Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Ledarskap och relation: beskrivningsspråk i kreativ praxis
Göm menyn

Title:
Ledarskap och relation: beskrivningsspråk i kreativ praxis
Author:
Bengt Olsson: Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling, Mälardalens Högskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
062
Pages:
759-767
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Dagens arbetsliv beskrivs ofta i termer av häktiskt och anspänt tempo. Varierat och fragmentariskt innehåll. Reaktiva aktiviteter och informell planering. Ostrukturerad och politisk beslutsprocess. Verbal interaktion i motsats till skriven etc. (Barrett; 2000).

När det som karaktäriserar sådana miljöer kombineras med höga krav på effektivitet och produktion ökar risken att misslyckas avsevärt. Lägger man därtill den enskilde individens personliga engagemang och förväntningar ökar insatsen ytterligare. En verksamhet som bedrivs under sådana omständigheter kan beskrivas med begrepp som frustration; ångest och kreativ depressivitet; (Köping; 2003). Exempel på verksamheter som i någon mening ringar in ovanstående förhållanden kan vara en jazzensemble som under några intensiva repetitionspass ska förbereda och framföra en konsert inför betalande publik. Ett annat exempel kan vara en grupp designers som gemensamt arbetar fram ett värde.

Forskningsprojektet inriktas på att hitta; analysera och beskriva det specifika beskrivningsspråk för avgörande processer i ovan beskrivna miljöer. Perspektivet kan sägas vara relationellt; socialkonstruktivistiskt. Den vetenskapsfilosofiska ansatsen bygger på en pragmatisk uppfattning om kunskapens natur; (Hammarén; 1999 och Johannessen; 1997).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bengt Olsson
Title:
Ledarskap och relation: beskrivningsspråk i kreativ praxis
References:

Barret; Frank J. (1999): ‚ÄôCultivating an Aesthetic of Unfolding: Jazz Improvisation as a Self-organizing System‚Äô; I Linstead; S. H√∂pfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 228‚Äď245.


Berliner; P.F. (1994): Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation; Chicago: The University of Chicago Press.


Buber; Martin (1954): Det mellanmänskliga; Ludvika: Dualis.


Damasio Antonio R. (1994): Descartes misstag ‚Äď k√§nsla; f√∂rnuft och den m√§nskliga hj√§rnan; Stockholm: Natur och Kultur.


Edelman; Gerald M. (1992): Bright Air; Brilliant Fire ‚Äď On the Matter of the Mind; London: Penguin Books.


Feldman; D. H. Csikszentmihalyi; M. Gardner; H. (1994): Changing The World ‚Äď A frame-work for the Study of Creativity;USA: Praeger Publisher.


Gadamer; Hans-Georg (1997): Sanning och Metod; Göteborg: Daidalos.


Hammar√©n; Maria (1999): Ledtr√•d i f√∂rvandling ‚Äď om att skapa en reflekterande praxis; Stockholm: Dialoger


Israel; Joachim (1999): Handling och samspel ‚Äď ett socialpsykologiskt perspektiv; Lund: Studentlitteratur.


Johannessen; Kjell S. (1997): Tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi; Bergen: Sigma Forlag AS; Bergen.


Knudsen; Harald (2001): Sirenene ‚Äď jazz og ledelse; Kristiansand: Norwegian Academic Press.


Kouzes J.M.; Posner B.Z. (2002): the Leadership Challenge; San Francisco: Jossey-Bass.


K√∂ping; Ann-Sofie (2003): Den bundna friheten ‚Äď om kreativitet och relationer i ett konsert-hus; Stockholm: F√∂retagsek.institutionen; Univ.: Arvinius.


Linstead; S. & Höpfl; H. (eds): The aesthetics of organization; London : SAGE; 1999.


Nordenstam; Tore (2005): Exemplets makt; Stockholm: Dialoger 69‚Äď70.


Olsson; Bengt (2005): ‚ÄėLeadership in Creative Environments ‚Äď a descriptive and prescriptive study of perceived norms in leadership‚Äô; i The 8th International Conference on Arts & Cultural Management; Montreal; Canada; 3‚Äď6 July 2005.


Ratkic; Adrian (2004): ‚ÄėAvvikelsens konst‚Äô; Licentiatavhandling vid inst. Industriell ekonomi och organisation; Stockholm: Kungliga Tekniska H√∂gskolan.


Sawyer; R. Keith (2001): Creating Conversations ‚Äď Improvisation in Everyday Discourse; New Jersey: Hampton Press.


Stenstr√∂m; Emma (2000): ‚ÄėKonstiga f√∂retag‚Äô; Stockholm: Ekonomiska forskningsinst. Han-delsh√∂gskolan.


Stranneg√•rd & Ernsj√∂√∂ (2003): ‚ÄėF√∂r mycket frihet g√∂r anst√§llda sjuka‚Äô; Dagens Nyheter De-battsidan 20030119.


Strati; Antonio (1999): ‚ÄėThe Aesthetic Approach in Organization Studies‚Äô; i Linstead; S. H√∂pfl; H. (eds); The aesthetics of organization. London : SAGE; s. 13‚Äď34.


Sudnow; David (1993): Ways of the hand; Cambridge; Mass.; London: MIT.


Weick; Karl. (1993): ‚ÄôOrganizational redesign as improvisation‚Äô; i C Huber and W Glickm (eds.); Mastering Organizational Change; New York: Oxford University Press. pp.346‚Äď79.


Wittgenstein; Luwig (1992): Filosofiska undersökningar; Stockholm: Thales.


Yukl; Gary (2002): Leadership in organizations; New Jersey: Prentice Hall.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bengt Olsson
Title:
Ledarskap och relation: beskrivningsspråk i kreativ praxis
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21