Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym
Göm menyn

Title:
En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym
Author:
Magnus Mörck: Centrum f√∂r konsumentvetenskap och Etnologiska institutionen, G√∂teborgs universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
057
Pages:
703-710
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Detta paper behandlar en studie av aff√§rslivets kl√§dda och f√∂rkroppsligade genuskonstruktio-ner med observationer fr√•n 40 bolagsst√§mmor som underlag. Allt fr√•n eliten inom n√§ringslivet till mer anonyma f√∂retr√§dare f√∂r b√∂rsbolagens staber och olika √§garkategorier har f√∂ljts f√∂r att se hur de samspelar i olika situationer av ‚Äď rutin; triumf och tragedi. Den m√∂rka herrkostymen √§r ett plagg f√∂r m√§n som fungerar inkluderande genom att g√∂ra dem sinsemellan mer lika; samtidigt som detta exkluderar kvinnor som dels m√•ste f√∂rs√∂ka undvika att se f√∂r lika ut m√§n ‚Äď ‚ÄĚutkl√§dda‚ÄĚ ‚Äď dels bli f√∂r feminina och f√∂rlora tyngd och auktoritet enligt r√•dande ge-nusnormer. Den trekn√§ppta kostymen kommunicerar att man √§r solid och inte fullt modern (tv√• knappar) eller ett popsn√∂re (en knapp). Knappen i sig betyder inget ‚Äď spelet mellan de kl√§dda kropparna av m√§n och kvinnor allt! Kan man s√§ga n√•got nytt om makt och kl√§der ge-nom att arbeta med observationer?

(√Ąven publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Magnus Mörck
Title:
En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym
References:

Bell; Catherine (1997): Ritual. Perspectives and Dimensions; Oxford: Oxford University Press.


Collinson; David L. och Hearn; Jeff; (red.)(1996): Men as Manager; Managers as Men. Critical Perspectives on Men; Masculinities and Managements; London:Sage.


Halberstam; Judith (1998): Female Masculinity Durham: Duke University Press.


Holmlund; Chris (2002): Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the Movies; London: Routledge.


Laclau; Ernesto och Mouffe; Chantal (1985): Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.


Maynard; Margaret (2004): Dress and Globalisation; Manchester: Manchester University Press.


Miglietti; Fransesca Alfano (2003): Extreme Bodies. The Use and Abuse of Body in Art; Milano: Skira.


M√∂rck; Magnus och Tullberg; Maria (2004): Bolagsst√§mman ‚Äď Catwalk f√∂r direkt√∂rer. En performativ performance av maskulinitet; G√∂teborg: Centrum f√∂r konsumentvetenskap.


Mörck. Magnus och Tullberg; Maria: Bolagsstämman; en homosocial ritual i marknadens mitt; i Kulturella perspektiv; Svensk etnologisk tidskrift; 3-2005; temanummer om ritualer.


Nordberg; Marie kommande: Jämställdhetens spjutspets? Män i kvinnoyrken; jämställdhet; maskulinitet; femininitet och heteronormativitet.


Robertson; A. F. (2001): Greed. Gut Feelings; Growth; and History. Cambridge: Polity Press.


Roper; Michael (1996): ‚ÄĚSeduction and Succsession‚ÄĚ: Circuits of Homosocial Desire in Management; i Collinson och Hearn (red.).


Rosenberg; Tiina (2002): Queerfeministisk agenda; Stockholm: Atlas.


Schechner; Richard (2002): Performance Studies; London: Routledge.


Wajcman; Judy (1998): Managing Like a Man. Women and men in Corporate Management; University Park; Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Magnus Mörck
Title:
En; två eller tre knappar: Affärsmaskuliniteter i kostym
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21