Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Ledarskap och relation: beskrivningssprÄk i kreativ praxis

Title:
Ledarskap och relation: beskrivningssprÄk i kreativ praxis
Author:
Bengt Olsson: Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, MÀlardalens Högskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
062
Pages:
759-767
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Dagens arbetsliv beskrivs ofta i termer av hÀktiskt och anspÀnt tempo. Varierat och fragmentariskt innehÄll. Reaktiva aktiviteter och informell planering. Ostrukturerad och politisk beslutsprocess. Verbal interaktion i motsats till skriven etc. (Barrett; 2000).

NÀr det som karaktÀriserar sÄdana miljöer kombineras med höga krav pÄ effektivitet och produktion ökar risken att misslyckas avsevÀrt. LÀgger man dÀrtill den enskilde individens personliga engagemang och förvÀntningar ökar insatsen ytterligare. En verksamhet som bedrivs under sÄdana omstÀndigheter kan beskrivas med begrepp som frustration; Ängest och kreativ depressivitet; (Köping; 2003). Exempel pÄ verksamheter som i nÄgon mening ringar in ovanstÄende förhÄllanden kan vara en jazzensemble som under nÄgra intensiva repetitionspass ska förbereda och framföra en konsert inför betalande publik. Ett annat exempel kan vara en grupp designers som gemensamt arbetar fram ett vÀrde.

Forskningsprojektet inriktas pÄ att hitta; analysera och beskriva det specifika beskrivningssprÄk för avgörande processer i ovan beskrivna miljöer. Perspektivet kan sÀgas vara relationellt; socialkonstruktivistiskt. Den vetenskapsfilosofiska ansatsen bygger pÄ en pragmatisk uppfattning om kunskapens natur; (Hammarén; 1999 och Johannessen; 1997).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bengt Olsson
Title:
Ledarskap och relation: beskrivningssprÄk i kreativ praxis
References:

Barret; Frank J. (1999): ’Cultivating an Aesthetic of Unfolding: Jazz Improvisation as a Self-organizing System’; I Linstead; S. Höpfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 228–245.


Berliner; P.F. (1994): Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation; Chicago: The University of Chicago Press.


Buber; Martin (1954): Det mellanmÀnskliga; Ludvika: Dualis.


Damasio Antonio R. (1994): Descartes misstag – kĂ€nsla; förnuft och den mĂ€nskliga hjĂ€rnan; Stockholm: Natur och Kultur.


Edelman; Gerald M. (1992): Bright Air; Brilliant Fire – On the Matter of the Mind; London: Penguin Books.


Feldman; D. H. Csikszentmihalyi; M. Gardner; H. (1994): Changing The World – A frame-work for the Study of Creativity;USA: Praeger Publisher.


Gadamer; Hans-Georg (1997): Sanning och Metod; Göteborg: Daidalos.


HammarĂ©n; Maria (1999): LedtrĂ„d i förvandling – om att skapa en reflekterande praxis; Stockholm: Dialoger


Israel; Joachim (1999): Handling och samspel – ett socialpsykologiskt perspektiv; Lund: Studentlitteratur.


Johannessen; Kjell S. (1997): Tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi; Bergen: Sigma Forlag AS; Bergen.


Knudsen; Harald (2001): Sirenene – jazz og ledelse; Kristiansand: Norwegian Academic Press.


Kouzes J.M.; Posner B.Z. (2002): the Leadership Challenge; San Francisco: Jossey-Bass.


Köping; Ann-Sofie (2003): Den bundna friheten – om kreativitet och relationer i ett konsert-hus; Stockholm: Företagsek.institutionen; Univ.: Arvinius.


Linstead; S. & Höpfl; H. (eds): The aesthetics of organization; London : SAGE; 1999.


Nordenstam; Tore (2005): Exemplets makt; Stockholm: Dialoger 69–70.


Olsson; Bengt (2005): ‘Leadership in Creative Environments – a descriptive and prescriptive study of perceived norms in leadership’; i The 8th International Conference on Arts & Cultural Management; Montreal; Canada; 3–6 July 2005.


Ratkic; Adrian (2004): ‘Avvikelsens konst’; Licentiatavhandling vid inst. Industriell ekonomi och organisation; Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.


Sawyer; R. Keith (2001): Creating Conversations – Improvisation in Everyday Discourse; New Jersey: Hampton Press.


Stenström; Emma (2000): ‘Konstiga företag’; Stockholm: Ekonomiska forskningsinst. Han-delshögskolan.


StrannegĂ„rd & Ernsjöö (2003): ‘För mycket frihet gör anstĂ€llda sjuka’; Dagens Nyheter De-battsidan 20030119.


Strati; Antonio (1999): ‘The Aesthetic Approach in Organization Studies’; i Linstead; S. Höpfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 13–34.


Sudnow; David (1993): Ways of the hand; Cambridge; Mass.; London: MIT.


Weick; Karl. (1993): ’Organizational redesign as improvisation’; i C Huber and W Glickm (eds.); Mastering Organizational Change; New York: Oxford University Press. pp.346–79.


Wittgenstein; Luwig (1992): Filosofiska undersökningar; Stockholm: Thales.


Yukl; Gary (2002): Leadership in organizations; New Jersey: Prentice Hall.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bengt Olsson
Title:
Ledarskap och relation: beskrivningssprÄk i kreativ praxis
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment