfarenhet”; i Ingrid Ramberg & Oscar Pripp (red.); Fittja; vĂ€rlden och vardagen; Botkyrka: MĂ„ngkulturellt centrum.


Pripp (2004): MĂ„ngfald i kulturlivet; Botkyrka: MĂ„ngkulturellt centrum.


Pripp; Oscar; Emil Plisch & Saara Printz-Werner (2004): Tid för mÄngfald; Botkyrka: MÄng-kulturellt centrum.


Pripp; Oscar (2005): ”Den segregerande vĂ€lviljan. Kultur som makt”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur anvĂ€nds och görs socialt verksamt; Lund: Studentlit-teratur.


Ronström; Owe; Ann Runfors & Karin Wahlström (1995): ”Det hĂ€r Ă€r ett svenskt dagis”. En etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka; Botkyrka: MĂ„ngkultu-rellt centrum.


Runfors; Ann (2003): MÄngfald; motsÀgelser och marginaliseringar. En studie av hur invan-drarskap formas i skolan; Stockholm: Prisma. (Diss.)


Stolcke; Verena (1993): ”Talkning Culture. New Boundaries; New Rhetorics of Exclusion in Europe”; i Current Anthropology; 36(1); 1–13.


Tilly; Charles (2000): BestÀndig ojÀmlikhet; Lund: Arkiv Förlag.


Williams; Raymond (1967): “Culture and Civilization”; i The Encyclopedia of Philosophy; New York: Macmilliam.


Williams; Raymond (1983): Keywords. A Vocabulary of Culture and Society; London: Fla-mingo.


Young; Iris Marion (1990): Justice and the Politics of Difference; Princeton: Princeton Uni-versity Press.


Ålund; Aleksandra & Carl-Ulrik Schierup (1991): Paradoxes of Multiculturalism. Essays on Swedish Society; Adlershot: Avebury.


Öhlander; Magnus (2004a): “Problematic Patienthood. ‘Immigrants’ in Swedish Healthcare”; Ethnologia Scandinavica; 34; 89–107.


Öhlander; Magnus (2004b): ”Kulturmöten i sjukvĂ„rden”; i Invandrare & minoriteter; 31(5–6); 5–9.


Öhlander; Magnus (2005). ”Kulturbundna frĂ€mlingar. Kulturresonemang i texter om invan-drarpatienter”; i Magnus Öhlander (red.); Bruket av kultur. Hur kultur anvĂ€nds och görs socialt verksamt; Lund: Studentlitteratur.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Oscar Pripp, Magnus Öhlander
Title:
Kulturbegreppets anvÀndningar och sociala betydelser
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21