Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Alkoholens roller: i samhÀllet; kulturen och i konstruktionen av identitet: En studie av kulturella aspekter pÄ svensk alkoholpolitik
Göm menyn

Title:
Alkoholens roller: i samhÀllet; kulturen och i konstruktionen av identitet: En studie av kulturella aspekter pÄ svensk alkoholpolitik
Author:
Eddy Nehls: Högskolan TrollhÀttan/Uddevalla, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
058
Pages:
711-725
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Eddy Nehls
Title:
Alkoholens roller: i samhÀllet; kulturen och i konstruktionen av identitet: En studie av kulturella aspekter pÄ svensk alkoholpolitik
References:

Andersson; Berit; 1999. Att förstÄ missbruk. Praktiken; situationen; processen. Lund: Arkiv.


Andersson; Sten; 2004. Om vetenskapens grÀnser. Socialfilosofiska betraktelser. Göteborg: Daidalos.


Arrhenius; Sara. (1999). En riktig kvinna. Om biologism och könsskillnad. Stockholm: Atlas Förlag.


Bengt Kristensson Uggla; 2002. Slaget om verkligheten. Filosofi – omvĂ€rldsanalys – tolkning. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Beronius; Mats. 1991. Genealogi och sociologi. Nietzsche; Foucault och den sociala analysen. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.


Butler; Judith; 1997. Exitable speech. A Politics of the performative. New York & London: Routledge.


Courtwright; David T. 2003. Vanans makt. Drogernas historia och den moderna vÀrldens födelse. Lund: Historiska media.


Franken; Al; 2003. Lögner (och de lögnaktiga lögnarna som sprider dem). En rĂ€ttvis och balanserad titt pĂ„ den amerikanska högern. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Hacking; Ian. 2000. Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales.


Haraway; Donna. 1991. Simians; Cyborgs; and Women. The reinvention of nature. New York: Routledge.


Haraway; Donna. 1997. Modest_Witness@Second_Millennium. Female-Man_Meets_OncoMouse. Feminism and Technoscience. London; New York: Routledge.


Haraway; Donna. 1999. ”Ett manifest för Cyborger. Vetenskap; teknologi och socialistisk feminism under 1980-talet”. I Johansson; Thomas.


ernhede; Ove. Trondman Mats (red). Samtidskultur. Karaoke; karnevaler och kulturella koder. Nora: Nya Doxa.


Hardt; Michael & Negri; Antonio; 2003. Imperiet. Göteborg/Stockholm: GlÀnta produktion & Vertigo förlag.


Hilte; Mats; 2002. ”Den missbrukande kvinnan. Om sjĂ€lvregleringstekniker och sub-jektsformer inom missbrukarvĂ„rden” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin. Könsperspek-tiv pĂ„ missbruk. Bettna: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB.


James; William; 2003. Pragmatism. Göteborg: Daidalos.


Jansson; IrĂ©ne; 2002. ”Ann – en kvinna med dubbla diagnoser och hennes möjligheter till vĂ„rd” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin.


nsperspektiv pÄ missbruk. Bettna: Bokför-laget Bjurner och Bruno AB.


Kristiansen; Arne; 2002. ”Om kvinnors och mĂ€ns vĂ€gar ut ur narkotikamissbruk” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin. Könsperspektiv pĂ„ missbruk. Bettna: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB.


Kuosmanen; Jari. 2001. Finnkampen. En studie av finska mÀns liv och sociala karriÀrer i Sverige. Hedemora: Gidlunds.


Latour; Bruno; 1993. We have never been modern. Cambridge; Massachusetts: Harvard Uni-versity Press.


Latour; Bruno. 1998. Artefaktens Äterkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.


Liedman; Sven-Erik; 1999. Att se sig sjÀlv i andra. Om solidaritet. Stockholm: Bonnier EssÀ.


Lindqvist; Mats. 2004. ”Diskursteori och etnologi”; i RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 (nr 1). Lund: Föreningen för svensk kulturhistoria.


Martinsson; Lena. 2002. ”FörĂ€ndring som norm – Om kapitalistiska nödvĂ€ndigheter och re-flexiva frĂ„gestĂ€llningar” I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. (nr 1).


Nehls; Eddy; 1994. ”AA och LĂ€nken. En etnologisk undersökning av ideologiska skillnader i tvĂ„ sjĂ€lvhjĂ€lpsorganisationer i Göteborg pĂ„ 1990-talet”. (C-uppsats). Göteborg: Etnolo-giska institutionen; Göteborgs universitet.


Norell; Margareta & Törnqvist. 1995. BerĂ€ttelser om ruset. Alkoholens mening för tjugoĂ„rin-gar. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Peirce S; Charles; 1990. ”Att fixera tro”; i Pragmatism och kosmologi. Göteborg: Daidalos.


Rorty; Richard; 2003. Hopp istÀllet för kunskap. Tre förelÀsningar om pragmatism. Göteborg: Daidalos.


Smith; Anna Maria. 1998. LACLAU AND MOUFFE. The radical democratic imaginary. New York; London: Routledge.


Stefansen; Niels Christian; 1991. ”Peirce: Pragmatismens stamfader”; i Poul Lubke (red) VĂ„r tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok. Del 2 Vetenskap och sprĂ„k – anglosaxisk filosofi. Stockholm: Forum


Trulsson; Karin; 2002. ”Manligt och kvinnligt missbruk” i Leissner; Tom & Hedin;


Winther JĂžrgensen; Marianne & Phillips; Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.


Zizek; Slavoj; 1998. Ideologins sublima objekt. Göteborg: GlÀnta produktion.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Eddy Nehls
Title:
Alkoholens roller: i samhÀllet; kulturen och i konstruktionen av identitet: En studie av kulturella aspekter pÄ svensk alkoholpolitik
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21