Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | En; tvÄ eller tre knappar: AffÀrsmaskuliniteter i kostym

Title:
En; tvÄ eller tre knappar: AffÀrsmaskuliniteter i kostym
Author:
Magnus Mörck: Centrum för konsumentvetenskap och Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
057
Pages:
703-710
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Detta paper behandlar en studie av affĂ€rslivets klĂ€dda och förkroppsligade genuskonstruktio-ner med observationer frĂ„n 40 bolagsstĂ€mmor som underlag. Allt frĂ„n eliten inom nĂ€ringslivet till mer anonyma företrĂ€dare för börsbolagens staber och olika Ă€garkategorier har följts för att se hur de samspelar i olika situationer av – rutin; triumf och tragedi. Den mörka herrkostymen Ă€r ett plagg för mĂ€n som fungerar inkluderande genom att göra dem sinsemellan mer lika; samtidigt som detta exkluderar kvinnor som dels mĂ„ste försöka undvika att se för lika ut mĂ€n – ”utklĂ€dda” – dels bli för feminina och förlora tyngd och auktoritet enligt rĂ„dande ge-nusnormer. Den treknĂ€ppta kostymen kommunicerar att man Ă€r solid och inte fullt modern (tvĂ„ knappar) eller ett popsnöre (en knapp). Knappen i sig betyder inget – spelet mellan de klĂ€dda kropparna av mĂ€n och kvinnor allt! Kan man sĂ€ga nĂ„got nytt om makt och klĂ€der ge-nom att arbeta med observationer?

(Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Magnus Mörck
Title:
En; tvÄ eller tre knappar: AffÀrsmaskuliniteter i kostym
References:

Bell; Catherine (1997): Ritual. Perspectives and Dimensions; Oxford: Oxford University Press.


Collinson; David L. och Hearn; Jeff; (red.)(1996): Men as Manager; Managers as Men. Critical Perspectives on Men; Masculinities and Managements; London:Sage.


Halberstam; Judith (1998): Female Masculinity Durham: Duke University Press.


Holmlund; Chris (2002): Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the Movies; London: Routledge.


Laclau; Ernesto och Mouffe; Chantal (1985): Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.


Maynard; Margaret (2004): Dress and Globalisation; Manchester: Manchester University Press.


Miglietti; Fransesca Alfano (2003): Extreme Bodies. The Use and Abuse of Body in Art; Milano: Skira.


Mörck; Magnus och Tullberg; Maria (2004): BolagsstĂ€mman – Catwalk för direktörer. En performativ performance av maskulinitet; Göteborg: Centrum för konsumentvetenskap.


Mörck. Magnus och Tullberg; Maria: BolagsstÀmman; en homosocial ritual i marknadens mitt; i Kulturella perspektiv; Svensk etnologisk tidskrift; 3-2005; temanummer om ritualer.


Nordberg; Marie kommande: JÀmstÀlldhetens spjutspets? MÀn i kvinnoyrken; jÀmstÀlldhet; maskulinitet; femininitet och heteronormativitet.


Robertson; A. F. (2001): Greed. Gut Feelings; Growth; and History. Cambridge: Polity Press.


Roper; Michael (1996): ”Seduction and Succsession”: Circuits of Homosocial Desire in Management; i Collinson och Hearn (red.).


Rosenberg; Tiina (2002): Queerfeministisk agenda; Stockholm: Atlas.


Schechner; Richard (2002): Performance Studies; London: Routledge.


Wajcman; Judy (1998): Managing Like a Man. Women and men in Corporate Management; University Park; Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Magnus Mörck
Title:
En; tvÄ eller tre knappar: AffÀrsmaskuliniteter i kostym
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment