Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor: viktimiseringsideologins effekter

Title:
Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor: viktimiseringsideologins effekter
Author:
Bo Nilsson: Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
059
Pages:
727-733
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bo Nilsson
Title:
Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor: viktimiseringsideologins effekter
References:

Barley; James; 1991: ”The concept of victimhood”; i Diane Sank & David I Caplan (ed); To be a victim. Encounters with crime and justice; New York: Plenum Press.


Best; Joel; 1999: Random violence. How we talk about new crimes and new victims; Berkeley: University of California Press.


Kelly; Liz; 1988: Surviving sexual violence; Cambridge: Polity Press.


Lundgren; Anna Sofia; 2000: Tre Ă„r i G. Perspektiv pĂ„ kropp och kön i skolan; Stock-holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


LundĂ€lv; Jörgen; 1998: FörmĂ„ga till vĂ€lfĂ€rd. Trafikskadades upplevelser och liv — Ett drama om bemĂ€string; Stockholm: Fischer & Co.


Moos; Rudolf H & Schaefer; Jeanne A; 1986: Coping with life crises. An integrated ap-proach; New York: Plenum Press.


Nilsson; Bo; 2003: Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)sÀkerhetens kultur; UmeÄ: Boréa.


Sank; Diane & Sank Firschen; Brian; 1991. ”Why the concerns for victims?”; i Diane Sank & David I Caplan (ed); To be a victim. Encounters with crime and justice; New York: Ple-num Press.


Senneth; Richard; 2000: NÀr karaktÀren krackelerar. MÀnniskan i den nya ekonomin; Stock-holm: Atlas.


Svenska Dagbladet 000603.


Åkerström; Malin; 1997: ”Forskning om brottsoffer”; i Brottsoffer i forskningen; UmeĂ„: Brottsoffermyndigheten.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bo Nilsson
Title:
Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor: viktimiseringsideologins effekter
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment