Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan
Göm menyn

Title:
På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan
Author:
Sonja Miladinovic: Institutionen f√∂r slaviska språk, G√∂teborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
055
Pages:
673-687
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

1800-talets b√∂rjan s√•g en utformning av myten om Balkan som ett fr√§mmande och exotiskt omr√•de som Europa inte upplever som en del av det egna kulturella arvet. Ordet Balkan fick betydelser utanf√∂r den geografiska sf√§ren. I dag finns det tv√• Balkan: det ena √§r en geografisk plats; en halv√∂ i Sydosteuropa. Det andra Balkan √§r en del av Europas imagin√§ra geografi; en mental bild av ett Europa uppdelat i bin√§ra och hierarkiska poler. Detta andra Balkan inbegriper en rad stereotyper som skapats och formats i v√§stv√§rldens sk√∂nlitteratur och reseskild-ringar. Genomg√•ende f√∂r dessa verk √§r att Balkan skildras som den Andre i f√∂rh√•llande till V√§st. Balkanbilden har m√•nga ber√∂ringspunkter med den bild av Orienten som Edward Said skildrat i sin numera klassiska unders√∂kning Orientalism (New York 1978). √Ąven h√§r √§r myten om Balkan snarast v√§stv√§rldens egen konstruktion; det handlar om den dominanta kultu-rens behov av en dialog med sig sj√§lv; av att definiera sig sj√§lv genom sin motbild.

√Ąven svenska resen√§rer har under sina resor p√• Balkanhalv√∂n varit p√•verkade av men ocks√• bidragit till Balkanmyten. I mitt arbete unders√∂ker jag ett antal representativa svenska reseskildringar av Balkan f√∂r att se hur de f√∂rh√•ller sig till detta mytiska Balkan.

Keywords: Balkan; reseskildringar; balkanism

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Sonja Miladinovic
Title:
På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan
References:

Alsterdal; Alvar: Resa i √Ėst och V√§st; Malm√∂ 1960.


Bassnett; Susan: Comparative Literature. A Critical Introduction; Oxford ‚Äď Cambridge; Massachusetts 1993.


Bergman; Klas: Tredje bordet fr√•n h√∂ger ‚Äď √∂ver gr√§nser i √Ėsteuropa; Helsingborg 1981.


Börge; Göran: In i Rumänien. En annorlunda reseskildring; Kristianstad 1973.


Ehrenpreis; Marcus: √Ėsterlandets sj√§l. Upplevelser och tankar; Stockholm 1926.


Fortis; Alberto: Bref om Morlackerna; Göteborg 1792.


Fleming; K.E.: ‚ÄúOrientalism; the Balkans and Balkan Historiography‚ÄĚ; American Historical Review; October 2000; s. 1218‚Äď1233.


Fortis; Alberto: Viaggio in Dalmazia; Del I; (Venedig 1774); M√ľnchen 1974.


Goldsworthy; Vesna: Inventing Ruritania. The imperialism of the imagination; New Haven 1998.


Hellstam; Dagmar: Strövtåg i det forna Jugoslavien; Lund 1998.


Jensen; Alfred: Kors och halfmåne. Reseskisser från den europeiska orienten; Stockholm 1911.


Jensen; Alfred: Slaverna och v√§rldskriget. Reseminnen och intryck fr√•n Karpaterna till Balkan 1915‚Äď16; Stockholm 1916.


Kabbani; Rana: Europe’s Myths of Orient; Bloomington 1986.


Kaplan; Robert: Balkan Ghosts. A Journey Through History; New York 1994.


Mörne; Håkan: Vackra; vilda Balkan!; Helsingfors 1935.


Runeberg; Johan Ludvig: Samlade skrifter; band 3: ‚ÄĚSt√∂rre episka dikter‚ÄĚ; Stockholm 1870.


Said; Edward W: Orientalism; New York 1978.


Sandgren; Gustav: Sköna landet Annorlunda. Resor i Jugoslavien; Stockholm 1961.


Schildt Göran: Dianas ö; Södertälje 1977.


Sommelius; Sören: Mot kriget; Stockholm 1994.


Sommelius; Torgny: Jugoslavien u.p.a; Stockholm 1955.


Tikkanen; Henrik: Med bil och barn i Jugoslavien; Helsingfors 1961.


Todorova; Maria: Imagining the Balkans; New York Oxford 1997.


Wolff; Larry: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment; s. Stanford 1994.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Sonja Miladinovic
Title:
På vift i den europeiska Orienten: Om svenska resenärers skildringar av Balkan
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21