Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | ”DĂ„ gick jag in i vĂ€ggen ”: Om utbrĂ€ndhet och arbetsskada som en moralisk kamp
Göm menyn

Title:
”DĂ„ gick jag in i vĂ€ggen ”: Om utbrĂ€ndhet och arbetsskada som en moralisk kamp
Author:
Gunilla Petersson: Institutionen för beteendevetenskap, avd för sociologi, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
065
Pages:
797-805
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

UttrÀdet frÄn arbetsmarknaden Àr en avgörande hÀndelse i mÀnniskors liv; och kanske i synnerhet om detta sker i förtid och man sjÀlv anser att det Àr arbetet som bÀr skulden. Detta bidrag handlar om personer som drabbats av utbrÀndhet och som har anmÀlt denna som arbetsskada. Det Àr en analys av skriftliga inlagor till beslutande myndigheter i 48 arbetsskadeÀrenden med psykosocialt betingade skador.

Syftet Àr att belysa anmÀlarnas position som klienter i förhÄllande till arbetsskadeförsÀkringen och i en förlÀngning ocksÄ den position de intar som klienter och medborgare i relation till vÀlfÀrdsstaten. Diskussionen koncentreras kring tre frÄgor: Hur anmÀlarna framstÀller skadans uppkomst och dess relation till arbetet; hur anmÀlarnas strÀvanden att fÄ sin skada godkÀnd som en arbetsskada tar formen av en moralisk kamp och slutligen hur anmÀlarnas argumentation i överklaganden och liknande skrivelser ger uttryck för olika visioner av vad försÀkringen Àr till för och dÀrmed ocksÄ för vad som Àr statens ansvar i relation till den enskilde som medborgare.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Gunilla Petersson
Title:
”DĂ„ gick jag in i vĂ€ggen ”: Om utbrĂ€ndhet och arbetsskada som en moralisk kamp
References:

Baker; Tom (2002) Risk; Insurance; and the Social Construction of Responsibility. I: Baker; T. & J. Simon (eds) Embracing Risk . The Changing Culture of Insurance and Responsi-bility. Chicago: University of Chicago Press.


BĂŒlow; Pia (2003) Making sense of contested illness. Talk and narratives about chronic fa-tigue. Linköping Studies in Arts and Science: Linköping.


Frank; Arthur W. (1995) The Wounded Storyteller. Body; Illness; and Ethics. Chicago: The University of Chicago Press.


Greco; Monica (1993) Psykosomatiska subjektet och ”plikten att vara frisk”: personligt handlande i medicinsk rationalitet. I: Hultqvist; K. & K.


etersson (Red); (1995) Foucault. Namnet pÄ en modern vetenskaplig och filosofisk praktik. Stockholm: HLS Förlag.


Greco; Monica (1998) Illness as a Work of Thought. A Foucauldian Perspective on Psycho-somatics. London: Routledge.


Hall; Christopher (1997) Social Work as Narrative. Storytelling an persuation in proffessional texts. Ashgate: Aldershot.


Hurwitz; Brian (2004) The temporal construction of medical narratives. I: Hurwitz; B. Green-halag; T. & V. Skultans (Eds) Narrative Research in Health and Illness. Malden: MA: Blackwell Publishing.


HydĂ©n; Lars-Christer (1995) Det sociala misslyckandet som berĂ€ttelse. Att Ă„terstĂ€lla den mo-raliska ordningen. Socialvetenskaplig tidskrift; 2; s 194–207.


Hydén; Lars-Christer & Margaretha Hydén (1997) Inledning. I: Hydén; L-C & M- Hydén (Red) Att studera berÀttelser. SamhÀllsvetenskapliga och medicinska perspektiv. Stock-holm: Liber.


Mills; C Wright (1940) Situated Actions and Vocabularies of Motive. I: M. Shapiro (Ed) (1984) Language and Politics. Oxford: Blackwell.


Petersson; Gunilla (1995) ArbetsskadeförsÀkring. Politik; byrÄkrati och expertis. Linköping Studies in Arts and Science: Linköping.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Gunilla Petersson
Title:
”DĂ„ gick jag in i vĂ€ggen ”: Om utbrĂ€ndhet och arbetsskada som en moralisk kamp
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21