Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Den postkoloniala vågen: om ädla forskare och den oförbätterliga publiken
Göm menyn

Title:
Den postkoloniala vågen: om ädla forskare och den oförbätterliga publiken
Author:
Thomas Petersson: JMK, Stockholms Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
067
Pages:
815-825
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Thomas Petersson
Title:
Den postkoloniala vågen: om ädla forskare och den oförbätterliga publiken
References:

Bogdan; Robert (1988): Freak Show: Presenting Human Oddities for Amusement and Profit; Chicago och London: The University of Chicago Press.


Berg; Magnus & Trépagny; Veronica (red.) (1999): I andra länder: Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande; Lund: Historiska Media.


Berg; Magnus (1998): Hudud: En essä om populärorientalismens bruksvärde och världsbild; Stockholm. Carlssons.


Bergman; Sten (1950): Vildar och paradisfåglar; Stockholm. Albert Bonniers förlag.


Bergman; Sten (1954): Stenålder och urskog; Stockholm. Albert Bonniers förlag.


Bergman; Sten (1959): Min far är kannibal; Stockholm. Albert Bonniers förlag.


Brune; Ylva (2004): Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”; flyk-tingar och rasistiskt våld; Göteborg: JMG; Göteborgs universitet.


Bruner; Edward (1989): “Of Cannibals; Tourists; and Ethnographers”; i Cultural Anthropol-ogy; nr. 4 1989; s. 438–445.


Catomeris; Christian (2004): Det ohyggliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna; Stockholm: Ordfront.


Clifford; James & George E. Marcus (red.) (1986): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography; Berkeley & Los Angeles: University of California Press.


Edwards; Elisabeth (1992): “Introduction”; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale University Press.


Errington; Frederick & Deborah Gewertz (1989): Recension av ”Kannibalresan”; i American Anthropologist; 91; 1989; s. 274–275.


Hannerz; Ulf (red.) (2004): Antropologi/Journalistik: Om sätt att beskriva världen; Lund: Studentlitteratur.


Helgesson; Stefan (2003): “So What Else Is New? The Postcolonial Debate and its Implica-tions for Social Sciences”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003 s. 65–71.


Hübinette; Tobias (2003): “Orientalism Past and Present. An introduction to a Postcolonial Critique”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003 s. 73–80.


Lindberg; Christer (1998): Den gode och den onde vilden; Lund: Arkiv förlag.


Liu; Hong (2003): “Beyond Orientalism and the East-West Binary. China and Southeast Asia in the Double Mirror”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003; s. 45–63.


Lundqvist; Eric (1951): Vildarna finns i väst; Stockholm: Albert Bonniers förlag.


Marcus; George & Michael Fischer (1986): Anthropology as Cultural Critique; Chicago: The University of Chicago Press.


McCrane; Bernard (1989): Beyond Anthropology: Society and the Other; New York: Colum-bia University Press.


Mulinari; Diana (2001): ”Nomadisk teori? Om den postkoloniala analysens relevans och be-gränsningar”; i Häften för kritiska studier; nr. 2; 2001; s. 32–45.


Mydin; Iskander (1992): ”Historical Images – Changing Audiences”; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale Univer-sity Press.


Petersson; Thomas (1999a): Brännpunkt Nya Guinea. Från stenålder till Boforskanoner; Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.


Petersson; Thomas (1999b): ”Journalistikforskning – möjligheter och dilemman”; opublicerat paper; JMK; Stockholms universitet.


Petersson; Thomas (2005): Dödlig tystnad. En bok om FN:s svek; Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag.


Pratt; Mary Louise (1989): Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation; London och New York: Routledge.


Rath; Sura (2003): “Post/Past-Orientalism. Orientalism and Its Dis/Reorientation”; i The Stockholm Journal of East Asian Studies; vol. 13; 2003; s. 27–44.


Said; Edward (1978/1995): Orientalism; Stockholm: Ordfront.


Street; Brian (1992): “British Popular Anthropology: Exhibiting and Photographing the Other; i Elisabeth Edwards (red.); Anthropology and Photography 1860–1920; New Haven & London: Yale University Press.


Thörn; Håkan (2005): ”Har du förståelse för att andra inte har förståelse för dig?”; i Arena; nr. 2 2005; s. 46–48.


Urry; John (1990): The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies; London: SAGE Publications.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Thomas Petersson
Title:
Den postkoloniala vågen: om ädla forskare och den oförbätterliga publiken
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21