Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin

Title:
Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
Author:
Anneli Palmsköld: Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
063
Pages:
769-775
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Hur gĂ„r det till nĂ€r meningen med tingen förĂ€ndras och tar nya former? Med textilier som exempel diskuteras hur dessa tolkats pĂ„ olika sĂ€tt och tilldelats skilda meningar. Textilkonsten sĂ„gs i mitten av 1800-talet som all konsts ursprung; med sina iakttagbara urformer i ornamentiken – allt enligt den tyske konstteoretikern Gottfried Semper. Textilier kom i ett senare skede att tolkas som materialiserad kvinnlighet; i linje med tidens tankar om könen som polĂ€ra och komplementĂ€ra. Att utöva textil slöjd förknippades med skötsamhet och hög moral i hemslöjdsrörelsens retorik kring förra sekelskiftet. Under 1900-talet förvandlades tolkningen av textil produktion och reproduktion frĂ„n kvinnlig vardagssyssla till Ă„ ena sidan ”förspilld kvinnokraft” och Ă„ andra sidan kreativt skapande hantverk. Att följa processerna bakom det förĂ€ndrade talet om textil; Ă€r ocksĂ„ att se vem som talar och vad det som sĂ€gs betyder. Vilka verkningar fĂ„r tingen och talet om dem?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anneli Palmsköld
Title:
Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
References:

Andersson; Rosemarie (2000): ”Genus och makt i en förindustriell arbetsdelning: plĂ€dering för en ny begreppsanvĂ€ndning”; i Gudrun Andersson (red.); BedrĂ€gliga begrepp: kön och genus i humanistisk forskning; Uppsala/ Historiska institutionen; s. 75–95.


Collin; Maria (1921): Bygdeslöjd och forntidskult; Lund: Lindstedt.


Connell; R.W. (2003): Om genus; Göteborg: Daidalos.


Davidoff; Leonora & Catherine Hall (1987): Family fortunes: men and women of the English middle class; 1780–1850; Chicago: University of Chicago Press.


Fett; Harry (1945): ”Folkekunst”; i: By og bygd 1945; Oslo: Norsk Folkemuseum.


Fiebranz; Rosemarie (2002): Jord; linne eller trĂ€kol?: genusordning och hushĂ„llsstrategier; BjurĂ„ker 1750–1850; Uppsala: Acta Unversitatis Upsaliensis: Univ.-bibl.


Gustafsson; Lotten (2002): Den förtrollade zonen: lekar med tid; rum och identiteter under medeltidsveckan i Visby; Nora: Nya Doxa.


Horneij; Ruth (1991): Bonaderna frĂ„n Överhogdal; Östersund: JĂ€mtlands lĂ€ns museum.


Jansson; Sören (1999): ”Det svenska paret: en historisk betraktelse över ett modernt projekt”; i: Birgitta Meurling m.fl. (red.): Familj och kön: etnologiska perspektiv; Lund: Studentlit-teratur.


Lindberg; Anna Lena (2000): ”Den broderande konstnĂ€ren: om genre; konstnĂ€rskap och kön”; i: Anita Göransson (red.); Sekelskiften och kön: strukturella och kulturella övergĂ„ngar Ă„r 1800; 1900 och 2000; Stockholm: Prisma.


Lövkrona; Inger (1999): ”Kön; familj och arbete”; i: Birgitta Meurling m.fl. (red.); Familj och kön: etnologiska perspektiv; Lund: Studentlitteratur.


Lövkrona; Inger (2001): ”Hierarki och makt: genusperspektiv pĂ„ arbetsdelningen i det tidig-moderna hushĂ„llet”; i: Britt Liljewall m.fl. (red.); Kvinnor och jord: arbete och Ă€gande frĂ„n medeltid till nutid; Stockholm: Nordiska museet.


Pochat; Götz (1981): Estetik och konstteori: en översikt. 2; Barocken till 1800-talets mitt; Stockholm: Akademilitteratur.


Salomonsson; Karin (1998): Fattigdomens besvÀrjelser: visionÀra ideal och vardagliga rea-liteter i socialt arbete; Lund: Historiska media.


Semper; Gottfried (1860): Die Texile Kunst fĂŒr sich betrachtet und in Beziehung zur Bau-kunst; Frankfurt: Vrl. fĂŒr Kunst & Wissenschaft.


WaldĂ©n; Louise (1999); ”Handarbetet – hatat och hyllat”; i: Gunilla Lundahl (red.); Den vackra nyttan: om hemslöjd i Sverige; Hedemora: Gidlund.


Wikman; Sture (1996): Fenrisulven rĂ€nner: en bok om vĂ€varna frĂ„n Överhogdal; Östersund: Jamtli/ JĂ€mtlands lĂ€ns museum.


Zickerman; Lilli (1999): Lilli Zickermans bÀsta: hemslöjdstankar frÄn kÀllan; UmeÄ: Hem-slöjden.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anneli Palmsköld
Title:
Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment