Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Vi ska äta; vem ska laga?
Göm menyn

Title:
Vi ska äta; vem ska laga?
Author:
Marianne Pipping Ekström: Institutionen f√∂r kost- och idrottsvetenskap (IKI), G√∂teborg Univetsitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
068
Pages:
827-833
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Inventering av svensk måltidsforskning visar att forskningen kring mat och måltider är starkt förankrad i naturvetenskap; hälsofokuserad nutritions- och konsumentforskning dominerar. Mat som symbol; vad mat kommunicerar och betyder i människornas vardag; alltså mat som en existentiell fråga; finns inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Men vi behöver också ställa frågor om praktisk kunskap; om kloka matval. Vi behöver ställa frågor om resurshantering; om val av mat och matlagningsmetoder för ett hållbart samhälle. Hur lär vi oss laga mat? Vi behöver även reflektera över den tid och de resurser som används för att åstadkomma att maten står på bordet varje dag.

Den sammanlagda tiden f√∂r matlagningsarbete i hemmen under en vecka f√∂r hela befolkningen (i √•lder 20‚Äď84 √•r) uppg√•r till ca 60 miljoner arbetstimmar. Uppgiften m√•ste tas med stor f√∂rsiktighet eftersom det √§r en ber√§kning med grova tal. Summan 60 miljoner s√§ger √§nd√• n√•got om omfattningen av arbetet med maten. Det √§r viktigt att f√∂ra upp matlagningsarbetet p√• en strukturell niv√• f√∂r att f√∂rst√• vidden. Matlagningsarbetets 60 miljoner arbetstimmar under en vecka ska j√§mf√∂ras med den totala arbetstiden p√• hela arbetsmarknaden; som under en vecka samma √•r var 130;8 miljoner arbetstimmar. Det √§r s√•ledes ett enormt antal timmar som l√§ggs ner p√• matlagningsarbete i hemmen. Till detta ska l√§ggas all tid som √•tg√•r f√∂r att producera den institutionella maten; i skolor; p√• lunchrestauranger; p√• krogar. Totalt serveras dagligen cirka 5;6 miljoner m√•ltider utanf√∂r hemmet; varav cirka 3 miljoner inom den offentliga m√•ltidsservicen (p√• skolor; sjukhus etc.) och resten inom restaurangn√§ringen. H√§rtill skall dessutom r√§knas all tid som l√§ggs ner p√• att industriellt framst√§lla mat. Det √§r en enorm tidsinsats som g√∂rs och den produkt som erh√•lls; mat och m√•ltider; √§r av stor betydelse f√∂r inv√•narnas och d√§rmed ocks√• f√∂r landets v√§lbefinnande. Det handlar om resurshush√•llning av stora m√•tt; om ekologi; ekonomi och h√§lsa. Det borde vara av stort intresse att hela den tidsinsatsen h√∂ll h√∂g kvalitet. Forskningen om vardagslivets och vardagsmatens omr√•de m√•ste ges mer resurser. En f√∂rst√§rkning p√• forskning och utbildning s√§rskilt med inriktning p√• resurshush√•llning och matproduktion i hemmen √§r n√∂dv√§ndig. Vi beh√∂ver mer forskning och fler professorer p√• vardagsmatens och resursh√•llningens omr√•de. Vi beh√∂ver ocks√• en vardagens matminister. En vardagslivets matminister; som arbetar f√∂r att alla miljoner arbetstimmar och naturligtvis de ekonomiska resurser som l√§ggs ner i vardagens math√•llning f√•r √∂kad kvalitet. Vardagsmaten och det omfattande men √§nd√• s√• osynliga sisyfosarbetet med mat och matlagning beh√∂ver lyftas fram i ljuset; ty p√• n√•got s√§tt ramlar alltid den vardagliga matfr√•gan mellan stolarna.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Marianne Pipping Ekström
Title:
Vi ska äta; vem ska laga?
References:

Ahrne; Göran & Roman Christine (1997): Hemmet; barnen och makten. Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. SOU 1997:139. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.


Cullbrand; Ingrid (2003): På väg mot empowerment. Reflexioner över tre studier som behand-lar undervisning i hemkunskap. Göteborg: institutionen för hushållsvetenskap. Rapport nr 34.


Fjellstr√∂m; Christina (2003): Den gl√∂mda matfr√•gan. Om vetenskapsparadigm och forsk-ningsinriktningar. Christina Fjellstr√∂m (red.) N√§ring f√∂r magen eller sj√§len? Om svensk m√•ltidsforskning 1980‚Äď2003. M√•ltidsakademiens skriftserie 1. Uppsala: Uppsala universi-tet; Institutionen f√∂r hush√•llsvetenskap och Stockholm: M√•ltidsakademien.


Hj√§lmeskog; Karin (2000): ‚ÄĚDemocracy begins at home‚ÄĚ. Utbildning om och f√∂r hemmet som medborgarfostran. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.


Holm; Lotte (2001): Family meals; i Unni Kjærnes (red.) Eating Patterns. A day in the lives of Nordic peoples. Report no 7. Lysaker; Norge: Statens institutt for forbruksforskning.


Kaluzynska; Eva (1980): Wiping the floor with theory ‚Äď a survey of writings on Housework. Feminist review; 2; 27‚Äď54.


Nordenmark; Mikael (2004): Arbetsliv; familjeliv och kön. Umeå: Boréa.


N√§ring f√∂r magen eller sj√§len? Om svensk m√•ltidsforskning 1980‚Äď2003 (2003): Christina Fjellstr√∂m (red.). M√•ltidsakademiens skriftserie 1. Uppsala universitet; Institutionen f√∂r hush√•llsvetenskap och M√•ltidsakademien Stockholm.


Pipping Ekstr√∂m; Marianne & L‚Äôorange F√ľrst; Elisabeth (2001): The gendered division of cooking; i Unni Kj√¶rnes (ed.) Eating Patterns. A day in the lives of Nordic peoples. Report no 7. Lysaker; Norge: Statens institutt for forbruksforskning.


Pipping Ekström; Marianne (2004a): Cooking and gender; i Karin Hjälmeskog & Helena Åberg (red.) Learn for life. Consumers and society in dialogue. A conference report. Swedish committee for Home Economics.


Pipping Ekstr√∂m; Marianne (2004b): Sisyfos och exhibitionisten; i Inga-Britt Gustafsson & Ulla-Britt Str√∂mberg (red.) Tid f√∂r m√•ltidskunskap. √Ėrebro: M√•ltidskunskap. Culinary Arts and Meal Science 1. √Ėrebro universitet.


SCB (2002): På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. Statistiska centralbyrån.


SCB (2003): Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 0ch 2000/01. Statistiska Centralbyrån.


Skolverket (2000): Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes.


SOU 1998:6: Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sve-rige. Stockholm: Fritzes.


Åkerman; Brita (1983): Den råa och smutsiga potatisen; i Brita Åkerman m.fl. (red.). Den okända vardagen. Om arbetet i hemmet. Stockholm: Akademilitteratur.


Internet


Sveriges befolkning efter kön och ålder 31/12/2003 www.scb.se.. Åtkomst 05-01-22.


Totalt arbetade timmar 1976-2003. www.scb. √Ötkomst 05-01-22.


www.regeringen.se. √Ötkomst 05-01-29.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Marianne Pipping Ekström
Title:
Vi ska äta; vem ska laga?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21