Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?
Göm menyn

Title:
Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?
Author:
Morten Nørholm: Institut for P√¶dagogisk Sociologi, Danmarks P√¶dagogiske Universitet, Denmark
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
061
Pages:
743-758
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

For at efters√łge alternativer til en Bourdieu-inspireret analyse af den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer blev der foretaget en analyse af det som kalder sig og anerkendes for at v√¶re evalueringsforskning. Fire centrale danske producenter blev identificeret. Det viser sig at dette arbejde best√•r af praktiske teorier (efter Durkeim) for ’den gode evaluering’; og som praktiske teorier tilbyder forskningen ikke analytiske redskaber; men m√• i stedet konstrueres som del af det analyserede objekt; evalueringernes praktik.

Som et analytisk greb konstrueres pr√¶limin√¶rt et (sub)felt i to dimensioner: Vandret akse: ikke-verdslig; videnskabelig; kulturel pol (’venstre’); verdslig; akademisk; politisk-√łkonomisk pol (’h√łjre’). Lodret akse: +/√∑ anciennitet. Efter en efterf√łlgende selvobjektivering og tilh√łrende konstruktion af forskeren selv; konkluderes at der ikke er tale om relativ autonomi: dels svarer den analyserede forskning p√• eksplicitte krav fra opdragsgiver ved evalueringer; dels tages der udgangspunkt i en rationel handlingsteori uden symbolsk √łkonomi; dels diskuteres s√•ledes hverken grundlagsproblemer eller sociale mulighedsbetingelser.

De analyserede producenter af det som kaldes for og anerkendes for at v√¶re evalueringsforskning; m√• dermed enten konstrueres som en meget ’h√łjre’-tung del af et videnskabeligt felt hvor ’venstre’ er stort set frav√¶rende; eller som en ikke-autonom og decideret afh√¶ngig del af et √łkonomisk-politisk-administrativt felt.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Morten Nørholm
Title:
Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?
References:

Bourdieu; P. (1994): "I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende". In: Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kultorteori. Akademisk Forlag; s. 111-127.


Pierre Bourdieu (1988b): Homo Academicus. London: Polity Press.


Pierre Bourdieu (1984): Distinction. London: Routledge and Kegan Paul.


Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron (1992): Reproduction in Education; Society and Culture. 2nd. edition; London: Sage Publications.


Pierre Bourdieu; Jean-Claude Chamboredon; Jean-Claude Passeron (1991): "Part One - The break". In: The Craft of Sociology. Epistemological Preliminaries. Berlin: Walter de Gruyter; Berlin; s. 13-31


Callewaert; Gustave (Staf) (2005a): "Uddannelsesvidenskab; en videnskab eller professionsviden?". Paper præsenteret ved forelæsningen som hedersdoktor den 26. januar 2005; på Uppsala universitet. In: Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Udannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society; Education and Practices; Rapport nr 1; Pedagogiska Institutionen; Uppsala universitet; s. 98-119.


Callewaert; Gustave (Staf) (2005b): "Videnskab og engagement". Afskedsforel√¶sning fra l√¶restolsprofessoratet i p√¶dagogik afholdt ved Det humanistiske Fakultet p√• K√łbenhavns Universitet d. 14. juni 2002. In: Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Udannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society; Education and Practices; Rapport nr 1; Pedagogiska Institutionen; Uppsala universitet; pp. 65-97.


Callewaert; Staf (2003a): "Pierre Bourdieu: Homo Academicus". In: Fra Bourdieus og Foucaults verden - p√¶dagogik og sociologi; diskurser og praktikker; efter det moderne. K√łbenhavn: Akademisk Forlag; s. 56-97.


Callewaert; Staf (2003b): "Udg√łr sygeplejen et felt i bourdieusk mening". In: Fra Bourdieus og Foucaults verden - p√¶dagogik og sociologi; diskurser og praktikker; efter det moderne. K√łbenhavn: Akademisk Forlag; s. 115-128.


Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000a): "Evaluation as an Institutionalized Standard: Some Neo-Institutional Reflections". Præsenteret på Canadian Evaluation Society; Montreal.


Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000b): "Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual". Politica 32. √•rg nr. 3; K√łbenhavn; s. 283-299; 354-355.


Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000c): Exploring "Constitutive effects" of Evaluation. Præsenteret på American Evaluation Association; Hawaii.


Peter Dahler-Larsen; & Hanne Katrine Krogstrup (eds.)(2001): Tendenser i evaluering. Odense: Odense Universitetsforlag.


√Čmile Durkheim (1975): Opdragelse; uddannelse og sociologi. 11x18/samfund; K√łbenhavn: Carit Andersens Forlag. Engelsk udgave: Durkheim; √Č. (1956): Education and sociology. The Free Press; New York. Fransk original: √Čmile Durkheim (1922): Education et Sociologie. Paris: Librairie Felix Alcan.


Egon G. Guba; Yvonna S. Lincoln (1989): Fourth Generation Evaluation. London: Sage Publications.


Hansen; Anja & Hanne Foss Hansen (2000): "Evaluering i Danmark". Nordisk Administrativt Tidsskrift; nr. 2/2000; 81. √•rgang; K√łbenhavn; s. 156-177. Ogs√• i C. Greve (ed.): Offentlig ledelse og styring i bev√¶gelse. K√łbenhavn: Jurist- og √ėkonomforbundets Forlag.


Hansson;. Finn; K. Husted; Jacob Vestergaard (2005): "Second generation science parks - From structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society". Technovation; vol. 25; no. 9; s. 1039-1049.


Jakob Vestergaard J√łrgensen (1998): Fourth Generation Evaluation - Joint construction or mere constraining? Institut for Statskundskab; K√łbenhavn: K√łbenhavns Universitet.


Munk; Martin David (2001): "Uddannelse som ulighed og strukturel homologi". In: Petersen; Karin Anna (red.): Praktikker i erhverv og uddannelse. K√łbenhavn: Akademisk; s. 225-271.


Morten N√łrholm (in prep.): Den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer. Ph.d.-afhandling. K√łbenhavn: Danmarks P√¶dagogiske Universitet.


N√łrholm; M. (1995): "Forholdet mellem observat√łr og det observerede i videnskab; forvaltning og undervisning - mellem Niels Bohr og Pierre Bourdieu". In: Petersen; K.A. (ed.): Praktikteori i sundhedsvidenskab; Akademisk Forlag; K√łbenhavn; pp. 31-43.


N√łrholm; Morten (1994): "Det dobbelte brud". In: Callewaert; Staf et al. (eds.): Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. K√łbenhavn: Akademisk Forlag; s. 109-110.


Petersen; Aage (1963): "The Philosophy of Niels Bohr". Bulletin of the Atomic Scientists. Chicago; s. 8-14.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Morten Nørholm
Title:
Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning: Felt eller subfelt? Relativ autonomi eller ikke?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21